Ścieżka kariery zawodowej milenialsów

Zróżnicowanie pracowników na rynku pracy zależy między innymi od pokolenia, do którego należą. Obecnie możemy wyróżnić trzy takie pokolenia: pokolenie X, baby boomers oraz millenialsi. Oczywiście, ich proporcje zmieniają się wraz z upływem czasu. Podczas, gdy baby boomers powoli przechodzą na emeryturę, pokolenie millenialsów poszerza krąg osób aktywnych zawodowo. Czym wyróżnia się wymieniona grupa na rynku pracy? Jaką ścieżkę kariery zawodowej millenialsi wybierają najczęściej? Co czyni ich dobrymi lub słabymi pracownikami?

Charakterystyka milenialsów, jako pracowników

Skupmy się na pokoleniu Y, czyli pierwszej generacji tzw millenialsów. To ludzie urodzeni w latach 80. Rynek pracy przyjmuje ich z entuzjazmem, gdyż pozostają otwarci na nowe zadania i należą do pracowników wielozadaniowych. Ich cechą charakterystyczną jest zaangażowanie, z jakim wykonują powierzone sobie zadania. Zwracają jednak uwagę na elastyczność zarówno w odniesieniu do godzin pracy, jak i miejsca pracy. Od pracodawców oczekują satysfakcjonujących zarobków oraz zainteresowania rozwojem zawodowym pracowników. Millenialsi są obecnie niezwykle ważni dla pracodawców, gdyż stanowią przeważającą część osób aktywnych zawodowo. Szacunki pokazują, ze do roku 2025 millenialsi będą stanowili aż 75 % pracowników.

Czym jest kariera zawodowa dla milenialsów?

Okazuje się, ze pokolenie millenialsów bardzo świadomie rozwija swoją karierę zawodową. Aktywnie kształtuje ścieżkę zawodową. Do pojęcia kariery podchodzi zupełnie inaczej, niż wcześniejsze pokolenia. Millenialsi odwracają się od tradycyjnego podejścia do pracy zawodowej. Co to oznacza? Nie zamierzają przez całe życie pracować dla jednego pracodawcy. Nie myślą o szkoleniu zawodowym w jednym, zawężonym kierunku. Nie interesuje ich awans pionowy. Ich kariera ma charakter nieliniowy. Jest bardzo często nieprzewidywalna i niestabilna. Pracownicy z pokolenia millenialsów pragną cały czas nabywać nowe doświadczenia, niekoniecznie związane z już wykonywaną pracą. Nie brakuje wśród nich osób gotowych do szybkiego przekwalifikowania zawodowego. Nowe wyzwania to ich żywioł. Oto kilka typów karier, które najczęściej wybierają millenialsi.

Poszukiwacz

Kariera poszukiwacza to kariera idealna dla przedstawiciela millenialsów. Pracownicy w tym wzorze kariery sami, zupełnie świadomie kształtują swoje cele. Ich aspiracje są naprawdę wysokie. Jednocześnie towarzyszy temu ogromna determinacja. Potrafią sami doskonale się zmotywować do działania i są gotowi z uporem pokonywać wszelkie trudności na swojej drodze. Nieodłącznym elementem kariery poszukiwaczy jest gromadzenie nowych doświadczeń i nabywanie szerokich kompetencji, czasami daleko wykraczających poza wykonywaną profesję. Swoją edukację traktują, jako kapitał. Chcą być coraz bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców. Poszukiwacze z reguły bardzo wcześnie rozpoczynają swoją karierę, a ich pierwsza praca bywa niezgodna z wykształceniem. To pracownicy, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna na współczesnym rynku pracy jest elastyczność. Nie przeraża ich globalizacja oraz nowoczesne technologie, które sprawiają, że zawody wykonywane obecnie, bardzo szybko odejdą w niebyt.

Kariera bez granic

Millenialsi bardzo chętnie wybierają tzw. karierę bez granic. Nie demonizują pracy za granicą. Co więcej, wiedzą o tym, jak bardzo zagraniczna praktyka podnosi ich atrakcyjność na naszym lokalnym rynku pracy. Bardziej niż obywatelami Polski, czują się obywatelami Europy, a nawet świata. Kilkuletnia praktyka zawodowa za granicą czyni z nich ekspertów na polskim rynku. Dlatego też są często poszukiwani przez firmy, którym zależy na innowacyjnym know-how.

Kariera kotwicy

Jeśli pokolenie millenialsów wybiera karierę kotwicy, to w nieco innej, niż tradycyjna, formie. Chcąc uzyskać stabilizację zawodową, przedstawiciele tego pokolenia bardzo ostrożnie poszukują odpowiedniego, bezpiecznego pracodawcy. Pierwsze pięć lat zawodowej kariery traktują, jako szansę na spokojny start w dorosłość. Na początku kariery zależy im, zatem na szybkim awansie pionowym. Bywają też mało mobilni i elastyczni. Jednocześnie jednak cały czas rozwijają swoje pasje pozazawodowe, licząc na to, że być może w przyszłości ich hobby stanie się zawodem.

Millenialsi zupełnie inaczej rozumieją pojęcie kariery zawodowej. Ich lojalność koncentruje się nie na konkretnym pracodawcy, a raczej na ciekawych i rozwijających projektach, które on oferuje. Rośnie wśród nich znaczenie awansu poziomego. W pokoleniu tym bardzo rzadko można obserwować przypadkową karierę zawodową. Millenialsi doskonale wiedzą, czego chcą i różnymi drogami dążą do osiągnięcia swojego celu. Samoświadomość to ich podstawowa cecha.

Zerknij również na naszą ofertę szkolenia z zarządzania milenialsami.