Piotr Dyżakowski

Ekspert w dziedzinie rozwoju kompetencji kierowniczych

Życiorys, nota trenerska i referencje

7bOd 11 lat trener zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, mentor, praktyk biznesu. W trakcie swojej kariery prowadził szkolenia zarówno komercyjne jak i współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doświadczony trener, specjalizujący się w prowadzeniu projektów szkoleniowo-mentorskich i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich. Ma na swoim koncie przepracowanych około 2000 dni szkoleniowych. Ekspert w zakresie prowadzenia warsztatów metodą prowokowaną. Prowadził szkolenia dla takich instytucji rządowych jak: Auchan, , PSS Społem : Białystok, Łomża , Grajowo, Starogard Gdański, Simple, Deichmann, Reserved, Hotel Podlasie, Hotel Energetyk, Skok Nike, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Nordenia, Profi S.A, , Kulinaria S.A, Poczta Polska, Dom Handlowy Notus, Amplico Life ,Bank Gospodarki Żywnościowej, Telewizja Polska SA, Koleje Mazowieckie, Inżyniera Rzeszów, Krajowa Izba Gospodarcza, OHP, PGNiG, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Orlen S.A

Przeprowadzał projekty szkoleniowo – mentorskie, które obejmowały następującą tematykę: Rozwój kompetencji miękkich pracowników: motywowanie, negocjacje zakupowe i sprzedażowe, techniki sprzedaży, budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym ( miedzy innymi windykacja należności), negocjacje, obsługa trudnego klienta, szkolenie zarządzanie zespołem sprzedażowym, skuteczna organizacja czasu pracy metodę GTD, warsztaty radzenia sobie ze stresem, wpływem komunikacji na funkcjonowanie firmy i zespołu, zarządzanie i budowanie własnego wizerunku , oraz przywództwa.

Praktyk - mentor, w którego warsztatach i szkoleniach brała udział wyższa kadra zarządzająca firm takich jak : Fuji Sericol, Nordenia SA, Medicover, Profi S.A, Woda Mineralna Jurajska, Woda Minieralna Augustów, Euro Papier Impap, Filmoteka Narodowa, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Wrocławski, JW. Construction,Stumpf Hydrobudowa. Warsztaty obejmowały następującą tematykę : z zakresu budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania, skutecznego przywództwa.

Przykład Zrealizowanych Projektów

2012 - Akademia Sprzedaży-rozwój kompetencji sił sprzedaży:

 • projekt szkoleniowy dla grupy 500 sprzedawców sieci własnej;
 • praca na postawach – wzięcie odpowiedzialności za wyniki; rozwinięcie świadomości wpływu na poziom osiąganych zysków, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami;
 • rozwijane kompetencje: aktywna sprzedaż; planowanie i organizacja, orientacja biznesowa, uczenie siebie i innych, elastyczność; zarządzanie relacjami;
 • efekt ilościowy: 87% uczestników zrealizowanych szkoleń osiągnęła zakładany podwyższony plan sprzedaży w badanym okresie, u żadnego z uczestników nie zanotowano spadku poziomu sprzedaży pomimo wdrażania nowych umiejętności;
 • efekt jakościowy potwierdzony wynikami badania Tajemniczy Klient;
 • efekty dodatkowe: usprawnienie procesu komunikacji na linii – dział sprzedaży – siły sprzedaży – sprzedawcy;

2011 – 2012 Akademia Zarządzania - nowoczesne zarządzanie pracownikami:

 • projekt szkoleniowy dla grupy 200 menagerów wyższego i średniego szczebla;
 • rozwijane kompetencje: budowanie zespołu, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, przeprowadzanie trudnych rozmów pracowniczych uczenie siebie i innych, elastyczność; zarządzanie relacjami, planowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji.
 • efekt ilościowy: 85 % uczestników zrealizowanych szkoleń osiągnęła zakładany podwyższony poziom rozwoju własnych kompetencji w badanym okresie.
 • efekt jakościowy potwierdzony wynikami testów i wykonaniem zleconych Case Study - w formie raportów.
 • efekty dodatkowe: usprawnienie procesu motywowania po za finansowego pracowników, komunikacji pionowej na linii – menager - dział sprzedaży – siły sprzedaży – sprzedawcy, szersze wykorzystanie narzędzi do wyznaczania celów i zadań oraz ich kontroli.

2010 Akademia Mentoringu - Mentoring Plus 50

 • pilotażowy projekt szkoleniowy dla grupy 150 przyszłych mentorów
 • rozwijane kompetencje : zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania mentoringu w organizacji oraz narzędzi w zakresie pracy mentora, poznanie warsztatu coacha i mentora, zarzadzanie wiedzą pracowników, zwiększenie odpowiedzialności mentora w organizacji, wdrażanie standardów metoringu,
 • efekt ilościowy: 80 % uczestników zrealizowanych szkoleń osiągnęła zakładany poziom rozwoju kompetencji mentorskich.
 • efekt jakościowy potwierdzony wynikami testów i superwizji.

