Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą pracować efektywnej i chcą lepiej zarządzać sobą w czasie.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 07.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 14.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja pracy własnej

Szkolenie miękkie: Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja pracy własnej

MODUŁ I. Efektywność zarządzania czasem.

 • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • Błędy w zarządzaniu czasem.

Ćwiczenie: Test na czas – uczestnicy poznają jeden z 4 stylów zarządzania sobą w czasie ( strażak, administrator, entuzjasta)

 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania S. Coveya
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy

Tematy poruszane na szkoleniu zarządzania czasem

Szkolenia zarządzanie czasem rozpoczynamy dyskusją związaną z tym, czy w ogóle można zarządzać czasem? Czym tak naprawdę będziemy zarządzać? Kluczem do skuteczności w zarządzaniu czasem jest praca nad sobą. Zarządzać, bowiem możemy sobą w czasie. Podczas warsztatu doskonalić będziemy szereg własnych umiejętności służących poprawie organizacja czasu pracy, wzmocnieniu własnej motywacji oraz zwiększeniu świadomości postawionych przed sobą celów zawodowych, dzięki czemu polepszy się nasza efektywność osobista.

Program szkolenia zarządzanie czasem rozpocznie moduł ćwiczeń grupowych mających na celu wyłonienie własnych mocnych i słabych stron w zarządzaniu sobą w czasie. Kolejnym krokiem będzie wykonanie przez uczestników testu, który ukazuje najczęstsze błędy w sposobie organizacji czasu oraz własnych nawykach. Omówione zostaną również nawyki skutecznego działania według Stephana Coveya oraz reguły efektywności według Briana Tracy.

Kluczem do zmiany zachowań jest własna motywacja. Moduł ten poświęcony zostanie na omówienie nawyków skutecznego działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności osobistej, efektywności działania, świadomości własnych celów i zadań. Bazowe dla omówienia ćwiczenia będzie uczestnictwo w grze zespołowej.

Bardzo ważne dla zmiany nawyków jest myślenie pro aktywne. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem pro aktywności oraz skutkami reaktywnego działania. Wykonają również ćwiczenia, które pozwolą im na zwiększenie świadomości tego jak mogą wpływać na swoje zachowania, działać aktywnie, nawet, gdy napotkają na trudności.

Uczestnicy będą również pracować nad zagadnieniem presji czasu i metod radzenia sobie z presja czasu. Jednym aspektem radzenia sobie z presją czasu są konkretne techniki, narzędzia organizacji czasu pracy (omawiane w dalszej części szkolenia), innym psychologiczne spojrzenie na presję czasu. Uczestnicy pracować będą nad przeformułowaniem sposobu myślenia, tak, aby presja czasu i stres z nią związany nie blokowały ich aktywności.

 

MODUŁ II. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie.

 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda ALPEN
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 • Zasada 60/40
 • Złota godzina

W module tym uczestnicy poznają szereg praktycznych narzędzi, mających na celu ułatwienie organizacji czasu pracy. Uczestnicy nauczą się:

 • Segregować zadana ze względu na ich ważność i pilność
 • Stosować w praktyce zasadę Pareto
 • Planować czas według reguły 60/40
 • Stosować złotą godzinę
 • Poznają metodę Alpen i nauczą się wykorzystywania jej w praktyce

W trakcie sesji szkoleniowej uczestnicy rozegrają grę szkoleniową (symulacyjną ) ZEGARMISTRZ

ZegarMistrz to symulacyjna gra szkoleniowa mająca na celu rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie, zarządzanie zmianą oraz pracy zespołowej. Uczestnicy biorący udział w grze muszą między sobą uzgodnić priorytety na cały tydzień, a następnie muszą reagować adekwatnie na pojawiające się zdarzenia losowe i nowe zadania.

Uczestnicy gry pracują w trzech zespołach. Każdy zespół posiada takie same zadania do zaplanowania. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów.

MODUŁ III. Planowanie pracy własnej dla lepszego zarządzania czasem.

 • Jak nadawać priorytety zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Schemat I-BEAM , jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA

Planowanie pracy własnej to moduł, w którym uczestnicy pracować będą nad umiejętnością sporządzania planów pracy własnej oraz ustalanie priorytetów zadaniom. W ramach tego bloku odbędzie się szereg ćwiczeń pogłębiających umiejętności pracy w oparciu o planowanie.

