Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy pracownikom działów handlowych jak i obsługi Klienta, którzy poprzez lepszą efektywność osobistą zwiększą swoje wyniki sprzedaży.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 27.01.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Poznań - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 12.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 19.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 26.03.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Podnoszenie efektywności pracy handlowca

Więcej szkoleń z tego zakresu znajdziesz w dziale szkoleń sprzedażowych.

Szkolenie: Podnoszenie efektywności pracy handlowca

CELE SZKOLENIA:

 • Uświadomienie ważności sprawnego zarządzania czasem w realizacji osobistej strategii sukcesu;
 • Poznanie zasad racjonalnego gospodarowania własnym czasem;
 • Wdrożenie technik planowania czasu i metod pracy;
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia i osobistej samodyscypliny do zarządzania własnym czasem.

MODUŁ: Istota zarządzania czasem

 • Mój potencjał – uczestnicy obliczają zasób czasu, jaki pozostał im do emerytury. Uświadamiają sobie, że czas może być kapitałem;
 • Generacje zarządzania czasem – wiadomości wstępne;
 • Paradygmaty poszczególnych generacji zarządzania czasem – przedstawienie cech i atrybutów różnych etapów zarządzania czasem. Uczestnicy zastanawiają się, w której generacji mogą umiejscowić siebie;
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem – dyskusja na temat potencjalnych korzyści, jakie można uzyskać racjonalnie gospodarując własnym czasem;
 • Analiza straconego czasu – uczestnicy wypełniają arkusz samooceny, na podstawie którego dokonują oceny własnych zachowań w przeszłości.

MODUŁ: Konstruowanie celów

 • Cechy dobrze skonstruowanego celu – prezentacja cech składających się na dobrze sformułowany cel. Uczestnicy w parach wykonują ćwiczenie konstruowania celów;
 • Analiza mocnych i słabych stron osobowości – arkusz samooceny, na podstawie którego uczestnicy oceniają własny profil osobowości;
 • Analiza środków do realizacji celów – uczestnicy oceniają własne zasoby i środki niezbędna do realizacji zamierzonych działań;
 • Tworzenie misji i wizji życia – uczestnicy zastanawiają się jak powinno wyglądać ich życie, gdzie chcą być za 5, 10, 15 lat;
 • Zamiana marzeń w konkretne cele – na podstawie wcześniejszych arkuszy samooceny uczestnicy dokonują zamiany marzeń w konkretne cele do realizacji.

W tym module zwrócimy uwagę na cel i jego rolę jaką odgrywa w efektywnym  zarządzaniu czasem i podnoszeniu efektywności. Zastanowimy się nad zjawiskiem wykluczania wzajemnego celów i odpowiemy sobie na pytanie po co jestem w firmie na tym stanowisku czyli co jest celem głównym mojego stanowiska. Wychodząc z poziomów Dilts’a zoperacjonalizujemy cel- czyli stworzymy katalog działań niezbędnych do jego osiągnięcia

MODUŁ: Analiza pożeraczy czasu z uwzględnieniem zarządzania małpami

 • Moi pożeracze czasu – uczestnicy na podstawie arkusza samooceny dokonują analizy indywidualnych pożeraczy czasu;
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze – ćwiczenie „Puzzle”, na podstawie którego uczestnicy ćwiczą umiejętność diagnozowania przyczyny i dopasowania rozwiązania do konkretnego pożeracza czasu;
 • Eliminacja pożeraczy czasu – poznanie przykładowych technik umożliwiających eliminację pożeraczy.

Postaramy się zidentyfikować wszystko to co nam przeszkadza w pracy, zastanawiając się jednocześnie jakie są metody minimalizacji lub całkowitej eliminacji pochłaniaczy czasu.

MODUŁ: Planowanie

 • Zasadnicze reguły planowania czasu – przedstawienie reguł, dyskusja z uczestnikami na temat możliwości zastosowania w ich specyfice organizacji;
 • System planowania czasu – wiadomości wstępne;
 • Planowanie w praktyce – ćwiczenie „Wieża”, w którym uczestnicy ćwiczą umiejętność planowania pracy z uwzględnieniem różnorodnych czynników.
 • ćwiczenie napad na bank

Znając cel i wiedząc jak sobie radzić z pochłaniaczami czasu przystąpimy do istotnego z punktu widzenia podnoszenia efektywności pracy zagadnienia- planowania. Poznamy metody i techniki tworzenia planów. Reguły związane z tym zagadnieniem.

MODUŁ: Podejmowanie decyzji

 • Wyznaczanie priorytetów wg zasady Pareto – przedstawienie uczestnikom zasady oraz przykładów ją prezentujących;
 • Analiza ABC – na podstawie ćwiczenia „Mój standardowy dzień” uczestnicy ćwiczą umiejętność nadawania priorytetów zadaniom;
 • Analiza priorytetów wg zasady Eisenhowera – uczestnicy uczą się kategoryzować sprawy i zadania pod kątem pilności i ważności;
 • Czy jestem uzależniony od spraw pilnych? – uczestnicy wypełniają test określający ich potencjalne uzależnienie od spraw pilnych. Ćwiczenie list.

W tym module zajmiemy się priorytetami ; wagą i pilnością zadań do realizacji. Każdy uczestnik ustali własne priorytety w oparciu o remanent działań i  nastąpi transfer do życia zawodowego tak aby uczestnicy bezpośrednio i od razu widzieli zależność między tym co robimy na ćwiczeniach a swoją pracą

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.