Magdalena Fedor

Ekspert w dziedzinie sprzedaży i treningów medialnych.

Życiorys, nota trenerska i referencje

2Od 17 lat specjalista w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej) i Neurolingwistyki w procesach relacyjnych (negocjacyjnych, sprzedażowych i rekrutacyjnych.) Ekspert w zakresie zarządzania dynamiką socjalną grup i tworzenia systemów grupowych Praktyk biznesowy w zakresie tworzenia projektów zarządzania systemowego i wdrażania.

Ekspert w zakresie budowania zespołów sprzedażowych i zadaniowych. Twórca projektów z zakresu rozwoju osobistego realizowanych dla studentów szkół wyższych pt. „Podróż Lidera”, „Work life Balance”, „Nowa technologia sprzedaży”. Specjalista i wieloletni praktyk z zakresu Zarządzania Sprzedażą. Specjalista w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych i twórca szkolenia „Mistrz Sceny – czyli jak profesjonalnie występować publicznie”. Ekspert w dziedzinie inteligencji relacji i inteligencji emocjonalnej.

Specjalista zakresie budowania osobistego stylu i marki osobistej w zakresie Personal Brandingu. Twórca projektu „Dieta mentalna” wpierającego pracę nad mentalnym podejściem do zdrowego stylu życia.

Master Nowej Psychologii Sukcesu, Coach, Mentor i konsultant biznesowy. Ekspert współpracujący z TVN Style i TVN w zakresie zmiany osobistej uczestników programów „W poszukiwaniu piękna”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Sablewskiej Sposób na”..

Kluczowe Obszary Kompetencji

Szkolenia i rozwój: identyfikacja potrzeb szkoleniowych jak również indywidualnych w procesach coachingowych. Tworzenie programów indywidualnych zmiany osobistej w zakresie sesji Life Coachingu w zakresie budowania relacji, kariery, zmiany wizerunku i zdrowego stylu życia. Prowadzenie szkoleń z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z mediami, dla prezenterów, prelegentów, trenerów i osób z sektora politycznego. Prowadzenie sesji mentoringu biznesowego i coachingu sprzedaży.

Tworzenie projektów z zakresu zarządzania systemowego. Wdrażanie standardów zgodnych z misją danej firmy oraz procedur szkoleniowych, tworzenie programów rozwojowych zasobów ludzkich (sprzedaż, lidership, budowanie zespołów sprzedażowych i zadaniowych, rozwój kompetencji miękkich pracowników), badanie efektywności działań poszkoleniowych. Mentoring.

Operacyjne zarządzanie obszarem miękkiego HR: budowania kultury mentoringowej (performance i development mentoring - coaching, wspierania realizacji strategii organizacji poprzez wyznaczanie i rozwój kluczowych kompetencji pracowników niższego szczebla, rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, dopasowania ścieżek rozwoju sił sprzedaży do stawianych celów biznesowych, wdrożenie systemu ocen okresowych i ścieżek karier, oceny kompetencyjnej

Rekrutacja i selekcja: Dobór krytycznych kompetencji oraz narzędzi diagnostycznych na podstawie analizy stanowisk, planowanie budżetu i harmonogramu procesu rekrutacji, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych w oparciu o wywiad Behavioralny.

Klienci

 • BIG Autohandel Sp. zo.o.
 • ADS Finance sp. zo.o.
 • B2b Park Sp. zo.o.
 • Projekt “Dni NLP” patronat SGH Warszawa
 • Projekt BRAIN MASTER patronat Uniwersytet Gdański
 • INPOST Nowoczesna Poczta Sp. z o.o.
 • EDDU Kluby Rozwoju osobistego – cała Polska
 • PROACTIVE CLUBS – Kluby rozwoju osobistego – cała Polska
 • EDUTOR Sp. z o.o. Nowe Tory Edukacji
 • Studenckie Forum Biznesu Business Centre Clubs
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • GRMG Grupa Mateusz Grzesiak
 • NLP Polska Projekt Inteligencja Relacji
 • Projekt Podróż Lidera patronat Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • AP Edukacja Sp. zo.o.
 • FM GROUP POLSKA
 • TIENS POLSKA
 • Eurobank
 • Urząd Marszałkowski w Olsztynie
 • Dast Express Sp. zo.o.
 • Hotel Dyplomat
 • Bujalski Sp. zo.o.
 • Grupa Most Wanted