Grupa docelowa

Uczestnicy w praktyce poznają zasady rozliczaniu czasu pracy.
Szkolenie jest dedykowane do pracowników działów kadr oraz personalnych jak i właścicieli firm.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 23.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 04.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 07.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 12.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 14.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Rozliczanie czasu pracy – praktyczny warsztat

Szkolenie z działu szkoleń HR.

I. Przepisy prawne regulujące “czas pracy”

II. Podstawowe pojęcia dotyczące “czasu pracy”

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 • przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
 • przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy
 • doba pracownicza:
 • konsekwencje naruszenia doby pracowniczej
 • czy zawsze powstaną nadgodziny przy naruszeniu doby pracowniczej
 •  tydzień pracowniczy
 • wymiar czasu pracy
 • praca zmianowa
 • rozkład czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • normy czasu pracy
 • normy czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego
 • zapisy o czasie pracy w informacji o warunkach zatrudnienia

III. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 • ile godzin może pracować niepełnoetatowiec aby nie przekroczyć ustalonego limitu godzin
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
 • rekompensowanie przekroczeń godzin ponadnormatywnych
 • organizacja czasu pracy pracownika niepełnoetatowca

V. Obliczanie wymiaru czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • wymiar czasu pracy dla pracowników w “ruchu ciągłym”
 • wpływ “obniżenia etatu w trakcie miesiąca” na wymiar czasu pracy
 • wymiar czasu pracy dla pracownika “niepełnoetatowego”
 • wymiar czasu pracy pracownika “niepełnosprawnego”

V. Systemy i rozkłady czasu pracy

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • równoważny system czasu pracy
 • przedłużenie norm dobowych oraz ustalenie odpowiednich okresów rozliczeniowych
 • nieuzasadnione wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy
 • system równoważny dla pracownika dozoru urządzeń oraz zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób
 • godziny nadliczbowe w systemie równoważnego czasu pracy
 • zakaz zatrudniania niektórych grup pracowniczych w równoważnym systemie czasu pracy
 • udzielanie odpoczynków w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy
 • ruch ciągły
 • dopuszczalność wprowadzenia pracy w ruchu ciągłym
 • dodatki do wynagrodzenia pracującym e ruchu ciągłym
 • nadgodziny w ruchu ciągłym
 • przerywany system czasu pracy
 • wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy
 • dla jakich grup pracowników nie można stosować przerywanego systemu czasu pracy
 • czy przerwa wliczana jest do czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy
 • uzasadnione wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy
 • praca zmianowa a zadaniowy system czasu pracy
 • nadgodziny pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy

VI. Ewidencja czasu pracy

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (stanowisko PIP)
 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • dla jakich pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy
 • ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji
 • skutki braku ewidencji czasu pracy
 • przez jaki okres powinna być przechowywana ewidencja związana z czasem pracy

VII. Okresy odpoczynku

 • prawo pracownika do odpoczynku
 • odpoczynek dobowy
 • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego
 • w jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć naruszony odpoczynek dobowy (stanowiska MPiPS i GIP)
 • odpoczynek tygodniowy
 • krótszy odpoczynek tygodniowy
 • w jakich dniach powinien przypadać odpoczynek tygodniowy “dyżur” a prawo do odpoczynku
 • prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”

VIII. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy
 • kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy
 • na jaki okres powinny być sporządzane harmonogramy czasu pracy
 • co powinien zawierać dobrze sporządzony harmonogram
 • z jakim wyprzedzeniem należy podać do wiadomości pracownika harmonogram
 • w jaki sposób należy dokonać zmian w sporządzonym harmonogramie czasu pracy (stanowisko PIP)
 • harmonogram pracownika niepełnoetatowego

IX. Praca w godzinach nadliczbowych

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych
 • roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • udzielenie “czasu wolnego” od pracy na wniosek pracownika
 • udzielenie “czasu wolnego” bez wniosku pracownika
 • w jakim terminie należy udzielić czasu wolnego
 • udzielenie czasu wolnego a wypłata dodatku za nadgodziny
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika, któremu udzielono czasu wolnego na jego wniosek lub bez wniosku
 • rekompensowanie pracy w “dniu wolnym”
 • udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
 • rozliczenie nadgodzin niepełnoetatowca
 • ustalenie “normalnego” wynagrodzenia za pracę
 • ustalenie wysokości “dodatku” za godziny nadliczbowe
 • zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru
 • zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.