Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy osobom współpracującymi z klientami wewnętrznymi w ramach danej organizacji.

Korzyści ze szkolenia:
Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija i kształtuje umiejętności potrzebne do właściwego budowania i utrzymania relacji ze współpracownikami. Pozwala określić i zdiagnozować mocne i słabe strony Uczestników treningu w obszarach takich umiejętności, jak: asertywna komunikacja międzyludzka, budowanie trwałych relacji, posługiwanie się taktyką współpracy, realizowanie celów, terminowe wykonywanie zadań i radzenie sobie ze stresem. Warsztaty pomogą w uzyskaniu (udoskonaleniu) takich kompetencji jak: prowadzenie świadomego i uważnego dialogu, stawianie granic, czerpanie z własnego potencjału

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 05.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 12.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 19.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 23.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 26.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 30.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 21.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Skuteczna komunikacja interpersonalna – trening zaawansowany

Szkolenie znajduje się w kategorii szkoleń miękkich.

Sztuka prawdziwej komunikacji to umiejętność, którą niewiele osób posiada.  Coraz większe zautomatyzowanie kontaktów, zastąpienie spotkań mailami i działanie w ciągłym pośpiechu, dodatkowo nie sprzyjają rozwojowi tej kompetencji.  Nastały niestety czasy, w których umiejętne słuchanie,  okazywanie zainteresowania drugą osobą, efektywne poświęcenie czasu na spotkanie jest wyzwaniem, a niekiedy ogromną trudnością. W tym wszystkim pytanie o sztukę skutecznej komunikacji nabiera nowego sensu.

Czym ona jest ? Jak ją praktykować ? I przede wszystkim co dzięki niej osiągniemy ?

Sztuka prawdziwej komunikacji to przede wszystkim umiejętność dostosowania się i dostrojenia do drugiej osoby. To przełożenie odpowiedzialności za efekt rozmowy ze słuchającego na mówiącego, w myśl zasady, że „ Twój komunikat ma znaczenie tylko w kontekście odpowiedzi, jaką otrzymujemy”. Świadoma komunikacja zatem to uznanie, że odpowiedź rozmówcy świadczy o jakości naszej wypowiedzi. Zmierzenie się z tym pomaga zrozumieć jak wiele błędów popełniamy wyrzucając  z siebie setki słów bez znaczenia. Jak często za niepowodzenie rozmowy czy całego spotkania chcemy winić tego który siedzi po drugiej stronie- bo nie słuchał, bo był źle nastawiony, bo nie miał kompetencji czy wiedzy. Warsztaty prawdziwej komunikacji pokazują, że może być inaczej

Są to praktyczne warsztaty nastawione na:

 • praktykowanie i testowanie rozmaitych modelów skutecznego komunikowania się w zespole
 • dochodzenie do porozumienia nawet podczas najtrudniejszych dyskusji,
 • jasne komunikowanie swoich myśli i intencji
 • zwiększenie umiejętności dopasowywania się i dostrajania do rozmówców
 • budowanie komfortu wewnętrznego podczas rozmów i spotkań
 • eliminację stresu i presji w czasie rozmów

Program szkolenia ze skutecznej komunikacji interpersonalnej:

Rozpoczęcie szkolenia, powitanie, przedstawienie zasad i celów szkolenia, agenda, runda wstępna (oczekiwania, pytania,  wyobrażenia uczestników).

 • Kim jest trudny klient?
 • Definicja „trudnego klienta”.
 • Kto jest moim klientem wewnętrznym?

Typologie pomagające w efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym

 • Techniki WW (wywierania wpływu) jako skuteczne narzędzie ułatwiające porozumienie w drodze do wspólnego celu. WW a „chwyty manipulacyjne”
 • Stereotypy i efekty wywoływane przez ludzkie zachowania i jak sobie z nimi radzić?
 • Skuteczne badanie potrzeb Klienta Wewnętrznego

ĆWICZENIE –  Analiza Przypadku „trudnego klienta”,  „trudnej osoby”. Opracowanie efektywnych sposobów postępowania z trudnymi osobami  z wykorzystaniem TPTK  (tabeli postępowania). Dyskusja.Podsumowanie.

Aktywna i asertywna komunikacja

 • Sztuka porozumiewania się. Tworzenie klimatu partnerstwa i zrozumienia
 • Jak skutecznie i efektywnie rozmawiać, by obie strony osiągnęły swoje cele?
 • Rodzaje i formy komunikacji (osobista, telefoniczna, pisemna)
 • Aktywne słuchanie, ważne pytania, rozmowa z własnym antagonistą komunikacyjnym – jak postępować?
 • Nastawienie, wiedza i umiejętności – 3 aspekty dobrej komunikacji
 • Elementy psychologii komunikacji.  Techniki perswazyjne (sekwencja Perota, wyryte polecenia)

ĆWICZENIE –   Ćwiczenie poznanych technik. Mail perswazyjny –  ćwiczenie.

Techniki skutecznych negocjacji wewnętrznych

 • Rodzaje negocjacji i typy negocjatorów
 • Przegląd technik i taktyk negocjacyjnych
 • Dlaczego opłaca się stosować Model Wygrana-Wygrana?

ĆWICZENIE –  negocjacje wewnętrzne ZZ (zespołów Zadaniowych). Ćwiczenie w podgrupach/parach. Doskonalenie umiejętności dochodzenia do kompromisu przez otwarte negocjacje. Ćwiczenie poznanych technik.

Strategia wspólnego celu. Jak budować trwałe relacje z ludźmi?

 • Budowanie relacji satysfakcjonującej obie strony
 • Określanie i nazywanie celów osobistych, zawodowych, korporacyjnych
 • Definiowanie dróg osiągania celu. SPC- Sposoby Planowania Celu.
 • Współpraca grupy zadaniowej Wspólnego Celu. Strategia Wspólnego Celu.

Standardy Obsługi Klienta

 • Obowiązki wobec Klientów Wewnętrznych, wynikające z miejsca zajmowanego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Czy „drobiazgi” pomagają budować trwałe kontakty?
 •  Autoprezentacja (ekspozycja siebie). Strategie autoprezentacyjne, jak i kiedy je stosować?

ĆWICZENIE – używanie narzędzi planowania i łączenie celów. Sesja Gutowska (wg J.Gut, W.Haman)  – ćwiczenie w parach. Udzielanie informacji, zdobywanie informacji, budowanie relacji. Opcjonalnie: Okno Johari.

Radzenie sobie ze stresem

 • Skala napięć Holmesa i Rahe
 • Stres osobisty, stres biznesowy
 • Indywidualne predyspozycje i metody zapobiegania stresowi w pracy

ĆWICZENIE –  Analiza własnej skali napięć, definiowanie strategii postępowania ze stresem. Krótki przegląd technik antystresowych „na cito”.

Zakończenie szkolenia

 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja, ankiety, rozdanie certyfikatów
 • podsumowanie (runda kończąca), pytania podsumowujące

Metody pracy:

 • gry zespołowe,
 • symulacje,
 • scenki,
 • dyskusje,
 • praca indywidualna i w parach, testy,
 • ćwiczenia,
 • metody coachingowe
 • team coachingowe

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.