Grupa docelowa

Metody pracy :
praca z kwestionariuszem DISC D3 ( pełna analiza wraz z komentarzem trenerskim )
symulacyjne gry szkoleniowe
casy i symulacje z wykorzystaniem kamery
wyniki najnowszych badań z zaktesu psychologi biznesu
testy i kwestinariusze
Całość szkolenia oparta jest w strukturze cyklu Kolba ( cykl uczenia się dorosłych ).

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie: Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem

Szkolenie miękkie : Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem – czyli jak wzmacniać swoją efektywność osobistą.

“Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami “  Daniel Goleman ” -Inteligencja emocjonalna “

Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie zostają zaledwie przeciętnymi pracownikami, a osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Najnowsze badania naukowe jasno dowodzą, że nasz SUKCES zależy bowiem od SAMOŚWIADOMOŚCI tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych

Analizując wyniki wieloletnich badań przede wszystkim Howarda Gardnera przekonujemy się, że większa ilość osób o wysokim ilorazie IQ, ( 160) pracuje dla osób o mniejszym ilorazie (100). Sam iloraz inteligencji nie daje nam możliwości osiągnięcia sukcesu.  Aby odnieść pełen sukces życiowy  potrzeba nam  również inteligencji emocjonalnej (EQ); Dawid Goleman uważał, że odpowiada ona, aż  80 % sukcesu.

Musimy mieć na uwadze również fakt, że największe kariery zawodowe posiadają Ci, którzy nie tylko są perfekcyjni merytorycznie ale godni zaufania oraz mający wspaniale rozwiniętą sieć komunikacyjną. Tylko osoba posiadająca wysoki poziom inteligencji emocjonalnej ma możliwość połączenia powyższych umiejętności, dzięki czemu  inteligencja emocjonalna uważana jest za kluczową nie tylko w biznesie.

Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną, możemy ją kształtować na każdym etapie życia, jednak pierwszym krokiem jest poznanie siebie, czyli jak dana osoba reaguje w stresie.

W trackie szkolenia pracujemy na diagnozie DISC D3, gdzie każdy uczestnik szkolenia pozna swoją wrodzoną i naturalną reakcję na stres .

1 .Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej – podstępna natura emocji .

Mózg emocjonalny – po co nam emocje – czyli anatomia porwania emocjonalnego.

 • cywilizacyjne i kulturowe źródła emocji
 • zdezaktualizowane strategie emocjonalne
 • emocjonalna rola ciała migdałowatego
 • mechanizm „uciekaj albo walcz”
 • technika oszukiwania ciała migdałowatego
 • umysł emocjonalny i racjonalny
 • emocje nieświadome
 • mózg emocjonalny

2. Umysł racjonalny a umysł emocjonalny – IQ, EQ  – co decyduje o naszym sukcesie w życiu?

 • W jakim stopniu IQ a w jakim EQ decyduje o naszym sukcesie życiowym – wyniki najnowszych badań
 • Typologie inteligencji emocjonalnej (wg Goleman, J. Mayer, P. Salovey)
 • Umysł racjonalny i emocjonalny – wyniki badań, statystyki – prezentacja
 • Ćwiczenia i przykłady obrazujące role i komplementarność obu inteligencji

3. Samoświadomość – pierwszy krok w kierunku rozwijania inteligencji emocjonalnej.

 • Kim jestem i jak to wpływa na style mojego zachowania i reagowania na emocje oraz sytuacje stresowe.
 • Praca z kwestionariuszem osobowości DISC
 • Samopoznanie siebie jako baza do budowania umiejętności wykształcania nawyków emocjonalnych
 • Poznanie samego siebie w sytuacji emocjonalnej na bazie DISC D3

4. Rozpoznawanie emocji w życiu codziennym i zawodowym

 • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki.
 • Mikroekspresje – jak je wykorzystać do wykrywania kłamstwa?
 • Poznanie – emocje w relacjach międzyludzkich, podstawy analizy transakcyjnej
 • Analiza transakcyjna i trzy stany „ja” – dlaczego jesteśmy ulegli i agresywni?
 • Transakcje – co wywołuje w nas określone reakcje emocjonalne
 • Nazywanie stanów „ja” – warsztat multimedialny, jak rozpoznać pozycje, z których komunikują się ludzie w naszym otoczeniu?

