Kim jest team leader w korporacjach?

Kim jest team leader w korporacjach?

Od eksperta do Team leadera

Struktura firm i korporacji bardzo się z zmienia. Coraz więcej firm wprowadza elastyczne formy pracy i spłaszcza strukturę, bądź elastycznie reaguje na potrzeby biznesowe. W wielu korporacjach pracują osoby na stanowisku team leadera, bądź też pełnią taką funkcję.

Najczęściej z tą rolą spotykamy się w firmach, które dynamicznie się rozwijają i gdzie jest potrzeba pracy projektowej. To stanowisko zazwyczaj jest na średnim szczeblu zarządczym. Firmy, które rosną bardzo szybko, ich zasięg biznesu wychodzi często poza region naszego kraju. W takich firmach konieczne jest, aby w strukturze stanowisk pojawiło się stanowisko team leadera.

Awans wewnętrzny na stanowisko team leadera

Najczęściej awans na to stanowisko wiąże się z awansem wewnętrznym. Część firm uważa, że skuteczny team leader powinien być ekspertem w swojej dziedzinie, aby móc swój autorytet zbudować na wiedzy . Warto pamiętać, o tym, że taka osoba musi sama chcieć się rozwijać się w kierunku menedżerskim. Częstym błędem jest obsadzanie takiego stanowisko na siłę.

Awans wewnętrzny jest jedną z najtrudniejszych dróg kariery menadżerskiej, ponieważ dana osoba musi na nowo  ułożyć sobie relacje na linii pracownik – szef ze swoimi kolegami. Bardzo często wiąże się to z dość trudnymi początkami w tej roli. W tym momencie najbardziej istotne jest wsparcie ze strony Hr Managera, aby przygotować taka osobę do pełnienia nowej roli.

Warto pomyśleć o szkoleniu lider przed awansem menedżerskim, tak aby dana osoba mogła bardzo świadomie wejść w tą rolę.

Kluczowe kompetencje liderskie w nowej roli to :

 1. Planowanie (uzyskiwanie informacji, określenie zadań i celu grupy);
 1. Przygotowanie (przedstawienie grupie planu i celów działania, wyjaśnienie ich celowości, ustalenie obowiązujących standardów);
 2. Podział zadań (delegowanie);
 3. Kontrola (dbałość o utrzymanie standardów, tempa pracy, wykonanie zadań zgodnie z wyznaczonym celem, monitorowanie postępów)
 4.  Motywowanie do działania;
 5. Wsparcie (wyrażanie uznania dla członków grupy i ich pracy, zachęcanie, budowanie ducha zespołu, rozładowywanie napięć, wyjaśnianie nieporozumień w zespole;
 6. Komunikacja w trudnych sytuacjach (przekazywanie informacji o zmianie trudne decyzje, rozmowy dyscyplinujące);
 7. Informacja ( przekazywanie nowych informacji, przyjmowanie informacji i sugestii od grupy);
 8. Ocena (sprawdzanie wykonalności pomysłów, przewidywanie skutków, ocena wyników pracy grupy);
 9.  Udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco;
 10. Asertywna komunikacja;
 11. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu

Awans i co dalej ? Czy szef to zawód ?

Team leader to osoba, która przejmuje dowodzenie nad zespołem na średnim szczeblu zarządzania. Skuteczny lider zespołu posiada umiejętność działania pod presją czasu, która nie przeszkadza mu w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Jedną z kluczowym kompetencji takiej osoby to dobre planowanie pracy własnej jak i podległego zespołu. Taka osoba musi również umieć zarządzać w sytuacji zmiany. Skuteczny team leader, czyli kierownik zespołu musi dzielić się swoją wiedzą, wspierać pracowników w rozwoju, oraz skutecznie ich motywować.

Bardzo częstym wyzwaniem dla takiej osoby jest wdrażanie zmian – które są narzucone przez wyższy szczebel zarządczy. To co jest wyzwaniem w tej roli to bardzo często brak wpływu na awanse podległego zespołu oraz brak narzędzi w obszarze motywacji finansowej.

Zapraszamy także do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń dla menadżerów.