Umiejętności miękkie – jak je szkolić?

Utarł się podział umiejętności zawodowo-prywatnych na kompetencje twarde i miękkie. Te pierwsze to przede wszystkim wiedza merytoryczna z danej dziedziny oraz umiejętności specjalistyczne, które są potrzebne do wykonywania konkretnego zawodu. Zdecydowanie pomagają nam dobrze wykonywać swoją pracę. A te drugie? To kompetencje społeczne, uniwersalne, a tym samym przydatne w każdym zawodzie. Słowo „elastyczne” byłoby lepszym epitetem niż „miękkie” dla tych umiejętności. Szczególnie związane są z psychiką i inteligencją emocjonalną człowieka. W polskich firmach występuje powszechnie problem szefa-specjalisty, który jest ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie posiada predyspozycji do zarządzania zespołem. Które kompetencje miękkie są kluczowe dla przyszłych liderów i menedżerów oraz jak ich szkolić?

„Miękkie” osobiste & interpersonalne

Umiejętności miękkie same w sobie są pojęciem bardzo rozległym. Zawężając temat, dzielimy je na kompetencje osobiste, czyli niezbędne do efektywnego zarządzania własną osobą oraz interpersonalne, zwane komunikacyjnymi – wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi.

Umiejętności osobiste

 • zarządzanie czasem
 • radzenie sobie ze stresem
 • ambicja
 • inteligencję emocjonalna
 • asertywność
 • kreatywność
 • chęć do nauki
 • adaptacja

Umiejętności interpersonalne

 • perswazja (nie manipulacja!)
 • motywowania innych do pracy
 • rozwiązywania konfliktów
 • autoprezentacja
 • podział zadań
 • praca zespołowa
 • otwartość na innych
 • konstruktywność krytyki

Umiejętności miękkie odgrywają priorytetowe znaczenie przy aplikowaniu na różne stanowiska,  a w szczególności kierownicze. Z raportu przedstawionego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young zatytułowanego: ,,Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane wśród absolwentów szkół wyższych wychodzących na rynek pracy” wynika, że najważniejszym kryterium stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje osobowe i interpersonalne (32%). Na drugim miejscu uplasowały się kompetencje intelektualne i akademickie (25%), a na trzeciej pozycji znalazł się udział w stażach i praktykach organizowanych przez firmę (22%).  Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PwC na 1300 prezesach firm z całego świata, CEO poszukują u pracowników głównie trzech cech: kreatywności, innowacyjności i rozwiniętej inteligencji emocjonalnej.

Szkolenia miękkie

Na panelu konferencji InfoShare 2017 startupowcy i przedsiębiorcy przekonywali, że szefowie spółek technologicznych powinni mieć przede wszystkim odpowiednie podejście do ludzi. „Prezes ma tę wizję i wie, dokąd płynie statek, ale musi potrafić pociągnąć za sobą ludzi i inspirować pracowników” – tłumaczył Łukasz Deka, dyrektor ds. produktowych w Growbots. Aby firma nie zatonęła, cała załoga, w tym również kapitan potrzebują szkolenia miękkiego. Na samym początku konieczna jest gruntowna analiza poziomu umiejętności.

Pytania pomocnicze:

 • W czym jestem dobry?
 • Jakie mam predyspozycje?
 • Z czym sobie nie radzę?
 • Co mogę poprawić?

Kolejnym krokiem jest praktyka, bo sama teoria nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Trening to przede wszystkim rozmowa i negocjacje z innymi oraz delegowanie zadań. Należy zwrócić uwagę na informację zwrotną, następnie zastosować metodę prób i błędów, a na koniec zachować czujność i wykazać się refleksem w sytuacjach już znanych.

Nowe metody

 • DISC D3
  Warto korzystać z licencjonowanych narzędzi diagnozy, np. narzędzi DISC D3. Wynik badania D3 dostarcza informacje w obszarach: potencjał, mocne strony w byciu liderem, codzienna współpraca i motywacja. Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne. W prosty sposób można zdiagnozować, co motywuje pracowników do pracy, a następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt. Wykorzystując porównanie do góry lodowej, test kompetencji D3 bada nie tylko zachowania, które można zaobserwować, ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać, czyli co wpływa na zachowania.
 • gry szkoleniowe
  Uczestnicy szkoleń wskazują krótkie formy szkoleń i częste treningi jako wpływ na szybki efekt edukacyjny. Pokolenie Y preferuje gry szkoleniowe, które w szybki i efektywny sposób umożliwiają rozwój istotnych w obecnych czasach kompetencji.
 • follow up
  Wdrożenie wiedzy po szkoleniu warto realizować przez webinaria i szkolenia online.

(nie)WARTO?

Szkolenia dla pracowników łączą w sobie indywidualny rozwój jednostki i planowanie strategii biznesowej firmy. Inwestycja w zespół jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ oprócz zdobytej wiedzy i nabytego doświadczenia podwładnych, otrzymujemy zwiększone zaangażowanie, a tym samym produktywność przez wpływanie na ich postawy. Wzrasta świadomość znaczenia kompetencji miękkich i popularność szkoleń.