Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do sekretarek, asystentek zarządów

Zajęcia prowadzone są interaktywny sposób, angażujący uczestników poprzez quizy, zagadki, mini-turnieje i filmy. Trener rozdaje uczestnikom skrypty-przewodniki, dzięki którym każdy może brać aktywny udział w szkoleniu.
Dodatkowym walorem zajęć jest także ich atrakcyjna formuła. Trener wykorzystuje podczas szkolenia anegdoty, ciekawe przykłady i studia przypadków, ilustrujące poruszane podczas treningu zagadnienia.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 05.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 07.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 14.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 21.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 28.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Profesjonalna asystentka (sekretarka)

„Profesjonalna asystentka” to szkolenie miękkie zawierające różnorodne i praktyczne zagadnienia niezbędne w pracy asystentki. Pozwala na zdobycie ogłady i swobody w codziennych kontaktach biznesowych i towarzyskich. Uczy zasad komunikacji interpersonalnej, savoir-vivre’u, zarządzania własnym czasem oraz wielu innych umiejętności praktycznych potrzebnych choćby na przyjęciu, w biurze czy restauracji.

Bywają sytuacje, w których szczególnie zależy nam na zrobieniu dobrego wrażenia. Mamy świadomość, że wiele od tego zależy. W biznesie liczą się bowiem nie tylko pieniądze, ale i wzajemne zaufanie oraz wiarygodność. Jak mawiał Donald Trump, jeśli chcesz odnieść biznesowy sukces, koniecznie zatrudnij dobrą asystentkę…

Naszą ambicją i celem jest, by Uczestniczki szkolenia poczuły się pewniej i swobodniej w codziennej pracy dzięki podnoszeniu kompetencji osobistych i zawodowych. Jesteśmy przekonani, że program treningu właśnie te cele realizuje. Świadczą o tym relacje i opinie tych Uczestników, których mieliśmy już okazję przeszkolić.

Program szkolenia – “Profesjonalna asystentka”

1. Psychologiczne aspekty pracy asystentki we współczesnych organizacjach:

 • Efekt pierwszego wrażenia w praktyce:
 • Bywa mylne, ale jest silne, czyli jak działa pierwsze wrażenie.
 • Pierwsze wrażenie na poziomie werbalnym i niewerbalnym.
 • Efekt aureoli, wzbudzanie sympatii i wywieranie wpływu.

ĆWICZENIE – Analiza fragmentu wystąpienia amerykańskiej Sekretarz Stanu Hillary Clinton. Uczestnicy analizują jej zachowanie, styl i sposób prezentacji. Na podstawie własnych obserwacji tworzą reguły postępowania w aspekcie pierwszego wrażenia

2. Asystentka w firmie, czyli komunikacja interpersonalna:

 • Bariery w komunikacji między ludźmi.
 • Aktywne słuchanie i jego rola w komunikacji.
 • Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

ĆWICZENIE – Druga część modułu dotyczącego psychologicznych aspektów zachowań asystentek w organizacjach opiera się na wykładzie trenera i ćwiczeniach uświadamiających jak ważne znaczenie ma precyzyjna i otwarta komunikacja. Prowadzący zajęcia wykorzystuje krótkie, ale sugestywne zabawy edukacyjne, które uczą pożądanych nawyków komunikacyjnych.

3. Zachowanie asystentki/sekretarki w biurze:

 • Przekonania i nastawienie, czyli jak budować dobre relacje z ludźmi.
 • Partnerstwo szefa i asystentki.
 • Trudne sytuacje w biurze.

ĆWICZENIE – „Modelowanie przekonań”. Uczestnicy pracują nad rozpoznawaniem własnych przekonań oraz określają ich wartość. To ćwiczenie autorefleksyjne, które uświadamia jak często w swoim życiu kierujemy się przekonaniami, zapominając, że nie zawsze odnoszą się one dotaczającej nas rzeczywistości.

4. Biznesowy savoir-vivre na co dzień w pracy asystentki:

 • Międzynarodowy język kurtuazji a etykieta towarzyska:
 • Kto kogo i kto komu, co w pracy, a co w domu – wprowadzenie.
 • Ukłony, uściski, pocałunki i pozdrowienia.
 • Wręczanie prezentów i kwiatów.

ĆWICZENIE – Pierwsze ćwiczenie związane z BSV to quiz, turniej lub krzyżówka. Jest elementem „rozgrzewki” przed rozpoczęciem głównej części tego modułu. Wprowadza Uczestników w zagadnienia towarzyskiego i biznesowego savoir-vivre’u. Integruje grupę, ale też porządkuje „życiową” wiedzę na temat precedencji, ubioru, zwrotów grzecznościowych i powitania.

