Grupa docelowa

Szkolenie polecane jest dla osób, które zarządzają praca zespołową, w tym pracą projektową ( struktury macierzowe lub sieciowe ).


Korzyści dla uczestników :

Całe szkolenie jest praktyczną formą uświadomienie i wzmocnienia dobrych stron zespołu oraz wypracowania konstruktywnych wniosków jak można radzić sobie ze słabymi stronami. Dzięki licznym grom, scenkom, nagraniom na kamerę i analizom tych nagrań, Uczestnicy zyskują z jednej strony niezbędną wiedzę w zakresie zaawansowanej komunikacji i odpowiedzialności za nią, praw funkcjonowania zespołu, traktowanie konfliktu jako siły pozytywnej oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. Najważniejsze jednak jest wzmocnienie zespołu, który kończy szkolenie świadomy swoich mocnych i słabych stron. Podczas szkolenia wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Budowanie i zarządzanie zespołem w oparciu o model DISC D3

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym (NOWOŚĆ) – naucz się jak postępować z ludźmi

W życiu często spotykamy osoby z którymi doskonale się nam pracuje. Możemy wtedy śmiało powiedzieć: praca jest przyjemnością. Niestety czasami spotykamy również takich ludzi z którymi pracować musimy, a szczerze mówiąc nie mamy na to ochoty. Coś między nami iskrzy, drażnią nas nawzajem różne nasze cechy. Wzajemną pracę ograniczamy wówczas do niezbędnego i koniecznego minimum, unikając kontaktu przy innych okazjach. W wirze codziennych zajęć nie mamy czasu na nabranie koniecznego dystansu i zastanowienie się jaką ten człowiek jest wartością. To szkolenie pozwoli Ci nauczyć się jak zarządzać zespołem.

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia efektywne zarządzanie zespołem:

W trakcie szkolenia pracujemy wyłącznie interaktywnie. Odgrywamy gry i scenki, podczas których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których kursanci mogą doświadczyć różnych ról dzięki którym zdobędą nową perspektywę. Ponadto na szkoleniu realizujemy mnóstwo ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. W większości ćwiczeń indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków. Warsztaty oparte są na cyklu uczenia Kolba, zgodnie z którym wychodzimy zawsze odo osobistego doświadczenia Uczestników, które następnie jest uzupełnione teorią i ćwiczeniami, dzięki czemu kursanci zauważają wzrost swoich kompetencji menedżerskich i mają szansę na zniwelowania niewłaściwych postaw oraz utrwalenie postaw pożądanych.

 

Podczas szkolenia pracujemy na bazie modelu DISC D3 , który daje szerokie narzędzia do tego, aby w zespole mieć właściwych ludzi.

Przed szkolenie każdy uczestnik wypełnia on line DISC D3,  podczas szkolenia każdy uczestnik otrzyma odpowiedź:

 • Jaki jest mój styl komunikacji i co z niego wynika?
 • Jaką naturalnie pełnię rolę w zespole? w związku z tym jakich ludzi potrzebuje w moim zespole, aby optymalnie realizować cele biznesowe
 • Jaki jest mój system wartości?
 • Co nie motywuje …a co moich ludzi  Bo przecież wiem, że ludzie są różni .

Na te i szereg innych pytać daje na odpowiedź model DISC D3, na bazie którego przygotowany jest 2 dniowy warsztat. W DISC D3 mamy model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołu. Badanie TEAMS – (jedna ze składowych DISC D3) wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Program szkolenia zarządzania zespołem

1. Wstęp. Integracja grupy.

Zwiększenie skuteczności poziomu bezpieczeństwa i zaufania w zespole. Budowanie dobrego klimatu grupowego. Odnalezienie wspólnych wartości.

 • Cele warsztatu
 • Kontrakt z grupą
 • Integracja grupy

Metody: ćwiczenia zespołowe, test.

2. Istota pracy zespołowej.

 • Jak odróżnić grupę od zespołu.
 • Kryteria powstania zespołu.
 • Cechy i zalety pracy zespołowej.
 • Sekrety synergii.
 • Czynniki wpływające na sukces zespołu.
 • Role zespołowe Belbina

Sesje merytoryczną zaczynamy od bardzo angażującego ćwiczenia  WODA ŻYCIA , w trakcie zadania grupa jest postawiona przed wyzwanie zdobycia wody pitnej, która jest ukryta w trujących bagnach. Podczas wykonywania ćwiczenia grupa z pozornie niepotrzebnych przedmiotów np. wieszak, dętka czy też sznurek buduje konstrukcję, dzięki której zostaje zrealizowane zadanie .

