Grupa docelowa

Szkolenie polecane jest dla osób, które zarządzają praca zespołową, w tym pracą projektową ( struktury macierzowe lub sieciowe ).


Korzyści dla uczestników :

Całe szkolenie jest praktyczną formą uświadomienie i wzmocnienia dobrych stron zespołu oraz wypracowania konstruktywnych wniosków jak można radzić sobie ze słabymi stronami. Dzięki licznym grom, scenkom, nagraniom na kamerę i analizom tych nagrań, Uczestnicy zyskują z jednej strony niezbędną wiedzę w zakresie zaawansowanej komunikacji i odpowiedzialności za nią, praw funkcjonowania zespołu, traktowanie konfliktu jako siły pozytywnej oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. Najważniejsze jednak jest wzmocnienie zespołu, który kończy szkolenie świadomy swoich mocnych i słabych stron. Podczas szkolenia wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 27.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 05.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 08.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 12.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 19.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 26.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 01.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 01.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 03.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 07.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 14.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 21.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 28.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 02.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 05.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 12.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 19.12.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie: Budowanie i zarządzanie zespołem w oparciu o model DISC D3

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym (NOWOŚĆ) – naucz się jak postępować z ludźmi

W życiu często spotykamy ludzi z którymi doskonale nam się pracuje. Możemy wówczas śmiało powiedzieć: praca jest przyjemnością. Spotykamy również i takich z którymi pracować musimy, a szczerze mówiąc nie mamy na to ochoty. Coś między nami iskrzy, drażnią nas nawzajem różne nasze cechy. Wzajemną pracę ograniczamy wówczas do niezbędnego i koniecznego minimum, unikając kontaktu przy innych okazjach. W wirze codziennych zajęć nie mamy czasu na nabranie koniecznego dystansu i zastanowienie się jaką ten człowiek jest wartością. To szkolenie pozwoli Ci nauczyć się jak zarządzać zespołem.

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia efektywne zarządzanie zespołem:

W trakcie szkolenia pracujemy wyłącznie interaktywnie. Odgrywamy gry i scenki, podczas których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których kursanci mogą doświadczyć różnych ról dzięki którym zdobędą nową perspektywę. Ponadto na szkoleniu realizujemy mnóstwo ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. W większości ćwiczeń indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków. Warsztaty oparte są na cyklu uczenia Kolba, zgodnie z którym wychodzimy zawsze odo osobistego doświadczenia Uczestników, które następnie jest uzupełnione teorią i ćwiczeniami, dzięki czemu kursanci zauważają wzrost swoich kompetencji menedżerskich i mają szansę na zniwelowania niewłaściwych postaw oraz utrwalenie postaw pożądanych.

 

Podczas szkolenia pracujemy na bazie modelu DISC D3 , który daje szerokie narzędzia do tego, aby w zespole mieć właściwych ludzi.

Przed szkolenie każdy uczestnik wypełnia on line DISC D3,  podczas szkolenia każdy uczestnik otrzyma odpowiedź:

 • Jaki jest mój styl komunikacji i co z niego wynika?
 • Jaką naturalnie pełnię rolę w zespole? w związku z tym jakich ludzi potrzebuje w moim zespole, aby optymalnie realizować cele biznesowe
 • Jaki jest mój system wartości?
 • Co nie motywuje …a co moich ludzi  Bo przecież wiem, że ludzie są różni .

Na te i szereg innych pytać daje na odpowiedź model DISC D3, na bazie którego przygotowany jest 2 dniowy warsztat. W DISC D3 mamy model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołu. Badanie TEAMS – (jedna ze składowych DISC D3) wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Program szkolenia zarządzania zespołem

1. Wstęp. Integracja grupy.

Zwiększenie skuteczności poziomu bezpieczeństwa i zaufania w zespole. Budowanie dobrego klimatu grupowego. Odnalezienie wspólnych wartości.

 • Cele warsztatu
 • Kontrakt z grupą
 • Integracja grupy

Metody: ćwiczenia zespołowe, test.

2. Istota pracy zespołowej.

 • Jak odróżnić grupę od zespołu.
 • Kryteria powstania zespołu.
 • Cechy i zalety pracy zespołowej.
 • Sekrety synergii.
 • Czynniki wpływające na sukces zespołu.
 • Role zespołowe Belbina

Sesje merytoryczną zaczynamy od bardzo angażującego ćwiczenia  WODA ŻYCIA , w trakcie zadania grupa jest postawiona przed wyzwanie zdobycia wody pitnej, która jest ukryta w trujących bagnach. Podczas wykonywania ćwiczenia grupa z pozornie niepotrzebnych przedmiotów np. wieszak, dętka czy też sznurek buduje konstrukcję, dzięki której zostaje zrealizowane zadanie .