W pracy Urzędnika szereg zadań, z którymi ma do czynienia powoduje, że pracuje on często pod presją czasu, w zmieniających się warunkach. Plany dnia ulegają, więc przeobrażeniu w czasie dnia. Narzędzie, które uczestnicy poznają jest schemat I- BEAM, który pozwala na kontrolowanie wykonanego planu, ale przede wszystkim determinuje konieczność wprowadzenia zmian do założonego planu, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Uczestnicy w trakcie praktycznych ćwiczeń nauczą się również jak określać ramy czasowe dla realizacji zadań oraz poznają zasady planowania.

MODUŁ IV. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 • § Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • § Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • § Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystania czasu

Sporządzany plan dnia jest podstawa do zapanowania nad własnymi zadaniami i kontrolowaniem i przebiegu. Przeszkodą dla ich realizacji są tzw. „pożeracze czasu”.

Podczas tego modułu omówione zostaną pożeracze czasu takie jak:

 • Przedłużające się rozmowy telefoniczne
 • Zebrania, planowane i nieplanowane
 • Kryzysowe sytuacje, których nie można przewidzieć
 • Brak realizacji celów, zadań i terminów
 • Bałagan na biurku i brak osobistej organizacji
 • Branie na swoje barki za dużo zadań i niedoszacowanie czasu potrzebnego na ich wykonanie
 • Nieadekwatne, niedokładne i spóźnione informacje
 • Niezdecydowanie i odkładanie spraw na później
 • Niejasna komunikacja interpersonalna
 • Brak umiejętności powiedzenia NIE
 • Oraz wiele innych

Uczestnicy wykonają test, w którym zdiagnozują własne pożeracze czasu oraz wypracują w grupach metody radzenia sobie z nimi.

MODUŁ V. Metody organizacji czasu pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Metody organizacji pracy w sytuacjach wymagających samodzielnego pozyskania informacji i zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz
 • Dostosowywanie metod pracy do zmieniających się warunków – trudne sytuacje (Diagnoza i warsztat)
 • Techniki asertywne w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (komunikat Ja, odmowa, zdarta płyta)

Moduł ten jest najistotniejszym momentem w szkoleniu. Na podstawie case study sporządzonych przez uczestników pracować będziemy nad radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, w oparciu o poznane narzędzia.

Dodatkowo uczestnicy poznają zasady skutecznej odmowy, obrony przed presja i manipulacja oraz nauczą się bronić własnych granic (własnego czasu).

MODUŁ VI. Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, związanych z realizacją celów i wykonywaniem wielu zadań pod presją czasu.

 • Jak powstaje stres?
 • Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania.
 • Profilaktyka stresu.

Uczestnicy poznają procesy związane ze stresem i uczą się nad nim panować – zarządzanie stresem.

Moduł VII. Podsumowanie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych

 • Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania
 • Kontrakt na kolejne działania wdrożeniowe i follow-upy
 • Zebranie opinii i sugestii

Uczestniczy zadadzą ostatnie pytania, wypełnia ankiety, otrzymają zadania wdrożeniowe oraz wskazówki do samorozwoju.

Uczestnicy zakończą warsztaty w przekonaniu, że mają wystarczająco własnej motywacji do kontynuowania procesu nauki i zmian oraz z radosną wizją przyszłości

Na koniec szkolenia uczestnicy rozegrają  grę szkoleniową DETEKTYW. Celem gry jest przećwiczenie w praktyce wszystkich narzędzi poznanych na szkoleniu.

Gra „Detektyw” jest narzędziem szkoleniowym rozwijającym umiejętność zarządzania własnym czasem. Gracze, pracując w małych zespołach, zastanawiają się nad podziałem zadań na pilne vs. niepilne oraz ważne vs. nieważne. Następnie podejmują decyzję, które zadania powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie osób w różnym wieku i na różnych stanowiskach. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym co naprawdę ważne. Planowanie jest głównym celem gry, natomiast szczególnie dociekliwym uczestnikom uda się odgadnąć, kto stoi za tajemniczą kradzieżą…

Zapraszamy również na inne szkolenia biznesowe: delegowanie zadań i zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, motywowanie pracowników oraz wystąpienia publiczne i profesjonalna obsługa klienta.

Już dziś zapisz się na szkolenia sprzedażowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy (mail, nazwisko, adres) są chronione.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.