Grupa docelowa

Osoby zarządzające zespołami i innymi menedżerami oraz menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Gdańsk - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Katowice - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Wrocław - 06.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 23.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 29.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Trening umiejętności menedżerskich- stopień II

Zarządzanie – zaawansowany trening przywództwa dla menedżerów

Realizacja ambitnych zamierzeń czy wyśrubowanych celów firmy nie jest możliwa bez sprawnej pracy zespołowej. Kierownicy różnych szczebli, niezależnie od doświadczenia i stażu, dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie budowania efektywnego zespołu. Na szkoleniu uczestnicy mają okazję do refleksji nad swoimi doświadczeniami w tym zakresie, do skonfrontowania doświadczeń z wiedzą na temat dynamiki grup i metod wpływania na personel oraz do wypracowania planu działań realizowanego po szkoleniu.

Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem a tym samym osiągania wyznaczanych celów  firmowych.

Szkolenie menadżerskie skoncentrowane jest na treningu umiejętności praktycznych tj aktywnym ćwiczeniu prezentowanych metod, a wzbogacone jest o najlepsze przykłady z zarządzania i  bogatego doświadczenia trenera prowadzącego.

Program Szkolenia:

 1. Budowanie relacji otwartej komunikacji w zespole. Stosowanie zasady „szukaj rozwiązań, a nie winnych”. Jak mój styl podejmowania decyzji wpływa na komunikację w zespole?
 • Modele komunikacji w organizacji i ich konsekwencje dla przepływu informacji
 • Możliwość usprawnień, praca nad tworzeniem standardów komunikacji w zespole
 • Przekonania, które blokują współpracę i ich konsekwencje (antagonizowanie się zespołów, nastawienie na szukanie winnych a nie rozwiązań)
 • Narzędzia komunikacyjne w budowaniu współpracy pomiędzy zespołami
 • Budowanie nastawienia na realizację celów zakładowych
 1. Co znaczy działać zespołowo i pro aktywnie
 • Warunki istnienia zespołu
 • Umiejętność wzmacniania nastawienia na realizację celów zespołu i firmy
 • Znaczenie celu w pracy zespołu – konsolidacja zespołu poprzez spójność celów
 • Wybrane techniki asertywne jako narzędzie komunikacyjne przydatne w sytuacji konfliktowej
 • Docieranie do interesów osób uwikłanych w konflikt
 • Umiejętność wyrażania własnych odczuć i opinii

Wypracowane narzędzia: model skutecznego Kierownika, wypracowanie zasad współpracy w stosunku do swoich współpracowników

 1. Narzędzia motywacji w pracy Kierownika
 • Określanie i wyznaczanie celów
 • Wykorzystanie delegowania zadań do motywacji
 • Wykorzystanie informacji zwrotnych, kar i nagród do motywacji
 • Analiza własnej postawy wobec motywacji oraz liczne przykłady sposobów motywacji
 • Nagradzanie i karanie podwładnych
 • Możliwe sankcje oraz nagrody
 • Docenianie pracowników
 • Możliwości szefa oraz organizacji w docenianiu pracowników

Wypracowane narzędzia: zasady doceniania pracowników, metody prowadzenia rozmów doceniających, zasady motywowania pracowników

 1. Etapy rozmowy delegującej. Najczęstsze błędy w delegowaniu i sposoby ich eliminacji. Delegowanie jako element motywacji
 • Istota i funkcje delegowania.
 • Różnica między delegowaniem a zlecaniem
 • Korzyści i bariery delegowania zadań z perspektywy przełożonego oraz pracowników
 • Zadania, których nie można delegować pod żadnym pozorem
 • Zadania, które manager powinien wykonać sam
 • Zadania, które manager może delegować
 • Zadania, które manager powinien delegować
 • Zadania, które manager musi delegować

Wypracowane narzędzia: lista obowiązków, które Kierownik może/powinien delegować, zasady feedbacku, poznanie listy motywatorów i demotywatorów w rozwoju pracowników

 1. Przyczyny niepowodzeń w delegowaniu
 • Przykłady niepowodzeń w delegowaniu oraz ich konsekwencje dla przełożonego, firmy oraz pracowników
 • Przygotowanie do delegowania zadań
  • Wytyczanie zakresu zadania
  • Wyznaczanie osoby delegowanej
  • Określenie sposobu wykonania zadania
  • Wyznaczenie narzędzi potrzebnych do wykonania zadania
  • Wyznaczenie czasu na realizację zadania
 • Rozmowa delegująca
 • Pomoc
 • Ocena
 1. Delegowania zadań w kontekście zarządzania czasem menedżera i egzekwowanie
 • Czym jest delegowanie zadań i jaki jest związek między efektywnym delegowaniem a oszczędnością czasu,
 • Zasady i etapy delegowania zadań,
 • Rozmowa delegująca,
 • Rola oceny wykonanego zadania,
 • Rola delegowania dla pracownika, firmy i menedżera)
 1. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Czym jest asertywność i jakie jest jej znaczenie dla efektywnego zarządzania
 • Jak odmawiać aby nie urazić rozmówcy i zachować z nim dobre relacje
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Asertywna komunikacja w relacji z podwładnym
 • Sposoby reagowania na podważanie autorytetu
 1. Efektywne prowadzenie spotkań i narad
 • Zasady prowadzenia spotkań z zespołem
 • Typowe błędy i nawyki: brak celu, wdawanie się w sprowokowane dygresje, przegadywanie, przekazywanie informacji o zmianach bez uzasadnień, przekazywanie zadań bez imiennego przekazania odpowiedzialności i terminu
 • Motywowanie i rozliczanie podczas spotkań
 • Jak tworzyć przejrzyste i sprawiedliwe kryteria oceny?
 • Formułowanie oczekiwań wobec pracowników? Zasady ich przekazywania.

Wypracowane narzędzia: techniki rozwiązywania konfliktów, moje nastawienie do konfliktu, słowa i zwroty zabronione w czasie komunikacji konfliktowej

Podsumowanie poznanych narzędzi. 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.