5. Inteligencja emocjonalna:wykształcenie w sobie kluczowych umiejętności i nawyków emocjonalnych

 • Samoświadomość
 • Motywacja własna
 • Empatia
 • Umiejętności społeczne
 • Czym są emocje, po co je odczuwamy, skąd się biorą?
 • Nazywanie emocji własnych oraz emocji innych ludzi.
 • Porwanie emocjonalne i jego wpływ na nasze zachowania.

6. Jak stosować inteligencję emocjonalną na co dzień.

Kim się stanę jako osoba z wysoko rozwiniętą inteligencją emocjonalną?

 • Mechanizm powstawania trudnych sytuacji, jak zachować się, by z nich wybrnąć?
 • W co grają ludzie, czyli relacje międzyludzkie jako konflikt interesów.
 • Trójkąt dramatyczny Karpmana – adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi.

7. Wykorzystanie technik asertywnych do budowania empatii i relacji społecznych

Asertywność- czym jest asertywność, a czym nie jest . Poszukiwanie złotego środka.

 • Mapa asertywności – autodiagnoza
 • Czym jest asertywność?
 • Zachowania asertywne, uległe, agresywne oraz manipulacyjne
 • Kluczowe techniki asertywne

8.Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy w oparciu o inteligencję emocjonalną

Mechanizmy konfliktu – co potrzebujesz wiedzieć o jego przyczynach, przebiegu oraz skutkach, żeby skutecznie sobie z nim radzić. Perspektywa przełożonego i pracownika, czyli zarządzanie konfliktem przez przełożonego zespołu pracowniczego.

 • Rodzaje konfliktów charakterystyczne dla biznesu
 • Struktura konfliktu – Koło Moore’a
 • Jakie elementy mogą stanowić podstawy konfliktu?
  • Rodzaje oraz źródła konfliktów – gra szkoleniowa
 • Przegląd i analiza doświadczeń oraz strategii stosowanych przez uczestników w sytuacjach konfliktowych
 • Jak znaleźć korzyści płynące z konfliktu?

9. Trudne sytuacje w pracy – sztuka rozwiązywania konfliktów i komunikacja w konflikcie

 • Źródła konfliktów.
 • Fazy konfliktu
 • Dynamika incydentu konfliktowego wg Jamesa S. Colemana, czyli kiedy konflikt zaczyna „żyć swoim życiem”
 • Detektory konfliktu
 • Metody zarządzania konfliktem
 • Fazy konfliktu – jaka jest dynamika i etapy reagowania na sytuację sporną?
 • Diagnoza źródeł konfliktu – konflikty bywają nieuniknione.
 • Test – twój styl rozwiązywania konfliktów
 • Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od rodzaju konfliktu
 • Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany.
 • Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Jak uzyskać synergie w zespole.

10. Zarządzanie stresem

 • Co to jest stres – czyli wstęp do tego co wszyscy doświadczamy
 • Definicja stresu,
 • Stresory – bodźce wpływające na poziom odczuwanego dyskomfortu poznawczego oraz negatywnego pobudzenia emocjonalnego;
 • Stres, ból, pamięć, sen i seks

11. Praca z ciałem – geneza

 • Praca z ciałem czyli wracamy do samego początku – oddech
 • Poznanie podstawowej techniki oddychania – oddychanie przeponowe,
 • Regulacja oddechu oraz praca z kręgosłupem;

Oddech i wyciszenie – wstęp do pracy z świadomością

 • Co to jest świadomość człowieka
 • Jak funkcjonuje świadomość?

Forma pracy: praca indywidualna, Pędzący Koń Umysłu ©;

12. Podsumowanie szkolenia

 

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.