Dział HR partnerem dla biznesu

Z wzajemnością biznes potrzebuje HR-u, ale zasobom ludzkim zarzuca się zbyt wolny rozwój i nienadążanie za firmą i podejmowanymi przez nią działaniami biznesowymi. Potencjał biznesu jest w pracownikach, a to właśnie dział Human Resources zajmuje się potencjałem rozwojowym zasobów kadrowych. Tylko współdziałając na zasadzie partnerstwa, sprostają wyzwaniom, przed którymi stoi firma, czy organizacja.   

Wyzwania

 • zarządzanie talentami
 • wspieranie pracowników
 • zmiana kompetencji pracowników
 • rozwijanie umiejętności pracowników
 • zarządzanie wynikami
 • wyznaczanie zada ń indywidualnych
 • wyznaczanie zadań grupowych
 • ocena wyników
 • efektywna komunikacja
 • ułatwienie pozyskiwania wiedzy o zmianach
 • pomoc pracownikom w selekcji i przyswajaniu wiedzy

Kultura organizacji

Każda kultura jest oryginalna i nie do podrobienia – budowana na wartościach. To przede wszystkim siła napędowo innowacji, przez co powinna szczególnie wspierać otwarte myślenie i samodzielny rozwój kompetencji. Celem jest osiągnięcie trwałej przewagi nad konkurencją, co wymaga żelaznej konsekwencji w działaniach. Budowanie środowiska należy zacząć od zarządu przez liderów do pracowników.

Sposoby angażowania pracowników

 • dialog
 • reguła wzajemności
 • szacunek
 • dbałość o rozwój
 • informacja zwrotna
 • atmosfera w miejscu pracy
 • współpracownicy
 • benefity
 • wynagrodzenie
 • relacje z szefem

Rozwiązania dla HR-u

 • doskonałość procesowa
 • pozyskiwanie informacji zwrotnej od pracowników
 • analityka predykcyjna