Grupa docelowa

Szkolenie dedukujemy menedżerom i liderom, którzy wdrażają zmiany w organizacjach
Szkolenie dedykujemy również osobom, które pracuję w dynamicznym otoczeniu biznesowym, gdzie zmiana jest procesem stałym i ciągłym.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 05.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 07.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 14.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w zmianie- innowacyjność i kreatywność w praktyce biznesowej

Szkolenie z działu szkoleń miękkich.

Powiedzenie „ obyś żył w ciekawych czasach” zyskuje obecnie na aktualności, bo jedyne czego możemy być pewni to zmiana. Sytuacja zmiany jest w dzisiejszym świecie najczęstszą sytuacją w której się znajdujemy, a radzenie sobie w obliczu ciągłej niepewności i podejmowanie ryzyka to warunek przetrwania- szczególnie w biznesie.

Jedną z najbardziej pożądanych cech osobowości, która niewątpliwie pomaga odnaleźć się w sytuacji zmiany jest kreatywność. Umiejętność innowacyjnego podejścia do problemów jest uznawana obecnie za niezbędną kompetencję każdego pracownika. Faktem jest, że każdy może nauczyć się myśleć bardziej twórczo. Dzięki odpowiedniemu treningowi i znajomości technik kreatywnego myślenia, każda osoba może zacząć twórczo podchodzić do wyzwań ( zmian), jakie czekają ją w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Dzięki temu treningowi każdy uczestnik nauczy się jak najlepiej odnaleźć się w sytuacji zmiany, tworząc nowe, oryginalne i pożyteczne pomysły oraz jak skutecznie wdrażać je w życie ! Wartością dodaną warsztatów jest także nabycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontekście podejmowanych działań innowacyjnych.

Podczas warsztatów skupimy się na kilku aspektach pracy nad własną innowacyjnością oraz odważnym wdrażaniem rozwiązań w sytuacji zmiany:

 • eksplorowanie polegające na poszukiwaniu ilości rozwiązań
 • konstruowanie rozwiązań i „ myślenie rękoma”
 • odgrywanie ról, czyli nabycie empatii dla nowego problemu oraz zdobycie własnych doświadczeń
 • zarządzanie ryzykiem w zmianie

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie w uczestnikach poczucia pewności, że poradzą sobie w sytuacji zmiany i wdrażania innowacji
 • Zbudowanie najlepszych taktyk i strategii radzenia sobie w sytuacjach zmiany
 • Nabycie przekonania, iż zmiana jest szansą na rozwój
 • Zapoznanie uczestników z wiedzą i metodami dotyczącymi technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, w szczególności z metodami wykorzystywanymi w pracy zespołowej.
 • Trenowanie umiejętności sprawnego zastosowania tych technik w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów z życia zawodowego i prywatnego.
 • Zapoznanie uczestników z metodami analizowania potencjalnych ryzyk i zarządzania nimi
 • Pokonywanie barier i ograniczeń własnego myślenia.
 • Stosowanie niekonwencjonalnych metod generowania pomysłów.

Program szkolenia- innowacyjność i kreatywność w praktyce biznesowej: 

Etap wstępny: Twórczość, zmiana i efektywność- jak to ugryźć

 • Sytuacja zmiany- trudność, konflikt, szansa czy zagrożenie- różne punkty widzenia- moje doświadczenia
 • Tylko zmiana jest stała, czyli przygotuj odpowiednie strategie przetrwania!
 • Przyczyny oporu wobec zmiany- analiza potencjalnych zagrożeń i ryzyka.
 • Najefektywniejsze sposoby komunikowania się- sytuacja zmiany a emocje i ich wpływ na komunikat werbalny. Analiza mowy ciała w sytuacjach stresu związanego ze zmianą. Radzenie sobie z emocjami podczas trudnych sytuacji.
 • Co nam uniemożliwia kreatywne myślenie? Jakie są blokady twórczego  generowania pomysłów? Co nam daje kreatywność w sytuacji zmiany ?

Część właściwa: Efektywna kreatywność w sytuacji zmiany biznesowej

Problem to nieaktualny cel, czyli wszystko zaczyna się od zmiany

 • Problem czy cel ? Jak zamienić to co nie działa na nowe ?
 •  9 niezbędnych aspektów wyznaczania celów ( goali)
 •  Jak inspirować poprzez formułowanie celów/zadań ?
 • Od jakości celu/ wyznaczonego zadania zależy jakość rozwiązań, czyli dobrze planuj a otrzymasz lepsze efekty
 • Siatka celu

Kreatywność w praktyce, czyli generowanie różnorodnych rozwiązań

 • Analiza problemu; rozkładanie na czynniki- skrzynka morfologiczna
 • Burza mózgów– metoda grupowego generowania pomysłów; Podstawowe zasady ( podstawy, działania, najlepsze zastosowania, na co zwrócić uwagę)
 • Mindmapping pobudza kreatywność- tworzenie map myśli na wybrane tematy i problemy związane ze zmianą
 • Przedstawienie wzorcowych map myśli- użycie kolorów, znaków, symboli
 • Karuzela myśli– technika rozwiązywania problemów dla grup.
 • Metoda 635– technika twórczego generowania pomysłów w zespole.

Ryzyko wprowadzenia zmiany, czyli praktyczna ocena rozwiazań

 • Pojecie ryzyka, zarządzania ryzykiem, właściciela ryzyka, risk manager etc.
 •  Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem biznesowym w procesie i w projekcie
 • Macierz ryzyka
 • Podjęcie decyzji o reakcji na ryzyko

Inspiracja i zabawa, czyli o tym że biznes to wielka frajda

 • wspólne poszukiwanie inspiracji biznesowych z aktualnego rynku
 • innowacje gotowe do implementacji od zaraz- proste pomysły od najlepszych z biznesu
 • analiza wybranych innowacji biznesowych z wielu perspektyw

Etap końcowy: Gra podsumowująca

 • Grupa zostanie poddana symulacji ( grze) dotykającej wszystkich aspektów działania w sytuacji zmiany w przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą mieli za zadanie zdefiniować problem, zamienić go na aktualny cel, następnie wygenerować rozwiązania, ocenić ryzyko ich wprowadzenia i podjąć najlepsza dla przedsiębiorstwa decyzje o realizacji

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.