Polscy Milenialsi, jako generacja nowych idei

Identyfikacja pokolenia Milenium wymaga czegoś więcej, niż analizy danych metrykalnych. Nie sposób jednak ich pominąć, ponieważ okazuje się to kluczowe dla zrozumienia potencjału tych osób na rynku pracy. Milenialsi to zatem obecni 30-kilku-latkowie. Urodzili się w minionej epoce, między połową lat 80-tych, a początkiem 90-tych. Obserwowali przemiany polityczno – społeczne, jakie w tamtym czasie się rozgrywały, wyciągając jednocześnie własne wnioski. Coraz większe znaczenie zyskiwała zatem komunikacja międzypokoleniowa.

Generacja Milenium najpierw przyglądała się warunkom, w jakich żyli jej rodzice, żeby z czasem rozpocząć własną edukację i dorosnąć. Wszystko to działo się w dobie silnych zmian, jakie przechodziły wtedy przez Polskę. Milenialsi z rosnącą uwagą śledzili więc upadek PRLu, powstaniu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wejściu do NATO oraz Unii Europejskiej.

Polscy Milenialsi mogą się pochwalić szeregiem wspólnych doświadczeń. Wykorzystują je dla podkreślania indywidualnych wartości, które im przyświecają. Z kolei silna potrzeba doskonalenia własnych kompetencji sprawia, że dużą popularnością cieszą się wśród nich: szkolenia menadżerskie. Szczególnie, że przed pokoleniem Milenium pojawiło się wiele możliwości, które wcześniej były całkowicie poza ich zasięgiem. Prawdopodobnie stąd wzięło się swego rodzaju zaskoczenie dostępną technologią, z dominującą siłą mediów społecznościowych.

Ceniony na całym świecie dr. Chip Espinoza, badający pokolenie Milenium – wysuwa tutaj bardzo trafny wniosek. W jego opinii Milenialsi to pokolenie, które jako pierwsze nie potrzebowało autorytetów do zdobywania wiedzy. To kluczowy element, definiujący ich późniejsze zachowania. Będą się one odnosiły nie tylko do potrzeb względem miejsca pracy, ale również obowiązujących w nim schematów. Właśnie tutaj biorą swój początek – szkolenia dla Milenialsów.

Zapraszamy również na szkolenie z zarządzania milenialsami.