Grupa docelowa

Warsztat jest przeznaczony dla: pracowników oraz menedżerów działów szkoleń i rozwoju, pracowników i menedżerów działów HR, trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 05.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 12.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 16.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 19.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 23.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 26.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 07.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 14.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 18.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 21.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 28.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenia efektywne biznesowo – jak to osiągnąć?

Misją tego szkolenia jest przedstawienie nowoczesnego podejścia do zarządzania szkoleniami HR w organizacji. Dzięki niemu inwestycja w rozwój ludzi może być narzędziową praktyką, nadzorowaną i przynoszącą widoczne korzyści. Sposób zarządzania projektem szkoleniowym opracowany na podstawie Modelu SEB/SEA© udziela nam informacji jak warsztaty wpłynęły na wyniki biznesowe przedsiębiorstwa.

Program szkoleń efektywnych biznesowo:

1. Szkolenie jako proces – jak zauważyć związek między warsztatem a polepszeniem wyników firmy?

 • Czym jest Łańcuch Wpływu?
 • Istotne ograniczenia dla skuteczności w biznesie i narzędzia umożliwiające ich przezwyciężanie

2. Świat biznesu a świat szkoleń – definiowanie celów szkoleniowych, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja w biznes

 • Zasady wyznaczania celów według Modelu Kirkpatricka
 • Wyznaczanie celów powiązanych z biznesem oraz techniki ewaluacji szkolenia
 • Przykłady wytyczania celów w innych organizacjach

3. Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Jak wspomagać potrzeby firmy przez rozwojowe działania?
 • Jak analizować potrzebę szkoleniową, tak aby przyszłe szkolenie stało się inwestycją w biznes?

 

4. Przekształcanie i wzmacnianie narzędziowo procesu szkoleniowego

 • Standardy procesu szkoleniowego ukierunkowanego na wyniki biznesowe
 • Metody, które wspierają skuteczność działań rozwojowych
 • Rola poszczególnych interesariuszy procesu, rozwijanie partnerstwa na rzecz szkoleń

5. Ewaluacja szkoleń – “jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” W. Edwards Deming

 • Poznasz Model SEB© – narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka

 

W cenie szkolenia gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym spotkanie ekspertem
 • Możliwość bezpłatnego zdiagnozowania kondycji polityki szkoleniowej swojej organizacji przed zajęciami z omówieniem wyników i możliwości działań doskonalących po zajęciach
 • Imienny Certyfikat z udziału w licencjonowanym warsztacie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Każdy uczestnik wychodzi z własnym Planem Działań Wdrożeniowych

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować kompleksowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR, jako partnera biznesowego

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.