Grupa docelowa

Uczestnicy dzięki spotkaniu staną się świadomi zmian zachodzących obecnie na rynku pracy. Będą potrafili podjąć systematyczne działania zmierzające do zbudowania kultury organizacyjnej przyjaznej zespołom wielopokoleniowym i wykorzystującej ich nadzwyczajny potencjał. Zajęcia są również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie różnych działań, które z sukcesem zostały już przez Państwa podjęte .

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Gdańsk - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi (X,Y,Z)

Szkolenie jest w dziale szkoleń menadżerskich.

Ponad 42 000 młodych osób ze 100 krajów i terytoriów świata wyraziło swoją opinię dołączając do badania Youth Speak przeprowadzonego w 2015 r. przez organizację AIESEC. 92% respondentów badanych to osoby w wieku od 15 do 25 lat. Są to przedstawiciele zarówno pokolenia Y, jak i Z, nazywani również milenialsami ze względu na urodzenie w  okresie zmiany wieków. Dane w badaniu wskazują, że milenialsi do 2025 roku będą stanowić aż 75% globalnej liczby pracowników, stąd tak ważne są ich potrzeby i oczekiwania względem zdobywanego doświadczenia i płynnego wchodzenia na rynek pracy.  Youth Speak 2015 dał szansę młodym ludziom wypowiedzieć się w sprawie gospodarki, biznesu, a szczególnie edukacji.

 

Warto przemyśleć strategię motywowania w zespołach wielopokoleniowych.

( fragment programu telewizyjnego Hr pod lupą )

Zmiany zachodzące na rynku pracy, związane z zachodzącymi przemianami demograficznymi znacznie wyprzedzają przemyślane i konsekwentne działania firm w tym zakresie. Według badań 85 % polskich przedsiębiorców w ogóle nie zadaje sobie pytania: co zrobić, żeby przygotować się korzystne środowisko pracy dla zespołów wielopokoleniowych. A przecież stale wzrasta liczba osób w wieku emerytalnym. Czy wiesz, że za 20 lat liczba osób w wieku emerytalnym osiągnie 50%. Czy Twoja firma ma przemyślaną strategię tworzenia dla nich przyjaznego środowiska pracy, uwzględniającego ich doświadczenie, a także specyficzne wymagania związane z etapem w życiu, na którym się znajdują?

Czy możemy się przed tym obronić? Nie! Musimy te zmiany zaakceptować!

Jednocześnie jestem przekonany, że mądre zaplanowanie swoich działań przyczyni się nie tyle do obronienia status quo, ale również pozwoli podnieść konkurencyjność Twojej firmy w długofalowej perspektywie. Nieuchronne i wymuszone zmiany mogą stać się motorem napędowym organizacji.

Sprawdź ofertę na szkolenie zarządzania zespołem w oparciu o model DISC D3.

Program szkolenia zarządzania zespołami wielopokoleniowymi (X, Y, Z)

1. Wstęp

 • Powitanie.
 • Icebreaker – ćwiczenie integracyjne, wejście w klimat szkolenie, wzajemne poznanie się Uczestników, zbudowanie klimatu otwartości i zaufania
 •  Nasze doświadczenia związane z wielopokoleniowością – sięgnięcie do doświadczeń Uczestników
 • Uzgodnienie celów szkolenia
 • Kontrakt z grupą

2. Sytuacja demograficzna, a zmiany w organizacji.

 • Wyzwania stojące przed nami – nakreślenie sytuacji demograficznej w Europie i Polsce
 • Prognozy dotyczące charakterystyki zespołów pracowników
 • Wymiana doświadczeń – jak wygląda to u nas?
 • Wielopokoleniowość – szansa czy konieczność? Analiza case studies kilku firm, które w różny sposób podchodziły do kwestii wykorzystania potencjału zespołów wielopokoleniowych. Gdzie jesteśmy?
 • Wzbudzanie świadomości potencjału wielopokoleniowego w organizacji, jako fundament wdrażania strategii.

Cel: Moduł poprzez wymianę doświadczeń uwrażliwia nas na zachodzące zmiany. Staje się punktem wyjścia dla opracowania strategii dla specyficznego przedsiębiorstwa.

3. Pokolenie 40+, 50+ versus pokolenie X,Y,Z

 • Charakterystyka pokolenia 40+ i 50+ oraz pokolenia Y.
 • Charakterystyka pokolenia Z- wyzwania dla rynku pracy
 • Wyniki badań nad umysłem osób starszych, czyli dlaczego nie jest prawdą, że starość = demencja?
 • Co wprowadzają do organizacji osoby młode?
 • Szanse i zagrożenia każdej z grup –praca w grupach.
 • Sposoby odnalezienia i wykorzystania potencjału – jak pracować z różnymi pokoleniami?

Cel: Przewartościowanie obiegowych pojęć  i stereotypów dotyczących osób młodych i starszych. Znalezienie cech przydatnych w mojej organizacji. Jakie zespoły chcę budować.

 

4. Strategia uwzględniająca kontekst wielopokoleniowy.

 •  Włącz zarządzanie wielopokoleniowe do długofalowej strategii przedsiębiorstwa.
 •  Pracownicy +50 jako fundament wartości firmy
 •  Strategia HR uwzględniająca zróżnicowane zespoły
 •  Procesy rekrutacyjne – jaką strategię przyjąć?
 •  Tworzenie środowiska pracy sprzyjającego wymianie doświadczeń między pokoleniami
 • Zaplanowanie działań w celu zatrzymania pracowników +50 i w wieku emerytalnym w firmie:
 • Programy medyczne
 • Programy elastycznego czasu pracy
 • Programy ubezpieczeniowe
 • Inne

 

5. Budowanie zespołów wielopokoleniowych.

 • Charakterystyka dynamiki zespołów wielopokoleniowych.
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania różnych grup wiekowych
 • Zagrożenia i szanse wynikające z mieszania różnych pokoleń.
 • Wspólne podnoszenie kwalifikacji – szkolenia dla różnych pokoleń.
 • Program mentorów młodszego pokolenia wśród pracowników 50+.

6. Przygotowanie kadry menedżerskiej.

 • Jak przygotowywać kadrę menedżerską do prowadzenia ludzi w zespołach wielopokoleniowych?
 • Coaching w miejscu pracy – różnice w zależności od wieku pracowników. Symulacje rozmów coachingowych przygotowanych przez Uczestników. Analiza DVD. Indywidualna informacja zwrotna dla Uczestników.
 • Intermentoring członków zespołu jako sposób na transfer wiedzy w organizacji.
 • Jaki styl zarządzania jest adekwatny do wieku pracownika?

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.