Grupa docelowa

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Potrafili określić swój styl przywództwa
Posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych sytuacjach
Potrafili określić role w zespole i rozdzielić zadania 
Mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu
Rozwijali, motywowali i kontrolowali skutecznie swoje zespoły

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Kraków - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Trening umiejętności menedżerskich – stopień I

Zarządzanie – budowanie przywództwa dla menedżerów

 

TUM I jest szkoleniem menadżerskim, które zapoznaje uczestników z podstawowymi etapami budowania efektywnego przywództwa. Szkolenie oparte jest na zajęciach warsztatowych, dyskusjach i symulacjach, które pomagają uczestnikom utworzyć na koniec szkolenia sprecyzowany plan zmian.

Dyrektywne nakazy skierowane do pracowników nie zawsze są wystarczające. W dzisiejszych przedsiębiorstwach ważną umiejętnością jest wywieranie wpływu. Liderzy coraz częściej znajdują się w warunkach, gdzie ta umiejętność musi być przez nich wykorzystana. Dzięki szkoleniu TUM I, uczestnicy zapoznają się i zdobędą wiedzę jak wykorzystać różne style przywódcze oraz odkryją możliwości angażowania ludzi.

 

Program szkolenia z zakresu treningu umiejętności menadżerskich:

Moduł I: Podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu Przywództwa

 • Czym jest Przywództwo?
 • Menedżer jako osoba wspierająca pracownika w podnoszeniu efektywności na stanowisku pracy.
 • Modele motywowania i ich praktyczne stosowanie w warunkach pracy.
  Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących– narzędzia motywowania.
  „O przykładzie, który idzie z góry” – o ważnej roli menedżera jako wzorca, który naśladują pracownicy.
 • Kompetencje osobiste i społeczne
 • Główne czynniki demotywujące.
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu.
 • „Test na motywację”
 • Samoocena w zakresie motywacji – znalezienie własnego „Klucza na automotywację”
 • Empatia – czym jest i jakie ma znaczenie

 Moduł II:  Praktyczne zastosowanie Inteligencji Emocjonalnej

 • Przyczyny porażek we współpracy
 •  Zindywidualizowane podejście do pracowników
 • Typologia podejścia do wyznaczania motywujących zadań
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia zaangażowania członków zespołu w zmiany
 • Dlaczego jesteśmy różni – style społeczne i umiejętność ich zastosowania

Moduł III:  Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera

 • Lider motywujący i lider demotywujacy
 • Główne czynniki demotywujące.
 • Symptomy spadku morale w zespole
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu.
 • Case study z zakresu motywowania – znalezienie motywatorów dla swojego zespołu i przećwiczenie jak je zastosować
 • Test na potrzebę uznania – badający stopień zapotrzebowania uczestników na okazywanie uznania
 • Pochwała i krytyka – znaczenie motywacyjne każdej z tych form oceny (jednominutowa pochwała i jednominutowa reprymenda).
 • Rozpoznanie kluczowych motywatorów
 • Poznanie motywatorów naszych pracowników kluczem do budowania ich zaangażowania.
 • Co motywuje ludzi – źródła motywacji.
 • Poziom motywacji a efektywność działania.
 • Trójczłonowy model potrzeb Adaira
 • Analiza czynników podnoszących/ obniżających poziom motywacji- ćwiczenie zespołowe połączone z dyskusją

 Moduł VI: Budowanie zaangażowania pracowników w pracę zespołu i osiąganie ambitnych celów

 • Ćwiczenie indywidualne „Mapowanie motywatorów zespołu”
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji – czynniki higieniczne i motywatory
 • Metody motywowania członków zespołu m.in. nagradzania wkładu osób i świętowania sukcesu zespołu
 • Ćwiczenie zespołowe „Motywacja doskonała” (macierz motywacyjna)
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jak efektywnie motywować pracowników?
 • Rola motywatorów finansowych w budowaniu zaangażowania
 • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
 • Menedżer motywujący vs menedżer demotywujący
 • Ćwiczenie „Uderzenie w motywację”

