Grupa docelowa

Podczas szkolenia :

- Dowiesz się jak wykorzystać event marketing w praktyce
- Poznasz zasady prezentacji eksperckich z tzw. Lokowaniem produktu / usługi
- Dowiesz się budować relacje z innymi uczestnikami eventów
- Dowiesz się jak występować publicznie, jak w ciągu 60 sekund zrealizować swoją profesjonalną prezentację
- Poznasz zasady zarządzania rekomendacjami po evencie

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 07.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 14.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Sprzedaż eventowa i networkingowa

Szkolenie z działu szkolenia sprzedażowe.

Eventy kluczem do stworzenia relacji, które napędzą sprzedaż.
Od pewnego czasu obserwujemy wyraźny wzrost imprez o charakterze eventowym, czego konsekwencją jest ponowny wzrost zasileń budżetu o działania marketingowo-eventowe, co szczególnie widoczne jest wśród firm z kapitałem zagranicznym.
Rosnąca liczba przekazów reklamowych powoduje większe trudności konsumentów w zapamiętywaniu reklam. Z kolei wydarzenia eventowe „dojrzały” w umysłach klientów czy pracowników do tego stopnia, że firma lub też marka bez eventu nie jest już tą samą atrakcyjną komórką, jaką była wcześniej, a produkt czy usługa bez odpowiedniej oprawy zwyczajnie zasługuje na uwagę.

Na przyciągnięcie nowego klienta oraz pogłębienie relacji z dotychczasowym największy wpływ mają kolejno:

 • Event marketing
 • Public relations
 • Marketing internetowy
 • Direct mail

 

 

Czas trwania szkolenia : 1 dzień

Program szkolenia- Sprzedaż eventowa i networkingowa

1. Publiczność – największe zasób na evencie. Nawiązywanie pozytywnych relacji z publicznością w oparciu o szacunek i dobrą komunikację.

 • Jak nawiązać kontakt z publicznością – budowanie pozytywnych relacji z publiką
 •   Trudni uczestnicy i trudne pytania
 •   Zasady retoryki i argumentacji podczas kontaktu z publicznością
 •   Trzy typy argumentacji: a priori, a posteriori i a contrario.
 •   Klasyfikacja argumentów: ad rem, ad hominem, ad personam.
 •   Użycie właściwego argumentu: z autorytetu, z rozsądku, z konsekwencji, z nagrody i groźby, z nienawiści i namiętności, z przeciwieństwa, absurdu, tradycji, wiary.
 •   Argumentacja ad personam a etyka
 •   Rzeczowa argumentacja a emocje

2. Jak angażować odbiorców w to co mówimy na scenie 

 • Zadawanie aktywizujących pytań
 • Mini ćwiczenia z publicznością
 • Technika demaskowania sprzeczności.
 • Technika wnioskowania.
 • Technika przykładu.
 • Technika porównań.
 • Technika odwrócenia „tak,ale”.
 • Technika analizy i oceny
 • Technika bumerangu.
 • Technika niedowartościowania.
 • Technika uprzedzania zarzutów.
 • Technika pytań sondujących.
 • Technika pozornego poparcia.

3. Trudne sytuacje w trakcie wystąpienia

 • Aspekty techniczne wystąpienia
 • Współpraca z obsługą eventu – o co zadbać przed eventem
 • Trudne pytania ze strony publiczności ….
 • Sytuacje nieplanowane – jak reagować

4. Budowanie wizerunku w trakcie wystąpienia. Jeśli chcesz aby cię słuchano….po prostu mów interesująco , czyli jak w praktyce budować autorytet na scenie.

 • Pierwsze wrażenie, czyli wygląd zewnętrzny jako jedna z pierwszych informacji wysyłanych pozawerbalnie. Wizerunek determinuje wyobrażenie o człowieku.
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Co to jest dress code? Na czym polega stylizacja biznesowa?
 • Znaczenie głosu, metody wywierania wpływu głosem, znaczenie siły, modulacji, tempa, dykcji, pauzy i akcentu w procesie porozumiewania się. Co to są prozodemy języka?
 • Gestykulacja – co mówisz, kiedy nie mówisz? znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych i jego skutki oraz wpływ na budowanie relacji. Gesty zdradzające negatywny
 • stosunek, obronę, chęć powstrzymania się od emocji, brak poczucia bezpieczeństwa, nieszczerość, wyższość, chęć dominacji agresję.
 • Dbałość o zgodność komunikatu werbalnego z pozawerbalnym daje ci gwarancję naturalności, a co za tym idzie dobry wstęp do komunikacji
 • Kontakt wzrokowy i mimika

5. Dlaczego lubimy kupować od ekspertów?- sprzedaj siebie, a później to co masz do powiedzenia

 • Video rekomendacje
 • Personal branding w praktyce
 • Zasady sprzedaży własnego doświadczenia biznesowego

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.