Joanna Nieżurawska Zając

Konsultant ds. zarządzania różnorodnością pokoleniową

Życiorys, nota trenerska i referencje

Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, dyplomowanym trenerem  biznesu NGO (Certyfikat w 2012 rok nadany przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS w Warszawie), międzynarodowym  trenerem z zakresu nauczania międzykulturowego (certyfikat uzyskany w CREFT Institutution w Lisbonie w 2015), specjalistą  z zakresu strategicznych edukacyjnych projektów międzynarodowych (certyfikat uzyskany w Rzymie 2015), jak również trenerem w zakresie nauczania młodych (certyfikat uzyskany w Instytucji Mine Vaganti na Sardynii w 2015).

Główny wykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Conditionings of Knowledge Transfers and Innovative Activity of Enterprises (acronym COTRANS)”na lata 2015 – 2017.

Kluczowe projekty:

Koordynator na Polskę projektu międzynarodowego  YOU A.C.E! w ramach Programu Erasmus Plus  akcja KA2 na lata 2017 – 2019. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Plymouth University (UK), Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości z Larisa (Grecja), Młodzieżowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości (Litwa) oraz Liderem z Włoch – Alessandro Gariano.

Koordynator projektu międzynarodowego: „Nowoczesne narzędzia IT, w tym gry i grywalizacja wspomagające nauczanie dorosłych jako źródło konkurencyjności Fundacji MIERO, numer umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049161.

Koordynator projektu międzynarodowego, „Enjoy Generation Z z partnerstwem z  RISEBA UNIVERSITY i PORTO POLITECHNIC.

Ekspert w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział w  Bydgoszczy – ekspert w  zakresie kompleksowych narzędzi diagnostycznych w zakresie diagnozy i analizy potencjału pracowników w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem w ramach projektu „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.3