Od Maciołek i Wspólnicy do GENWHY- rebranding marki szkoleniowej

Rebranding marki GENWHY, jako kolejny krok na drodze do rozwoju

Sektor szkoleniowy w Polsce, działa podobnie do żywego organizmu. Kiedy więc docierają do niego informacje o potrzebie zmian – konieczna jest błyskawiczna reakcja. Tak też stało się w przypadku Naszej firmy. Jako Maciołek&Wspólnicy specjalizowaliśmy się dotychczas w szkoleniach miękkich, z wykorzystaniem nowoczesnych gier szkoleniowych. Podczas 5 lat Naszego funkcjonowania pojawiała się jednak refleksja, że różne grupy wiekowe – potrzebują odrębnych szkoleń. Inni być może potraktowaliby to jako trudność nie do pokonania. My zaś podjęliśmy wyzwanie, a zarazem decyzję o zmianie, przeprowadzając rebranding marki GENWHY.

Jak przebiegał rebranding marki GENWHY?

Jesteśmy firmą szkoleniową, opartą na solidnych filarach merytorycznych i praktycznym know – how. Dlatego w procesie rebrandingu – wyszliśmy od opracowania pełnej strategii zmian w obrębie marki i jej wizerunku. Metamorfoza była przy tym rozłożona w czasie tak, aby nie stracić z oczu najważniejszego celu firmy GENWHY, jakim jest kompleksowe wsparcie uczestników Naszych szkoleń.

Jak wyglądał proces rebrandingu w firmie GENWHY? Otóż całą koncepcję, oparliśmy na czterech głównych elementach, do których należała:

  1. specjalizacja naszej oferty, w oparciu o wnikliwą analizę rynku pracowniczego,
  2. identyfikacja wizualna, obejmująca logo i oprawę graficzną firmy,
  3. wprowadzenie nowego designu do materiałów firmowych oraz przestrzeni online i offline,
  4. zapowiedzi zmian, zarówno wewnątrz firmy, jak i wśród Naszych obecnych i potencjalnych Klientów.

Co o rebrandingu marki – myślą Klienci GENWHY?

Odświeżony wizerunek firmy, jest odbierany bardzo często przez pryzmat czysto wizualny. Klienci błyskawicznie zauważają więc nowe logo czy inne materiały reklamowe. Jednak dopiero zapoznanie się z dedykowaną dla ich organizacji ofertą – zdają sobie sprawę z zasięgu wprowadzonych zmian.

W przypadku GENWHY – każda z nowości, była wcześniej konsultowana z Klientami. Wprowadziliśmy je wszakże po to, żeby przygotowywać szkolenia na miarę ich oczekiwań. Tak więc rebranding powstał w odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku pracowniczego. Z tego też powodu – spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony Naszych Klientów.

Jak rebranding marki został odebrany przez zespół GENWHY?

Złożony proces zmian, przeprowadzonych w ramach brandingu Naszej firmy – był niemal bezpośrednim wynikiem komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. To od członków Naszego zespołu, docierały głosy o przebiegu szkoleń oraz oczekiwaniach uczestników. Szczegółowe ewaluacje tylko to potwierdziły. Z pewnością dlatego udało Nam się zbudować tak duże zaangażowanie w proces rebrandingu, którego GENWHY było inicjatorem. To z kolei zaważyło na realnej zmianie, jaka została przyjęta z dużą aprobatą całego zespołu.

Nieoceniona okazała się też rola liderki i założycielki firmy szkoleniowej GENWHY – Dominiki Maciołek. Od początku pracy nad ewolucją Naszej marki, wierzyła ona w zasadność całego przedsięwzięcia, a jej entuzjazm bardzo skutecznie zaangażował cały zespół.

Co przyniósł rebranding marki GENWHY?

Oferta Naszej firmy – nie powstała z myślą o wszystkich. Dlaczego więc podjęliśmy decyzję o prowadzeniu szkoleń, w oparciu o pokoleniową interpretację rynku pracy i pracowników? Przede wszystkim dlatego, że na rynku pracy można znaleźć przedstawicieli 4 różnych pokoleń: Baby Boomers, pokolenia X, Y, Z oraz Milenialsów. Kluczem do skutecznego szkolenia, a w konsekwencji również zarządzania pracownikami – jest więc stworzenie rozwiązań, uwzględniających różnorodność pokoleniową.

Ewolucja marki GENWHY sprawiła, że przygotowujemy dla Naszych Klientów kompleksowe projekty consultingowo – doradcze. Dodatkowo, jako jedni z nielicznych na rynku – nadzorujemy pełną implementację zaproponowanych w danej organizacji rozwiązań. W praktyce oznacza to, że pracujemy na żywym organizmie i płynnie reagujemy na potrzeby z niego płynące. A doświadczenia, zgromadzone w oparciu o tego rodzaju współprace – przenosimy bezpośrednio na Naszą praktykę szkoleniową.