5. Między nami, czyli komunikacja na poziomie:

 • Przedstaw się, a powiem Ci kim jesteś – zasady powitania.
 • Całowanie dłoni – błędy i wypaczenia.
 • Jak wręczać i przyjmować wizytówki.

ĆWICZENIE – „Powitaj mnie!” To ćwiczenie uczy prawidłowych nawyków związanych z powitaniem (pozdrawianiem), wręczaniem wizytówek i kurtuazyjną wymianą zdań na początku rozmowy biznesowej. Uczestnicy biorą udział w scenkach, aranżują sytuacje trudne i kłopotliwe, rozwiązują test oraz poznają „mapę mowy własnego ciała”.

6. Kto pierwszy i dlaczego – zasady precedencji:

 • Starszeństwo, hierarchia i pozycja w biznesie.
 • Precedencja w biurze, na przyjęciu i w podróży.
 • Kobiety, szefowie, klienci, goście – dla każdego coś innego.

ĆWICZENIE – „Precedencja i precedens” (studium przypadku). Uczestnicy interpretują opis sytuacji, która dotyczy zasad pierwszeństwa w biurze, na przyjęciu lub w podróży. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, muszą przyswoić sobie zasady precedencji. Rozwiązują przedstawione im sytuacje w grupach i na czas.

7. Wizerunek bizneswoman i biznesmena – zasady ogólne:

 • Moda czy konserwatyzm.
 • Rodzaje ubiorów i ich kolorystyka.
 • Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
 • Najczęstsze uchybienia.

ĆWICZENIE – „Wizytacja wizerunku” (studium przypadku). Uczestnicy analizują przedstawione w formie prezentacji ubrania i dodatki, których używają znani ludzie.

8. Restauracja – odnowa dla ciała i ducha a nie stres:

 • Zaproszenia i wybory.
 • Zamówienie i jedzenie.
 • Rachunki i trunki.

ĆWICZENIE – „Sebastian i Klient”. Jest to klasyczna analiza studiu przypadku. Uczestnicy zapoznają się z nakreśloną przez trenera sytuacją lunchu lub kolacji biznesowej i diagnozują tak zwane dobre praktyki, czyli właściwe zachowani i postawy bohaterów opowiadania.

 • Emisja filmu pt.”Biznesowy Savoir vivre”, będącego podsumowaniem modułu

9. Praktyczne elementy pracy asystentki:

 • Rozmowy telefoniczne w pracy asystentki:
 • Właściwa komunikacja przez telefon.
 • Dobre i złe nawyki w rozmowach telefonicznych.
 • Dialogi z „elektrycznymi Klientami”.

ĆWICZENIE – „Dekalog telefoniczny”, czyli zasady prowadzenie rozmów przychodzących i wychodzących. To ćwiczenie oparte na doświadczeniach Uczestników treningu i zebraniu ich w formie pisemnej prezentowanej na Flip-charcie.

10. Korespondencja w biznesie i komunikacja elektroniczna:

 • Zasady tworzenia korespondencji biurowej.
 • Reguły e-korespondencji
 • Podstawy ochrony dokumentów.

ĆWICZENIE – „Dekalog telefoniczny”, czyli zasady prowadzenie rozmów przychodzących i wychodzących. To ćwiczenie oparte na doświadczeniach Uczestników treningu i zebraniu ich w formie pisemnej prezentowanej na Flip-charcie.

11. Zarządzanie sobą w czasie:

 • Ustalanie priorytetów:
  • Zasada Pareto.
  • Zasada ABC.
  • Zasada Eisenhowera.
 • Jak asertywnie zadbać o realizację własnych priorytetów.

ĆWICZENIE – „Kryzys biurowy”. To ćwiczenie oparte na analizie przypadku asystentki, która znalazła się w nowej i niespodziewanej dla niej sytuacji. Scenariusz ćwiczenia zakłada, że Uczestnicy mają ustalić dla owej asystentki kolejność i ważność spraw do załatwienia.

12. Schemat I-BEAM, czyli metoda S.Prentice’a oraz filozofia S.Covey’a:

 • Sesja planowania.
 • Etap kontroli.
 • Sesja podsumowująca.
 • Proaktywność w podejściu do planowania według Covey’a.

ĆWICZENIE – „Belka dwuteowa”. To ćwiczenie wykorzystujące prostą i niezwykle praktyczną metodę planowania wypracowaną przez teoretyka i praktyka organizacji i zarządzania Steve’a Prentice’a. Uczestnicy pracują na własnych doświadczeniach, starając się wyrobić sobie nawyk codziennego planowania zadań.

13. Zakończenie szkolenia:

 • Podsumowanie merytorycznej części zajęć – sesja pytań i odpowiedzi.
 • Wnioski indywidualne i grupowe.
 • Ewaluacja szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i pożegnanie.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.