Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy dla kadry managerów na różnych szczeblach zarządzania.
Szkolenie dedykujemy również dla osób, które obecnie pracują na procesach MBO.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie: Zarządzanie przez cele – narzędzia wdrażania ZPC / MBO

Szkolenie z kategorii szkoleń menadżerskich. Możesz nauczyć się również jak zarządzać zespołem.

Zarządzanie Przez Cele (ZPC), czyli co to jest i jak zbudować efektywne MBO? (Management By Objective)

Moduł 1: Charakterystyka ogólna modelu Zarządzania Przez Cele. Definicje i zasady.

 • Kiedy warto wdrożyć MBO?
 • MBO – podstawowe zalety i wady.
 • Podstawowe błędy w budowie i wdrażaniu.
 • Dlaczego pracownicy nie lubią MBO?

Moduł 2: Budowa sprawnego MBO. Recepty, narzędzia i przykłady.

 • Określanie hierarchii celów.
 • Projektowanie elementów kluczowych MBO.
 • Cykl MBO. Kaskadowanie celów wg ich hierarchii.
 • Podział ról i kompetencji przy wprowadzaniu MBO.
 • Ustawianie celów. Metodologia SMART. Cele odgórne i oddolne.
 • Podział celów. Rodzaje kaskadowania.
 • Formy nadawania celów.
 • Tworzenie wskaźników i mierników realizacji celów.
 • Dobór mierników vs zaprojektowane cele.
 • Nadawanie i ustalanie wag do poszczególnych celów.
 • Dekalog premiowania za osiągane wyniki w MBO.

Moduł 3: Przykładowe Karty Celów MBO. Wzory i reguły zastosowania.

Moduł 4: Zakres informacji w Kartach Celów.

 • Indywidualna Karta Celów dla pracownika.
 • Indywidualna Karta Celów dla Szefa Zespołu / Regionu / Makroregionu.
 • Formularze oceny półrocznej MBO.
 • Formularze oceny rocznej MBO.
 • Karta Celów dla sieci / dywizji sprzedaży.
 • Raport cyklicznego rozliczenia wyników dla Zespołów / Regionów / Makroregionów.

Moduł 5: Implementacja MBO w Organizacji.

 • Etapy wdrożenia MBO.
 • Przykładowy proces przygotowania i wdrożenia MBO w firmie.
 • Przykładowy harmonogram działań implementacyjnych.

Moduł 6: Studium przypadku – ćwiczenie: Opracuj przykładowe MBO dla wybranego zespołu pracowników firmy XXX na podstawie przedstawionych danych – ćwiczenia w grupach.

Moduł 7: Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na merytoryce modułu

Sposoby prowadzenia modułów:

Omówienie modułu na bazie przykładowego MBO. Wyrównanie wiedzy nt. działania narzędzi wspierających rozwój firmy. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, wskazujących przydatność wypracowanego systemu zarządzania oraz wskazanie głównych błędów popełnianych w różnych cyklach życia narzędzia.

Zbudowanie zbioru dobrych praktyk stosowania MBO w obszarze merytorycznym i emocjonalnym.

Wymiana doświadczeń z praktycznego wykorzystania systemów zarządzania w firmach uczestników szkolenia. Ćwiczenia wykorzystania MBO w działaniach praktycznych.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.