Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Zaawansowana komunikacja 3D

Proponujemy nowoczesne, wielowymiarowe spojrzenie na zagadnienie procesu komunikacji, poszerzone o zagadnienia następstw tego procesu w zakresie kształtowania postaw i zachowań. Specjalizacją naszej firmy jest komunikacja międzypokoleniowa dlatego zawsze dodatkowo zwracamy uwagę na ten aspekt.

Celem szkolenia jest nie tylko świadome zarządzanie procesem komunikacji i wzrost tzw komunikatywności, ale przede wszystkim doskonalenie umiejętności budowania relacji, umiejętności zarządzania emocjami – co jest szczególnie ważne w trudnych sytuacjach – umiejętności kształtowania postaw a co za tym idzie poprawa efektywności funkcjonowania na wielu poziomach.

Trzema głównymi filarami szkolenia są: Naturalny sposób komunikowania się w zależności od profilu DISC, Pojęcie asertywności oraz komunikacja bez przemocy (NVC) wg Rosenberga.

Program podzielono na 6 warstw oddziaływania komunikacji: Słowa, gesty, myśli, przekonania, potrzeby i emocje.
Uczestnicy szkolenia przechodzą od najbardziej powierzchownej warstwy – tej widzialnej i słyszalnej – słów i gestów, aż do najgłębszych – emocji, które często zostają ukryte.

Po szkoleniu, uczestnicy będą potrafili określić i zrozumieć własny naturalny sposób komunikowania się, będą potrafili określić sposób komunikowania się jaki chcieliby uzyskać, będą dysponowali metodami potrzebnymi do uzyskania wyznaczonego przez siebie rezultatu. Po ich stronie pozostanie jedynie codzienne ćwiczenie według poznanych na szkoleniu wzorców i ułożonego przez siebie planu.

Komunikacja a SŁOWA – komunikacja werbalna teorie i ciekawostki

 • Zarys różnych teorii komunikacji
 • Skutki prawidłowej i nieprawidłowej komunikacji
 • Kodowanie i odkodowywanie znaczeń
 • Mechanizmy zniekształcania informacji, bariery komunikacyjne

Metody: Mini wykład, ćwiczenie „usterka“ , dyskusja na temat definicji pojęć, gra symulacyjna „komunikacja 3D“ pokazująca złożoność procesu komunikacji, ćwiczenie „plotka“ Kolory DISC w komunikacji.

Komunikacja a GESTY – komunikacja niewerbalna

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • Spójność przekazu
 • Wpływ gestów na znaczenie przekazu
 • Wpływ przekonań na gesty w kontekście przekazu
  Metody: Elementy dramy, mini wystąpienia publiczne, zabawa w kłamstwo, dyskusja

Komunikacja a MYŚLI – wpływ komunikatów na procesy myślowe

 • Komunikacja a myśli automatyczne
 • Pokonywanie automatycznych negatywnych myśli przy pomocy komunikacji
 • Wpływ komunikacji na budowanie relacji
 • Wpływ komunikacji na procesy motywacyjne

Metody: Mini wykład i dyskusja, metoda wpływania na myśli Richardsa wykład i ćwiczenia. Tworzenie tekstów autokorygujących.

Komunikacja a PRZEKONANIA/POSTAWY

 • Wpływ postaw na sposób komunikacji i na odwrót
 • Postawa OK/nie OK i cztery style komunikacji
 • Kształtowanie postawy asertywnej przy pomocy schematów komunikacyjnych
 • Komunikacja asertywna w sytuacjach trudnych

Metody: Kwestionariusz pozycji życiowych, mapa asertywności, case study i dyskusja, scenki

Komunikacja a POTRZEBY

 • Teoria potrzeb w komunikacji
 • Założenia modelu NVC Rosenberga
 • Identyfikowanie potrzeb
 • Uczucia rzekome w komunikacji
 • Języki szakala i żyrafy

Metody: Kwestionariusz stylów porozumiewania się, dyskusja, identfikowanie obszarów rozwoju i wypełnianie tabel PRO

Komunikacja a EMOCJE – Techniki komunikacyjne regulujące emocje

 • Asertywna ochrona granic
 • Komunikacja bez przemocy
 • Dialog wewnętrzny i redefinicja pojęć
 • Różnice międzypokoleniowe w komunikacji
  Metody: Mini wykład, case study, ćwiczenia w parach, dyskusja.

PODSUMOWANIE i plan wprowadzenia zmian.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.