Grupa docelowa

Uczestnicy nauczą się wyrażania siebie i budowania porozumienia w sytuacjach trudnych. Moduł jest zaawansowanym rozwinięciem modułu z I stopnia Treningu Umiejętności Menedżerskich.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Gdańsk - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Poznań - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Zaawansowany trening menedżerski

Więcej podobnych szkoleń jest w kategorii szkolenia menadżerskie.

Program szkolenia:

Budowanie autorytetu lidera – źródła władzy w oparciu o metodologię RAVENA

 • lider i menedżer – podobieństwa i różnice
 • czy każdy może być liderem
 • podstawowe funkcje lidera oraz  źródła władzy w oparciu o metodologię Ravena

Rozpoczynamy od symulacji biznesowej, która wskazuje na naturalne zdolności liderskie. Po zakończeniu zadania omawiamy całość, podsumowując nasze wnioski dotyczące cech lidera. Symulacja jest rejestrowana za pomocą kamery i odtwarzana  w trakcie pracy grupowej.

Etapy rozwoju pracownika.  Motywowanie pracowników na poszczególnych etapach rozwoju

● wprowadzenie teorii rozwoju pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego
● diagnoza mojego zespołu – Uczestnicy przygotowują indywidualną diagnozę poziomu rozwoju swoich pracowników
● różnice w przekazywaniu odpowiedzialności pracownikom na różnych etapach

Motywowanie pracowników na poszczególnych etapach rozwoju – wypracowanie metod i narzędzi .

Dzięki temu modułowi Uczestnicy potrafią skuteczniej przekazywać zadania swoim ludziom, uwzględniając etap ich rozwoju. Uczą się również, że zadaniem menedżera jest nie tylko osiąganie zamierzonych wyników, ale również towarzyszenie ludziom w rozwoju.

Moduł szkoleniowy oparty jest na grze szkoleniowej Winnica.

Gra „Winnica” jest szkoleniową grą planszową o zarządzaniu zespołem. Gracze wcielają się w menadżerów winnic . Ich zadaniem jest osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy i rozwinąć swój zespół. Pracownicy i ich rozwój jest centralnym punktem rozgrywki. Gra  promuje inwestowanie w rozwój pracowników i delegowanie prac także motywowanie w oparciu o przywództwo sytuacyjne. Uczestnicy podejmując decyzje menadżerskie muszą rozstrzygnąć  dylemat osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników. Uczestnicy mogą grać w „Winnicę” wielokrotnie, dzięki czemu gra może być wykorzystana na początku szkolenia oraz na koniec jako podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności oraz utrwalenie pozytywnych zachowań z zakresu zarządzania zespołem.

Style zarządzania – dobranie właściwego stylu. 

 • indywidualny test na styl zarządzania
 • odpowiedni styl zarządzania w zależności od zespołu i pracownika
 • indywidualne traktowanie pracownika

Wprowadzeniem do tego modułu jest gra zespołowa dzięki której Uczestnicy mogą wcielić się w różne role i zaobserwować nawzajem swoje zachowania. Następnie omawiamy nowoczesne teorie dotyczące stylów zarządzania. W odniesieniu do realnych przykładów uczymy się używać właściwego stylu w odniesieniu do pracownika i całego zespołu.

Zachowania przywódcze (Leadership behawior) i przegląd głównych teorii motywacyjnych.

Uczestnicy poznają spektrum możliwych zachowań przywódczych i uczą się jak dobrać właściwy styl do własnych predyspozycji osobowościowych.

 • Douglas Mc Gregor,
 • R. Lippit i R. White,
 • R.R. Blake & Mouton
 • Teoria przywództwa sytuacyjnego
 • Motywowanie według Mc. Clelland

Metody: miniwykład, test dla Uczestników na indywidualny styl przywództwa,  ćwiczenia w grupach

Jak motywować pracownika?

Uczestnicy ćwiczą umiejętność dopasowania sposobu motywacji do indywidualnego pracownika.

 • wprowadzenie do teorii motywacji: Maslow, Herzberg, Skinner i teoria zintegrowana
 • motywacyjne prawa Danny’ego
 • sposoby motywowania pozafinansowego
 • pochwała jako narzędzie motywacyjne
 • siła komunikatów motywacyjnych
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb
 • karanie pracownika

Metody: mini-wykład, dyskusja, scenki w parach na forum, praca w grupach.

Menedżer silny – autorytet.

 •  test na źródła władzy Raven’a
 •  poznanie indywidualnego źródła władzy
 •  konsekwencje korzystania z konkretnego źródła władzy

Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych ze sprawowaną władzą. Następnie analizujemy fragmenty filmów jako wprowadzenie do teorii źródeł władzy. Zastanawiamy się również od czego zależy stosowanie konkretnego rodzaju władzy. Na koniec każdy Uczestnik dostaje od trenera rekomendację dotyczącą jego specyfiki pracy. Wnioski wykorzystujemy w kolejnych modułach.

Menedżer „słaby” – emocje i bycie sobą.

 • Analiza transakcyjna Ericka Berne’a.
 • Test indywidualny.
 • Jak budować porozumienie z pozycji Dorosły-Dorosły.
 • Dynamika emocji i okazywanie emocji przez menedżera

Przekraczanie własnych granic, czyli czemu jestem zmotywowany?

 • Ćwiczenie: Alpinista mające na celu ukazanie różnorodności w motywowaniu.
 • Teoria oczekiwań Vrooma.
 • Teoria dynamiki spiralnej czyli:
 • Dlaczego ludzie podejmują różne decyzje?
 • Dlaczego ludzie reagują na różne czynniki motywacyjne?
 • Popularne mity na temat motywacji.
 • Motywacja pracownika – dwie perspektywy.
 • Motywatory zewnętrzne
 • Motywatory wewnętrzne
 • Ćwiczenie: Moja mapa motywacji mające na celu wyłonienie czynników motywujących dla uczestników i członków ich zespołów.

Ludzie są różni …ale ich zachowania bardzo podobne. Wykorzystanie poznanych i opracowanych  narzędzi motywacyjnych w oparciu o metodologię DISC D3

 • Zorientowany na zadania
 • Skoncentrowany na faktach
 • Motywujący
 • Konsultacyjny ( spajający )
 • Zasady komunikacji z poszczególnymi stylami w oparciu o narzędzie DISC 3D
 • Komunikacja z poszczególnymi stylami DISC
 • Zasady komunikacji z poszczególnymi pracownikami w zespole w oparciu o analizę własnego zespołu
 • Czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera
 • Kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów
 • Identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja jako menedżer mogę z tym zrobić
 • Jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.