Grupa docelowa

Szkolenie oparte jest na narzędzi DISC D3. Każdy uczestnik otrzymuje klucz licencyjny do narzędzia.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Poznań - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie menedżerskie: Komunikacja z podległym zespołem

Szkolenie menedżerskie: Komunikacja z podległym zespołem.

W ofercie szkoleniowej znajdziesz również szkolenie zarządzania zespołem w oparciu o model DISC D3.

Właściwy przepływ informacji w firmie to najważniejszy czynnik warunkujący sukces. Jeśli komunikacja zarówno pomiędzy pracownikami, jak i między zespołem a zwierzchnikiem nie jest prawidłowa i zadowalająca, utrudnione staje się pełnienie obowiązków. Spada także satysfakcja z wykonywanej pracy – a co za tym idzie, maleje także zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Właściwa komunikacja w firmie, choć wydaje się rzeczą oczywistą, często sprawia mnóstwo problemów – niezależnie od chęci obu stron. Jak komunikować, by przekaz był skuteczny i zrozumiały dla wszystkich, niezależnie od pokolenia? Wszystko, co najistotniejsze na temat komunikacji przełożonego z podległym zespołem, zawarte zostało w szkoleniu Komunikacja z podległym zespołem. Zostało ono podzielone na 7 modułów – każdy z nich szczegółowo omawia konkretny obszar problematyki komunikacji:

 

 • Komunikacja z 4 stylami zachowania DISC, czyli ludzie są różni…ale ich zachowania bardzo przewidywalne → ta część szkolenia zorientowana jest min. na zadania i skoncentrowana jest na faktach, a także omawia zasady komunikacji z poszczególnymi stylami w oparciu o narzędzie DISC 3D.
 • W drugiej części szkolenie zorientowane jest przede wszystkim na komunikację z poszczególnymi stylami DISC, zasady komunikacji z poszczególnymi pracownikami w zespole w oparciu o analizę własnego zespołu, a także czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i managera.
 • Komunikacja interpersonalna w pracy oraz efekt synergii i współpracy w zespole → w tej części szkolenia przedstawione zostaną min. zasady efektywnej komunikacji w zespołach, siła słowa, różnica między językiem faktów a językiem emocji, a także zwroty zabezpieczające relacje.
 • Delegowanie w oparciu o 5 stref delegowania oraz o DISC → ta część szkolenia porusza problematykę min. modelu ABC jako narzędzia do planowania pracy zespołu, skutecznego wyznaczania celów dla poszczególnych typów DISC, a także monitorowania i kontroli zadysponowanego zadania/projektu/funkcji.
 • Kluczowe rozmowy managerskie w oparciu o model DISC → obejmuje zagadnienia min. motywującej rozmowy o celach i oczekiwaniach, a także informacji zwrotnej
 • Komunikacja w konflikcie – rola managera → ta część szkolenia obejmuje min. techniki wywierania wpływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z założonym celem, sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu, analizę postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych
 • Podsumowanie szkolenia w oparciu o 7 zasad komunikacji managerskiej.

 

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę praktyków, cieszących się ogromnymi sukcesami w swojej pracy.

 

Moduł 1:

Komunikacja z 4 stylami zachowania DISC, czyli ludzie są różni… ale ich zachowania bardzo przewidywalne.

 • Zorientowany na zadania
 • Skoncentrowany na faktach
 • Motywujący
 • Konsultacyjny (spajający)
 • Zasady komunikacji z poszczególnymi stylami w oparciu o narzędzie DISC 3D

Moduł 2 :

 • Komunikacja z poszczególnymi stylami DISC
 • Zasady komunikacji z poszczególnymi pracownikami w zespole w oparciu o analizę własnego zespołu
 • Czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera
 • Kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów
 • Identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja jako menedżer mogę z tym zrobić
 • Jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe

Moduł 3 : Komunikacja interpersonalna w pracy oraz efekt synergii i współpracy w zespole.

 • Zasady efektywnej komunikacji w zespołach
 • Siła słowa, język faktów a język emocji
 • Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji
 • Słuchanie aktywne
 • Zwroty zabezpieczające relacje
 • Budowanie skutecznego i precyzyjnego przekazu

Moduł 4: Delegowanie w oparciu o 5 stref delegowania oraz w oparciu o DISC

 • Model ABC jako narzędzie do planowania pracy zespołu
 • Skuteczne wyznaczenie celów dla poszczególnych typów DISC
 • Delegowanie w oparciu o 5 stref delegowania
 • Monitorowanie i kontrola zdelegowanego zadania / projektu / funkcji

Moduł 5: Kluczowe rozmowy menedżerskie  w oparciu o model DISC :

 • Motywująca rozmowa o celach
 • Rozmowa o oczekiwaniach
 • Informacja zwrotna
 • Algorytm rozmowy z narzekającym pracownikiem – model odtrucia tzw. Narzekacza
 • Algorytm karania
 • Nagradzanie
 • Komunikowanie trudnych decyzji menedżerskich

Moduł 6: Komunikacja w konflikcie  – rola menedżera

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
 • Analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt
 • Jednostki konfliktowe
 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie

Moduł 7: Podsumowanie szkolenia w oparciu o 7 zasad komunikacji menedżerskiej

Zapisz

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.