Featured Video Play Icon

Motywowanie pozafinansowe handlowców. Jak wykorzystać DISC Sales Profile w pracy z zespołami handlowymi.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka w programie TOMASZ SŁODKI LIVE . Tym razem było o motywacji w zespołach handlowych.

Czy motywacja pozafinansowa istnieje ??? Czy działa ?

Motywowanie to proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.

Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu.

Motywacja do działania jest czynnikiem, dzięki któremu możliwe jest osiąganie znacznych rezultatów w pracy i działalności. Powiedzieć można, że motywacja jest często ważniejsza od kwalifikacji, bo cóż dla pracodawcy z mało umotywowanego pracownika? Kształtowanie motywacji jest uznane za jedną z głównych funkcji kierowania.

Motyw rozumiany jest jako powód wszelkiego postępowania lub zachowania się, bodziec skłaniający do działania. Uzasadnienie postępowania lub rozumowania.