Grzegorz Żyłak

Ekspert w dziedzinie systemów raportowania oraz zarządzania sprzedażą

Życiorys, nota trenerska i referencje

4Praktyk zarządzania i sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy, planowania, organizowania, kontrolowania procesów i motywowania zespołów sprzedażowych. Doradca, Przedstawiciel Handlowy, Dyrektor Regionów i Makroregionów, Trener wewnętrzny i zewnętrzny.

Praktyka w handlu, sprzedaży i w zarządzaniu – 15 lat. Rekrutował, szkolił i zarządzał zespołami doradców klienta, a także menedżerami różnych szczebli. Prowadził zespoły konsultantów i sprzedawców w różnych branżach.Z racji doświadczenia oraz wykonywanych funkcji managerskich i konsultanckich w największych instytucjach bankowych na świecie, zajmuje się przebudową i optymalizacją procesów wewnątrzfirmowych, implementacją MBO / ZPC oraz strukturami macierzowymi. Prowadzi szkolenia zarówno dla doradców, konsultantów jak i dla menedżerów.

Ostatnie 3 lata to blisko 400 dni szkoleniowych i konsultacji oraz blisko 1500 uczestników szkoleń i warsztatów, dziesiątki ułożonych

Specjalizacje trenerskie

Specjalizuje się w treningach z zakresu zarządzania sieciami sprzedażowymi oraz technik komunikacji w sieciach sprzedaży.Prowadzi projekty, konsultacje i audyty w obszarze szeroko pojętej sprzedaży i procesów około sprzedażowych.Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wałbrzyskiej WyższejSzkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.Kontynuował edukację na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu – kierunek Zarządzanie Kadrami.W życiu kieruje się zasadą „Robienie wciąż tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to forma szaleństwa”.

W ostatnim czasie realizował szkolenia m.in. dla:

BANK PEKAO S.A., CBB Sp. z o.o.,DEUTSCHE BANK PBC S.A.,dbkredyt DB PBC S.A.,Grupa kapitałowa Skarbiec,CITIBANK HANDLOWY S.A.,EFL S.A.,CHEMIA WROCŁAW S.A.,OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI,WSiP Sp. z o.o., M.S. STOLICA S.A.,ALFA ELECTRO Sp. z o.o.,PEC S.A., REKORD®,RWE S.A.,SAS Institute SP. z o.o.,SCHNEIDER Electric Sp. z o.o.,URZĄD MARSZAŁKOWSKI Kielce,FM LOGISTIC Sp. z o.o.,ZETO S.A., PZU S.A,BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o.,SELVITA Sp. z o.o.,NAU S.A. i wiele innych