KLIENCI:

Rynek farmaceutyczny:

 • Medicover
 • Medilab

FMCG:

 • Woda Mineralna Jurajska
 • Woda Mineralna Augustowianka
 • Zakład Masarski „M”
 • Profi S.A
 • Danon Polska
 • Krakus S.A

Sieci:

 • Auchan
 • PSS Społem Białystok
 • PSS Społem Łomża
 • PSS Społem Sulęcin
 • PSS Społem Augustów
 • Simply
 • Deichmann
 • Reserved
 • PSS Społem Grajewo
 • PSS Starogard Gdański
 • PSS Społem Zambrów
 • PSS Sokólka
 • PSS Hajnówka
 • Simply Market

Sektor usługowo - informatyczny

 • Artech
 • Net Service
 • Best. SA Bialystok
 • Adder Group 2 Białystok, Łomża, Gołdap
 • LH Service Bialystok
 • Fuji Sericol Polska
 • Cyfra+
 • Zoom Advertising
 • K&K Selekt
 • AKE Robotics
 • Net Service
 • Artech
 • Nordcom Plus
 • Walor Sp. z. o .o
 • Hotel Energetyk
 • Hotel Podlasie
 • Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego

Sektor budowlany i usług finansowo - ubezpieczeniowych

 • JW. Construction
 • Stumpf Hydrobudowa
 • Polskie Stowarzyszenie Płytkarzy
 • Inżyniera Rzeszów
 • Sabo Hurtownia Farb i Lakierów
 • Gealan S.A
 • Sawo-Met Sp. z o.o.
 • Super Dach

Finanse i ubezpieczenia:

 • Bank Ochrony Środowiska
 • Dom Handlowy Notus
 • Amplico Life
 • Bank Gospodarki Żywnościowej
 • Skok Nike
 • BGŻ
 • Skok Stefczyka
 • MetLife Amplico
 • Super-Dach
 • Best. SA Białystok
 • Sabo Hurtownia Farb i Lakierów
 • MicroGraficx
 • LH Service
 • Poczta Polska

Firmy produkcyjne i motoryzacyjne:

 • Moraj sp. z. o.o
 • Fuji Sericol Polska
 • Volkswagen Polska – autoryzowany dealer Wrocław
 • Nordenia S.A
 • Biatrans Sp. z o.o.
 • Euro Papier Impap
 • Kulinaria S.A
 • Zakład Masarski „M” Sp. J
 • Techmot Sp. z o.o
 • Nord Com
 • PGNiG

Telekomunikacja i Informatyka:

 • Poczta Polska
 • Nord Com
 • Net Serice
 • Toshiba

Pozostałe:

 • Telewizja Polska SA
 • Koleje Mazowieckie
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • OHP
 • PGNiG
 • Filmoteka Narodowa
 • MicroGraficx Łódź
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 • Orlen S.A
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Koleje Mazowieckie
 • CTN Polska
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Biatrans Sp. z o.o

Administracja Publiczna i Samorządowa:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Jednostki Służby Cywilnej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urzędy Skarbowe
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • ARiMR
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Organizacje samorządowe Województwa Wielkopolskiego
 • Urzędy Skarbowe woj. Mazowieckiego, Lubelskiego, Krakowskiego, Podlaskiego
 • Izby Skarbowe woj. Mazowieckiego, Lubelskiego, Krakowskiego, Podlaskiego
 • Jednostki Nadzoru Weterynaryjnego: woj. Mazowieckiego, Lubelskiego, Krakowskiego, Podlaskiego
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Komenda Główna Policji w Warszawie
 • Komendy wojewódzkie województw : Lubelskiego, Krakowskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego.
 • Jednostki Nadzoru Budowlanego województw : Mazowieckiego, Lubelskiego, Krakowskiego, Podlaskiego.
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
 • Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Warszawie.
 • Komenda Główna Straży Granicznej.
 • Komendy Wojewódzkie Straży Granicznej województw: Mazowieckiego, Lubelskiego, Krakowskiego, Podlaskiego
 • Urząd Głównego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielnej Górze.
 • Organizacje samorządowe – Zrzeszone w Organizacji działającej na rzecz Kurpiowszczyzny.
 • Urząd Miejski w Koszalinie.
 • I Urząd Skarbowy Warszawa
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Skarbowy –Wola
 • Urząd Skarbowy –Praga
 • ZUS- Warszawa oraz jednostki woj. Mazowieckiego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Departament Rachunkowości.
 • Urzędu Skarbowe województw : podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego,, wielkopolskiego