Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się pozyskiwaniem nowych klientów na zimnym rynku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

*Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w jaki sposób nawiązać pierwsze relacje z nowym klientem na zimnym rynku
*Dowiedzą się w jaki sposób wykreować potrzebę klienta
*Poznają zasady kreowania potrzeb klienta

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 12.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 19.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 26.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 07.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 14.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 21.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 28.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Pozyskiwanie nowego Klienta na zimnym rynku

Szkolenie znajduje się w dziale szkoleń sprzedażowych.

Przykładowy program szkolenia z zakresu pozyskiwania nowego klienta

Moduł 1: Runda otwarcia 

 • Otwarcie szkolenia
 • Rozgrzewka: ćwiczenie – Świadoma korekta

Sposoby prowadzenia modułu:
Ćwiczenie ułatwiające pracę na postawach, refleksja indywidualna,

Moduł 2: Filary skuteczności działań sprzedażowych 

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Działania z bazą – planowanie akcji i analiza bazy klientów
 • Stawianie celów i ich realizacja wg metodologii SMART
 • Zarządzanie działaniami sprzedażowymi przez cele (mini MBO)
 • Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”.
 • Parametryzacja – kluczowe wskaźniki efektywności sprzedaży

Sposoby prowadzenia modułu:

Ustalanie celów i priorytetów – ćwiczenia praktyczne. – Wprowadzenie zmian
w kierunku i sposobiemyślenia oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.

Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania sprzedażą i czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.

Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.

Moduł 3: Typologia klienta oraz analiza czynników podejmowania decyzji 

 • Typologia klientów wg Junga
 • Typologia słuchaczy – sposoby dopasowania werbalnego
 • Typologia i segmentacja klientów – decydenci, strażnicy, użytkownicy i agenci
 • Segmentacja Klientów – praca z bazą
 • Podpowiedzi do sytuacji.

Sposoby prowadzenia modułu

Wykład interaktywny inspirowany przykładami z życia, dyskusja panelowa i wymiana doświadczeń. Dostarczenie wiedzy i nauka rozpoznawania typów klientów na podstawie doświadczeń uczestników

Moduł 4: Nowy klient – jak zacząć? 

 • Zdobywanie nowych klientów – zasady, sposoby, kanały i organizacja pracy
 • Jak działać, aby klient nas zapamiętał i wybrał ponownie?
 • Rodzaje rozmów
 • Pozyskiwanie informacji, sondowanie, rozmowa ankieterska
 • Rozmowa sprzedażowa
 • Umawianie spotkań
 • Algorytmy przejścia sekretarki („strażnika”) – rozmowa telefoniczna
 • Algorytmy otwarcia rozmów,
 • Skrypty, punkty kontrolne, mapy rozmów
 • Zakazane zwroty

Sposoby prowadzenia modułu:

Warsztat roboczy – wypracowanie w formule burzy mózgów sposobów docierania do klientów oraz metodologii pracy związanej z pozyskiwaniem. Przegląd uniwersalnych narzędzi przydatnych do budowy nowej bazy klientów

Moduł 5: Aktywne słuchanie i dialog w służbie sprzedaży – techniki budowanie relacji i pozyskiwania informacji 

 • Efektywne Słuchanie jako narządzie wywierania wpływu
 • Optymalizacja Dostosowanie formy przekazu do klienta
 • Sztuczki komunikacyjne
 • Parafraza
 • Presupozycja
 • Niewidzialne zwroty, zakazane słowa, słowa kasowniki
 • Techniki budowania wysokiego poziomu relacyjności; technika: autorytetu, podobania się, zależności i wzajemności.
 • Ćwiczenie indywidualne – werbalna i niewerbalna strona powitania.
 • Rozpoznawanie potrzeb – sztuka zadawania pytań.
 • Rodzaje pytań: otwarte i zamknięte, kontrolne, sugerujące i naprowadzające.

Sposoby prowadzenia modułu:

Przegląd technik efektywnego i aktywnego słuchania. Ćwiczenia przypominające znaczenie dialogu i dostosowania warstwy językowej – przełożenie na grunt rozmowy telefonicznej i spotkania osobistego. Przypomnienia zasad pierwszego wrażenia przez telefon,

Omówienie na bazie konkretnych przykładów z grupy, technik wywierania wpływu na ludzi.

Przeprowadzenie mikro-scenki obrazującej dotychczasowy model sprzedaży przez telefon na bazie przykładu.

Moduł 6: Prezentacja korzyści i finalizacja rozmowy 

 • Co to jest i skąd się bierze korzyść?
 • Kiedy jest czas na finalizację rozmowy?
 • Zasada PCK Potrzeba-Cecha-Korzyść.
 • Zamiana cech na korzyści – ćwiczenie indywidualne.
 • Charakterystyczne sformułowania dla prezentacji korzyści.
 • Zamiana cech na korzyści – ćwiczenie zespołowe – case study.

Sposoby prowadzenia modułu:

Przedstawienie dogodnych momentów do przedstawiania oferty na podstawie przykładów z grupy. Teoretyczne przedstawienie techniki prezentowania oferty na bazie wybranego przykładu oraz ćwiczenia z odnajdywania korzyści dla klienta i właściwej ich prezentacji na podstawie socjotechnik – w podgrupach

Krótkie inscenizacje przykładów modelowego przedstawienia oferty na bazie studium przypadku. Rozpoznawanie potrzeb – ćwiczenia z dyktafonem.

Wypracowanie z uczestnikami zasad tworzenia „banku pytań” do klienta.

Moduł 7: Tworzenie „banku użytecznych pytań” 

 • Przygotowanie zestawu pytań, które można zadać klientom – ćwiczenia.
 • Scenki zespołowe – Rozmowa z klientem – poszukiwanie i rozpoznawanie potrzeb.

Sposoby prowadzenia modułu:

Ćwiczenia grupowe, warsztat mający na celu wypracowanie gotowego zestawu pytań i sformułowań do pracy z klientem. Omówienie i skorygowanie najczęściej spotykanych błędów i pułapek na podstawie doświadczeń z życia uczestników.

Moduł. 8. Podsumowanie szkolenia 

 • Pomost w przyszłość – deklaracje zmiany. Wybór narzędzi
 • Zadanie wdrożeniowe
 • Sesja pytań i odpowiedzi

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.