 Moduł V:  Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna menedżera

 • Znaczenie informacji zwrotnej
 • „Dekalog informacji zwrotnej”
 • Feedback jako silny impuls do rozwoju zawodowego
  i osobistego. (wzmacnianie, korygowanie, docenianie)
 • Jak efektywnie dawać i pozyskiwać informację zwrotną?
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną informację zwrotną
 • Jak korygować zachowania nie uderzając w osobę  i nie niszcząc relacji – doskonalenie umiejętności
 • Case study  z zakresu udzielania informacji zwrotnej
 • Od kompetencji do postawy – budowanie kultury feedbacku w Organizacji

 Moduł VI: Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów – rozwiązania budujące współpracę

 • Rola własnej postawy
 • Nawiązywanie kontaktu – jak budować dobrą konstruktywną relację
 • Techniki zwiększające skuteczność rozmów
 • Jak przygotować się do rozmowy, żeby sprawnie kontrolować jej przebieg.
 • Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
 • Metody identyfikowania konfliktów w i ich rozwiązywania
 • Konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
 • Analiza tzw. koła konfliktów – zdobycie umiejętności definiowania typów konfliktów
 • Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych
 • Zrozumienie, czym jest „czapa konfliktowa”
 • Pokazanie roli pozytywnego zachowania się lidera w zdobywaniu zaufania zespołu
 • Uświadomienie przyczyn oporów przeciw zmianom
 • Metody rozwiązywania konfliktów w praktyce:
 • Konflikty interpersonalne
 • Konflikty informacji
 • Konflikty interesów
 • Konflikty w fazie eskalacji

Metody pracy stosowane podczas szkolenia

Szkolenie  jest prowadzone przez eksperta, mającego doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Trener, który mówi tym samym językiem co uczestnicy, który zna i rozumie problemy napotykane w codziennej pracy przez uczestników. Wykorzystanie różnych metod szkoleniowych zapewnia nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i procesu planowania, ale również pozwala na umiejętne wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce. Techniki wykorzystywane to: wykład, coaching, autoanaliza, dyskusja, praca w grupach oraz wiele praktycznych ćwiczeń. Na podstawie analizy sytuacji z życia zawodowego uczestnicy wypracują własny styl kierowania, możliwy do wykorzystania w codziennej pracy z zespołem współpracowników.

Sesja kreatywna stosowana jest w celu wypracowania najlepszego rozwiązania określonego problemu bądź stworzenia innowacyjnego projektu/modelu.

Sesja audio-video stosowana jest w celu umożliwienia uczestnikom dokonania autodiagnozy umiejętności oraz doświadczenia i analizy zastosowania nowych technik i metod działania.

Studium Przypadku stosowane jest w celu poznania różnych doświadczeń oraz nabycia i przetrenowania umiejętności analizy, wnioskowania oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań określonego problemu.

Sesja coachingowa stosowana jest w celu stworzenia planu działania „drogi do celu”, „kolejnego kroku”, poprzez autoanalizę w oparciu o współpracę z coachem.

Feedbacku indywidualny stosowany jest w celu udzielenia konstruktywnej informacji zwrotnej uczestnikowi oraz wzmocnienia jego motywacji do stosowania poznanych technik w działaniach zawodowych.

Gra szkoleniowa stosowana jest w celu doświadczenia złożonych mechanizmów występujących w praktyce zawodowej uczestników.

Symulacja biznesowa stosowana jest w celu nabycia umiejętności stosowania określonych technik i standardów poprzez trening symulowanych sytuacji zawodowych.

Test psychologiczny stosowany jest w celu nabycia wiedzy o własnych predyspozycjach, cechach i sposobach percepcji oraz poznania szerokiego spektrum innych zachowań i ich konsekwencji

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.