Grupa docelowa

Specjaliści i menedżerowie odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, zainteresowani wdrożeniem podstaw controllingu personalnego w firmie, pracy na miernikach efektywności HR na co dzień oraz w trakcie wdrożeń, mających na celu zmianę w organizacji.


Korzyści dla Uczestnika szkolenia

Dzięki zdobytej na szkoleniu wiedzy będą Państwo w stanie wdrożyć w swojej organizacji mierniki, służące monitorowaniu skuteczności realizacji strategii i polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Tym samym mając w ręku argumenty konkretne, liczbowe stają się Państwo bardzo mocnymi partnerami w rozmowach z decydentami (zarząd, menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwem, będący często inżynierami i ekonomistami). W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z metodami analizy zasobów ludzkich, a także otrzymają Państwo konkretne narzędzia, jak np. „Księga mierników efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, czy raporty, które można wdrożyć do organizacji.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: HR w liczbach – poziom 1

 HR w liczbach – poziom 1 jest szkoleniem z działu szkoleń HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi – mierniki efektywności

Dzięki szkoleniu HR w liczbach będą Państwo mogli stworzyć system raportowania danych praktycznych dla pracy HR-owca.
Szkolenie pokaże między innymi jak analizować dane i przenosić je na strategię zarządzania oraz jak radzić sobie z budową mierników w procesie HR-owym.

Program Szkolenia:

Wprowadzenie

 • Przedstawienie się trenera i uczestników
 • Prezentacja celów i agendy szkolenia
 • Zawarcie „kontraktu” z uczestnikami
 • Uszczegółowienie oczekiwań uczestników
 • Wzajemne poznanie się uczestników

Strategiczne znaczenie pomiarów z zakresu HR

 • Strategia firmy a strategia HR
 • Strategia HR, a mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Podstawowe mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi  –  definicje, przykłady i ich interpretacja:
  •  wydajność
  • absencja
  • wypadkowość
  • fluktuacja kadr
  • satysfakcja z pracy

Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie:

 • Ogólne koszty działu personalnego
 • Koszty personalne a specyficzne procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

Analiza zasobów ludzkich i interpretacja wyników:

 • Analiza ABC i XYZ  zjawisk w obszarze HR
 • Analiza ryzyka kadrowego
 • Analiza cyklu życia pracownika i cyklu życia przedsiębiorstwa
 • Analiza struktury zatrudnienia
 • Analiza struktury wynagrodzeń
 • Metody portfelowe w zakresie zasobów ludzkich

Budowa „Księgi mierników efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi” na wszystkie procesy HR w firmie, a  w szczególności:

 • rekrutacji i selekcji
 • adaptacji nowych pracowników
 • szkoleń i rozwoju, w tym zarządzania talentami
 • ocen pracowniczych
 • mierników efektywności HR w projektach z zakresu zarządzania zmianą

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.