Grupa docelowa

Korzyści:

●Praktyczna wiedza na temat jak i gdzie sprawdzić wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy

●Opanowanie podstaw tworzenia procedur windykacyjnych w firmie opartych o konkretne przykłady.

●Poznanie technik ułatwiających budowanie korzystnych relacji z dłużnikiem

●Zdobycie wiedzy o instrumentach zabezpieczających należności

●Wiedza na temat zasad współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 24.04.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 24.04.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 30.04.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 03.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 05.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 12.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 19.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 26.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 28.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 07.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 14.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 21.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 28.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 30.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 02.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 07.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 06.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 13.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 16.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 20.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 23.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 30.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie Twarde: Windykacja należności i zabezpieczenie kredytu kupieckiego. Aspekty prawne i praktyczne

Coraz częściej spotykamy wśród swoich kontrahentów nierzetelne firmy, które nie przestrzegają zasad kompetentnej, stosownej współpracy. Firmy, które nadużywają kredytów kupieckich, przez swoje poczynania mogą powodować znaczące straty finansowe.
Zabezpieczenie kredytu kupieckiego, działania zapobiegawcze, windykacja pośrednia i bezpośrednia to ciężkie zadania, dlatego dzięki temu szkoleniu poznacie Państwo mechanizmy, które w znaczącym stopniu pomogą je zrealizować. Kliknij i sprawdź więcej szkoleń prawnych.

1. Instrumenty oceny wiarygodności kontrahenta

 • weryfikacja kontrahenta
 • jak i gdzie sprawdzać wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy
 • umowa handlowa – co warto zapisać w umowie
 • błędy przy zawieraniu umów i ich skutki w dochodzeniu roszczeń przed sądem
 • ćwiczenia praktyczne

2. Zasady udzielania kredytu kupieckiego

 • sygnały niewypłacalności dłużnika – jak je rozpoznać i jak na nie reagować, aby nie stracić pieniędzy
 • tworzenie procedur windykacyjnych w firmie – jak aktywnie kształtować politykę kredytową wobec klientów

3. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności

 • porównanie sposobów zabezpieczeń (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste – zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja gwarancyjna, blokada rachunku bankowego, weksel i poręcznie wekslowe, poręcznie cywilne, gwarancja, przejecie długu, przystąpienie do długu, przelew wierzytelności, ubezpieczenie należności, forfaiting, factoring, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, inkaso spedytorskie)
 • zabezpieczenia w eksporcie
 • bezpłatne formy zabezpieczeń
 • skuteczność poszczególnych zabezpieczeń

4. Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej

 • budowanie korzystnych relacji w rozmowie z dłużnikiem
 • jak się przygotować do rozmowy z dłużnikiem
 • umiejętność komunikowania celów i intencji – techniki aktywnego słuchania
 • jak stawiać trudne pytania
 • reagowanie i sugestywne prezentowanie własnych racji w negocjacjach
  gra psychologiczna – przykładowe techniki negocjacji i wpływu na zachowanie dłużnika
  jak radzić sobie z metodami uników stosowanymi przez dłużnika
 • ćwiczenia praktyczne

5. Windykacja przed sądowa

 • różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty np.:
 • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 • uznanie wierzytelności
 • powiadomienia sms
 • ugoda przedsądowa
  i inne…
 • czego nie może Windykator
 • przedawnienie roszczeń

6. Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

 • jakość dokumentacji a warianty postępowania na etapie sądowym
 • postępowanie zabezpieczające

7. Zasady współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności

 • Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać
 • skuteczność wpływania przez wierzyciela na efektywność pracy komornika w aspekcie praktycznym.

Sprawdź także ofertę szkoleń z prawa pracy.