W trakcie zadania ujawniają się role zespołowe jak i czynniki sukcesu, które wpływają na motywację w zespole.

3. Fazy formowania się zespołów i efektywnego działania lidera na poszczególnych etapach.

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing
 • Teoria rozwoju zespołu
 • Gdzie jesteśmy?
 • Przeprowadzanie zespołu do dojrzałości i współdziałania

W trakcie sesji uczestnicy poznają fazy forowania się zespołów oraz zapoznają się z kluczowymi działaniami szefa na poszczególnych fazach tworzenia się zespołu.

4. Komunikacja  i współpraca w zespole- efekt synergii

 • Komunikacja a współpraca.
  • Podczas ćwiczenia w grupach uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.
  • Rola komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji.

Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy rozegrają grę szkoleniową MAGNETO.

Magneto to gra szkoleniowa przyczyniająca się do pogłębiania umiejętności współpracy oraz komunikacji. Dzięki rozgrywkom możemy zauważyć naturalne zachowania uczestników szkolenia w sytuacji niezbyt precyzyjnych i oczywistych celów.

 5. Budowanie zespołu w oparciu o model DISC D3 ze szczególny uwzględnienie TEAMS

 • Cele moje i mojego zespołu
 • Jakich ludzi potrzebuje w zespole- analiza DISC pod katem stylów zachowań
 • Zasady komunikacji menedżerskiej z poszczególnymi stylami ( D, I, S, C)
 • Role grupowe- analiza naturalnej roli grupowej menedżera jak i członków danego zespołu ( analiza badania TEAMS )
 • Wartości w oparciu o które silny menedżer buduje zespół ( analiza badania VALUES)

Poddając menedżera badaniu TEAMS oraz wszystkich wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

 • Kreator –  twórca kreatywnych rozwiązań
 • Realizator – ukierunkowany na zrealizowanie zadań, wdraża rozwiązania, postępuje zgodnie z wytycznymi
 • Analityk – zwraca uwagę na detale, jest szczegółowy i dokładny, kontroluje jakość
 • Koordynator – monitoruje realizowane zadanie, tworzy zespół, nakreśla mu cel
 • Strateg – pyta o kolejne kroki do rozwiązania zadania, tworzy rozwiązania uwzględniające potrzeby rynku

6. Konflikt z zespole. Poznają siłę konfliktu i nauczą się traktować go jako siłę pozytywną. Będą umieli stosować adekwatny sposób rozwiązywania konfliktów.

 • Teoria konfliktu.
 • Źródła konfliktu w naszym zespole.
 • Sposoby wychodzenia wzmocnionym z impasu.
 • Style zarządzania w sytuacjach konfliktowych.

W trakcie sesji pracujemy w oparciu o grę Laboratorium Konfliktu.

Gra Laboratorium Konfliktu opiera się na koncepcji źródeł konfliktu Moore’a. Dzięki rozgrywce, uczestnicy szkolenia przetestują różne metody rozwiązywania problemów.

Powyższa gra pozwala zaobserwować następstwa odmiennych wartości, różnic w zasobach i posiadanych informacjach. A także zarejestrować zachowania w obliczu konfliktu relacji i interesów.

Metody: test, ćwiczenia w parach, ćwiczenia w grupie, odgrywanie ról.

7.      Asertywność. Nauczą się wyrażania siebie i budowania porozumienia w sytuacjach trudnych.

 • Analiza transakcyjna Ericka Berne’a.
 • Budowanie porozumienie z pozycji Dorosły-Dorosły.
 • Asertywne techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach (asertywna odmowa, sposoby reagowania na krytykę, zdarta płyta, poszukiwanie krytyki, zamglanie, 4-stopniowa metoda stawiania granic).

Metody: Test stanów ego, ćwiczenia w parach, scenki z użyciem kamery.

 8.      Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenie podsumowujące realizację celów szkolenia i jednocześnie udzielające pozytywnej informacji Wszystkim Uczestnikom na ich temat. Grupa wychodzi dzięki temu przekonana o własnej wartości i niepowtarzalności. Zapisz się na szkolenie!

Ponadto zapraszamy na szkolenia zarządzanie projektami.

Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy (mail, nazwisko, adres) są chronione.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.