Grupa docelowa

Szkolenie przygotowane jest dla właścicieli średnich przedsiębiorstw oraz dla pracowników działów HR dużych firm.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 02.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 09.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 16.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 19.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 23.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 26.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 04.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 12.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 21.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Skuteczna selekcja i rekrutacja na rynku pracownika ( trendy 2018 r. )

Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu procesu skutecznej rekrutacji i selekcji

Cel ogólny szkolenia:

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Rozwój umiejętności tworzenia pożądanych profilów poszukiwanych kandydatów w oparciu o 7 punktowy plan Rogers’a oraz kompetencje kluczowe
 • Rozwój umiejętności przygotowywania procesu rekrutacji dla zespołów rekrutacyjnych (dokumentacja, prowadzenie spotkań zespołu rekrutacyjnego przed i po zakończeniu spotkań z kandydatami)
 • Rozwój umiejętności wprowadzania różnorodnych narzędzi selekcji wstępnej; poza CV i listami motywacyjnymi (ankiety, „zadania domowe”, rozmowy telefoniczne)
 • Rozwój umiejętności prowadzenia selekcji wstępnej w oparciu o analizę życiorysów  i listów motywacyjnych
 • Rozwój umiejętności przygotowywania pytań do wywiadów rekrutacyjnych
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych z wykorzystaniem techniki epizodycznej
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów w różnorodnych stylach, dostosowanych do poziomu doświadczeń zawodowych kandydatów
 • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej kandydatom z rekrutacji wewnętrznej
 • Rozwój umiejętności analizowania wyników rozmów rekrutacyjnych oraz podejmowania decyzji rekrutacyjnych
 • Poznanie wachlarza dostępnych, wspomagających narzędzi do rekrutacji ( testów, kwestionariuszy)

 

Program szkolenia :

Zmiany na rynku rekrutacyjnym – Rynek pracownika a nie pracodawcy – co to dokładnie oznacza dla pracodawcy . Wstęp do zagadnienia

 • Rynek pracownika a rynek pracodawcy
 • Zmiana pokoleniowa
 • Globalizacja i rewolucja technologiczna
 • Budowanie marki pracodawcy – nowoczesny employer branding

Rekrutacja pracowników z różnych pokoleń – charakterystyka poszczególnych pokoleń i potrzeb rekrutacyjnych

 • charakterystyka struktur pokoleniowych – „baby boomers” – X – Y – Z,
 • jakie jest pokolenie Y i Z w pracy? – fakty i mity,
 • znajomość potrzeb i wartości pokolenia Y i Z,dlaczego odchodzą pracownicy z poszczególnych pokoleń- wyniki badań krajowych i międzynarodowych
 • mocne strony i potencjał generacji Y i Z – zebranie doświadczeń,
 • rekomendacje do rekrutacji i selekcji pracowników pokolenia Y i Z.

Planowanie i przygotowywanie procesu rekrutacji pracowników

 • Diagnoza potrzeb personalnych we współpracy z biznesem – prawidłowa definicja potrzeb rekrutacyjnych w oparciu o kompetencje i profil stanowiska pracy
 • zdefiniowania stanowiska pracy po przygotowanie profilu kandydata
 • przygotowanie opisy stanowiska pracy
 • Poznanie 7 pkt planu Rogers’a do budowania profilu pożądanego Kandydata i przećwiczenie wykorzystania planu w praktyce, w odniesieniu do wybranego stanowiska
 • Poznanie możliwości wykorzystania kompetencji kluczowych do budowania profilu pożądanego kandydata oraz budowania kryteriów selekcyjnych i pytań do wywiadu – przećwiczenie na wybranych przykładach
 • Poznanie zasad prowadzenia rekrutacji równocześnie przez kilka zespołów rekrutacyjnych

