Jan Kowalski

Ekspert w dziedzinie doskonalenia kompetencji interpersonalnych.

Życiorys, nota trenerska i referencje

Specjalizacje trenerskie

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty):