Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach HR i kadr oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o formach i zakresie zatrudnienia.Korzyści dla Uczestnika szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat tego, w jakich sytuacjach i przy jakich pracach można zatrudnić pracowników na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Uczestnicy otrzymają narzędzie – arkusz kalkulacyjny, który pozwoli im na obliczenie całkowitych oszczędności w przypadku zawarcia umowy innej niż umowa o pracę. Uczestnicy zdobędą również umiejętności związane z takim formułowaniem umów cywilnoprawnych, aby minimalizowały one ryzyko stwierdzenie istnienia stosunku pracy.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 07.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 02.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 06.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 09.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 13.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 20.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 30.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Optymalizacja kosztów personalnych

Czyli ile można zyskać, a  co się traci decydując się na niepracownicze formy zatrudnienia lub zmiany w zawartych umowach o pracę.

Szkolenie prawne prezentuje możliwości pracodawcy w zakresie zmniejszenia kosztów pracowniczych. Podczas szkolenia o optymalizacji kosztów personalnych uczestnikom przekazana zostanie przekrojowa wiedza dotycząca zarówno narzędzi pozwalających na zmniejszenie kosztów stosunku pracy, jak i zasady, i dopuszczalność zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Szkolenie poświęcone będzie również zasadom rozliczania umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Omówiony zostanie kontrakt menedżerski jako szczególna forma zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach.
Szkolenia twarde są prowadzone metodą wykładu i warsztatów, w tym case study i ćwiczeń. Dzięki temu gwarantuje aktywny udział uczestników. Szkolenie poświęcone będzie również zasadom rozliczania umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Omówiony zostanie również kontrakt menedżerski jako szczególna forma zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach.

1. Istota umów cywilnoprawnych:

 • umowa o dzieło a umowa oświadczenie usług,
 • dopuszczalność stosowania umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę,
 • sposób opisania zakresu zadań zlecanych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • cechy odróżniające umowę cywilnoprawną od umowy o pracę.

Metody szkoleniowe: wykład, case study, ćwiczenie.

2. Możliwe oszczędności związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych:

 • zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych,
 • zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy o dzieło,
 • zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia.

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia indywidualne.

3. Inne formy współpracy:

 • samozatrudnienie,
 • staż finansowany z urzędu pracy,
 • korzyści związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych,
 • kontrakt menedżerski.

Metody szkoleniowe: wykład, symulacja.

4. Metody uelastyczniania stosunku pracy i ich wpływ na koszty zatrudnienia:

 1. telepraca,
 2. zadaniowy system czasu pracy,
 3. wytłuczenie okresu rozliczeniowego w stosunku pracy,
 4. wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi,
 5. zmianowy system czasu pracy.

5. Podsumowanie szkolenia – konkurs.

 

Zapraszamy również na nasze szkolenie z prawa pracy.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.