Nowoczesne kanały dotarcia do pracowników z różnych pokoleń i różnych branż

 • Jak zachowuje się kandydat w internecie?
 • Zrozumienie zachowań kandydatów w social media i innych kanałach internetowych
 • Analiza zachowań kandydata w oparciu o candidate experience.
 • Pozyskiwanie rekomendacji od aktualnych pracowników
 • Pozyskiwanie rekomendacji od ekspertów z branży
 • Kampanie promocyjne w social media i na portalach branżowych
 • Wybór miejsca publikacji ogłoszeń- portale kontra social media i portale branżowe

Skuteczne wyszukiwanie kandydatów w social media

 • podstawowe metody wyszukiwania kandydatów za pomocą portali profesjonalnych (takich jak LinkedIn czy GoldenLine), ale też social media, czyli Facebooka, Twittera czy Instagrama. Wszystkie omówione metody związane są z aktywnym wyszukiwaniem kandydatów przy użyciu darmowych profili rekrutera, co pozwala zespołowi obniżyć koszty związane z prowadzeniem rekrutacji
 • Podstawy skutecznego sourcingu-metoda na aktywne poszukiwanie kandydatów wysoce wykwalifikowanych , ale rówbież i takich którzy nie poszukują aktywnie pracy

Budowanie oferty pracy w oparciu o narzędzia employer branding

 • Budowanie marki pracodawcy
 • Jak zaplanować oraz zrealizować kampanię rekrutacyjną i wizerunkową: cele, etapy, narzędzia, ryzyko, budżet.
 • Najciekawsze kampanie z Polski i ze świata.
 • Jakich błędów unikać – antyprzykłady kampanii.
 • Nowoczesne technologie w zasięgu ręki: z czego i jak korzystać?
 • Jak przekonać zarząd i zaangażować pracowników
 • Budowanie ogłoszenia rekrutacyjnego w nowoczesny sposób

Selekcja wstępna 

 • Informacje, które możemy uzyskać z dokumentacji
 • Na co zwracać uwagę czytając życiorysy i listy motywacyjne; przygotowanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie dokumentacji
 • Inne rodzaje dokumentacji, o które możemy poprosić kandydatów – zalety i wady podejścia
 • Zagadnienia dyskryminacji w rekrutacji
 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej do kandydatów

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 

 • Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – jakie informacje zawrzeć w zaproszeniu, jak przygotować otoczenie
 • Przygotowywanie pytań i zadań badających kompetencje – ćwiczenie praktyczne, praca na arkuszach o modelach

Rozmowa kwalifikacyjna cz.1 

 • Struktura wywiadu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; zasady prowadzenia notatek
 • Przykłady zastosowania aktywnych technik słuchania takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlenia w procesie wywiadu; techniki kierowania rozmową: podsumowywanie, przerywanie – ukierunkowywanie
 • Błędy w prowadzeniu rozmowy: sugerowanie, komentowanie,  pytania o charakterze dyskryminującym, sygnały płynące z języka ciała
 • Zasady wprowadzania ćwiczeń praktycznych i scenek w wywiad rekrutacyjny
 • Dwa style prowadzenia wywiadu: „egzaminacyjny” i „partnerski”
 • Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową

Rozmowa kwalifikacyjna cz. 2 – ćwiczenie

 • Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o różne style i techniki
 • Przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – ochotnikami z grupy uczestników i spoza ( 1 osoba)
 • Symulacja z nagraniami video

 Ocena Kandydata na podstawie zebranych danych

 • Ilościowy i jakościowy pomiar- behawioralny opis skali ocen; rangowanie
 • Czynniki zakłócające obiektywizm oceny: halo efekt, efekt pierwszeństwa i świeżości, uprzedzenia, łagodność- surowość; różne rozumienie standardów oceny itp.
 • Metody minimalizacji czynników zakłócających
 • Ćwiczenia praktyczne oceny –indywidualnie i grupowo na bazie tych samych danych
 • Badanie wiarygodności – spójność i precyzja informacji, referencje, profesjonalne badanie wiarygodności ( zlecenie na zewnątrz)

Kwestionariusze i testy w procesie rekrutacji

 • Poznanie wachlarza dostępnych technik
 • Zasady stosowania kwestionariuszy i technik
 • Przegląd dostępnych kwestionariuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.