W trakcie zadania ujawniają się role zespołowe jak i czynniki sukcesu, które wpływają na motywację w zespole.

3. Fazy formowania się zespołów i efektywnego działania lidera na poszczególnych etapach.

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing
 • Teoria rozwoju zespołu
 • Gdzie jesteśmy?
 • Przeprowadzanie zespołu do dojrzałości i współdziałania

W trakcie sesji uczestnicy poznają fazy forowania się zespołów oraz zapoznają się z kluczowymi działaniami szefa na poszczególnych fazach tworzenia się zespołu.

4. Komunikacja  i współpraca w zespole- efekt synergii

 • Komunikacja a współpraca.
  • Podczas ćwiczenia w grupach uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.
  • Rola komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji.

Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy rozegrają grę szkoleniową MAGNETO.

Magneto to gra szkoleniowa przyczyniająca się do pogłębiania umiejętności współpracy oraz komunikacji. Dzięki rozgrywkom możemy zauważyć naturalne zachowania uczestników szkolenia w sytuacji niezbyt precyzyjnych i oczywistych celów.

 5. Budowanie zespołu w oparciu o model DISC D3 ze szczególny uwzględnienie TEAMS

 • Cele moje i mojego zespołu
 • Jakich ludzi potrzebuje w zespole- analiza DISC pod katem stylów zachowań
 • Zasady komunikacji menedżerskiej z poszczególnymi stylami ( D, I, S, C)
 • Role grupowe- analiza naturalnej roli grupowej menedżera jak i członków danego zespołu ( analiza badania TEAMS )
 • Wartości w oparciu o które silny menedżer buduje zespół ( analiza badania VALUES)

Poddając menedżera badaniu TEAMS oraz wszystkich wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

 • Kreator –  twórca kreatywnych rozwiązań
 • Realizator – ukierunkowany na zrealizowanie zadań, wdraża rozwiązania, postępuje zgodnie z wytycznymi
 • Analityk – zwraca uwagę na detale, jest szczegółowy i dokładny, kontroluje jakość
 • Koordynator – monitoruje realizowane zadanie, tworzy zespół, nakreśla mu cel
 • Strateg – pyta o kolejne kroki do rozwiązania zadania, tworzy rozwiązania uwzględniające potrzeby rynku

6. Konflikt z zespole. Poznają siłę konfliktu i nauczą się traktować go jako siłę pozytywną. Będą umieli stosować adekwatny sposób rozwiązywania konfliktów.

 • Teoria konfliktu.
 • Źródła konfliktu w naszym zespole.
 • Sposoby wychodzenia wzmocnionym z impasu.
 • Style zarządzania w sytuacjach konfliktowych.

W trakcie sesji pracujemy w oparciu o grę Laboratorium Konfliktu.

Gra Laboratorium Konfliktu opiera się na koncepcji źródeł konfliktu Moore’a. Dzięki rozgrywce, uczestnicy szkolenia przetestują różne metody rozwiązywania problemów.

Powyższa gra pozwala zaobserwować następstwa odmiennych wartości, różnic w zasobach i posiadanych informacjach. A także zarejestrować zachowania w obliczu konfliktu relacji i interesów.

Metody: test, ćwiczenia w parach, ćwiczenia w grupie, odgrywanie ról.

7.      Asertywność. Nauczą się wyrażania siebie i budowania porozumienia w sytuacjach trudnych.

 • Analiza transakcyjna Ericka Berne’a.
 • Budowanie porozumienie z pozycji Dorosły-Dorosły.
 • Asertywne techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach (asertywna odmowa, sposoby reagowania na krytykę, zdarta płyta, poszukiwanie krytyki, zamglanie, 4-stopniowa metoda stawiania granic).

Metody: Test stanów ego, ćwiczenia w parach, scenki z użyciem kamery.

 8.      Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenie podsumowujące realizację celów szkolenia i jednocześnie udzielające pozytywnej informacji Wszystkim Uczestnikom na ich temat. Grupa wychodzi dzięki temu przekonana o własnej wartości i niepowtarzalności. Zapisz się na szkolenie!

Ponadto zapraszamy na szkolenia zarządzanie projektami.

Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy (mail, nazwisko, adres) są chronione.