Grupa docelowa

Szkolenie polecamy kierownikom i menedżerom średnich oraz małych przedsiębiorstw, które kierują zespołami handlowymi.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie menedżerskie: Zarządzanie zespołem sprzedaży

Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących zespoły sprzedaży dostarczające praktycznych narzędzi wspierających codzienną pracę szefa zespołu sprzedaży.

Szkolenie sprzedażowe jest prowadzone w formie warsztatowej ma na celu podniesienia skuteczności kierowników sprzedaży oraz wyników zespołów sprzedażowych. W ofercie szkoleń menadżerskich jest także: szkolenie zarządzania zespołem, które można łatwo pomylić z zarządzaniem zespołem sprzedaży.

 

Program szkolenia dotyczy zarządzania zespołem sprzedaży:

MODUŁ I: Formuła zarządzania działem sprzedaży

 • Rola szefa sprzedaży.
 • Specyfika i rodzaje zespołów sprzedaży.
 • Kryteria sukcesu zespołu sprzedaży.

Szkolenie rozpocznie gra zespołowa mająca na celu wyodrębnienie kryteriów sukcesu dla zespołu sprzedaży.

MODUŁ II. Planowanie sprzedaży.

 • Elementy składowe strategii sprzedaży.
 • Jak planować sprzedaż podległego zespołu w oparciu o etapy procesu sprzedażowego.
 • Lejek sprzedaży i parametry sprzedaży.

MODUŁ III. Wyznaczanie zadań dla handlowców

 • Jak przekazywać cele zespołowi.
 • Metody: spotkania indywidualne, spotkania zespołowe, pisemne przekazywanie planów do podpisania
 • Sposób komunikacji podczas przekazywania celu kluczem sukcesu .
 • Jak wzbudzić współodpowiedzialność sprzedawcy.
 • Czy dodatkowe zadania dla handlowców są dla nich atrakcyjne.
 • Dylemat kierowniczy czy oczywistość: Czy mam zdelegować inne zadanie handlowcowi, czy powinien on skupić się na realizacji  targetów?
 • Motywujący format rozmowy delegującej skierowanej do handlowca.
 • Błędy w procesie delegowania – jak ich uniknąć
 • Trudne sytuacje podczas rozmowy delegującej – scenki z użyciem kamery video.

MODUŁ IV. Monitorowanie i ocena efektywności

 • Częstotliwość i parametry kontroli.
 • Kogo i jak powinniśmy kontrolować.
 • Czy wszyscy handlowcy powinni sporządzać raport ze swojej aktywności. Jeśli tak to w jaki trybie: dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym?
 • Kryteria oceny pracy handlowców
 • Raportowanie i jego znaczenie dla planowania sprzedaży.
 • Trudności związane z monitorowaniem i kontrolą – jak sobie z nimi radzić.
 • Narzędzia monitorujące pracę handlowców.

MODUŁ V. Budowanie i rozwijanie profesjonalnego zespołu sprzedaży

 • Poziom kompetencji handlowców, a sposób pracy z nimi.
 • Przyczyny braku efektywności handlowców.
 • Mapa zespołu, czyli kto jest, kim w zespole
 • Osoby z potencjałem i niskimi wynikami – jak nimi pracować?
 • Czy wysoki poziom zaangażowania handlowca zawsze przekłada się na wysokie wyniki (wynik biznesowy)
 • Jak zbudować współodpowiedzialność za wyniki w zespole?
 • Jak wykorzystać role zespołowe do budowania skutecznego i współpracującego zespołu – gra zespołowa mająca na celu ukazanie ról zespołowych
 • Analiza transakcyjna i rola Dorosłego zarządzaniu handlowcami.

MODUŁ VI. Motywowanie handlowców.

 • Podstawowe zasady dotyczące motywacji.
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe. Ćwiczenie: Burza mózgów i utworzenie katalogu motywatorów pozafinansowych wzmacniających motywację handlowców.
 • Czynniki demotywujące handlowców – sposoby eliminowania – błędy w motywowaniu.
 • Style kierowania i sposoby motywacji handlowców.

MODUŁ VII. Narzędzia w motywowaniu i ocenianiu handlowców.

 • Narzędzia w motywowaniu handlowców
 • Chwalenie i nagradzanie.
 • Udzielenie informacji zwrotnej.
 • Kiedy informacja zwrotna jest niewystarczająca – rozmowa z udzieleniem sankcji.
 • Konkursy- napędzają czy demotywują?
 • Metody egzekwowania poleceń.
 • Radzenie sobie z brakiem wykonywania zadań przez pracownika.
 • W tym module odbędą się scenki mające na celu wyćwiczenie przez uczestników posługiwania się niezbędnymi narzędziami do motywowania handlowców.

 MODUŁ VIII. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole.

 • Rywalizacja czy współpraca, – co  wzmacnia wyniki w zespole handlowym
 • „Gwiazda” w zespole sprzedaży
 • Konflikty – jak z nimi postępować
 • Gdy chce odejść dobry handlowiec…
 • Co ma zrobić kierownik, kiedy spada sprzedaż – czynniki podlegające diagnozie.

MODUŁ IX. Podsumowanie – pomost w przyszłość.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.