Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 05.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 21.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Delegowanie zadań i uprawnień

Szkolenie z działu szkoleń miękkich.

Delegowanie zadań i uprawnień oraz egzekwowanie celów zgodnie z metodą ROM.

Warto uczyć ludzi odpowiedzialności! Program pokazuje jak przekazywać ludziom coraz więcej odpowiedzialności przyczyniając się jednocześnie do ich rozwoju osobistego. Całość wpleciona jest w metodę ROM, która między innymi zakłada, że zapraszamy naszych pracowników do wzięcia odpowiedzialności już na etapie przygotowania ich do delegowania zadań. Dzięki temu stają się oni zintegrowani z celami i kreatywni w rozwiązywaniu trudności, które mogą się pojawić.

Rozpoczęcie

 • Przywitanie i część organizacyjno – zapoznawcza
 • Omówienie programu zajęć
 • Ice-breaker
 • Kontrakt z uczestnikami – określenie celów i sposobu pracy podczas szkolenia

Funkcje kierownika

 • Obszary odpowiedzialności kierownika: jednostka – zespół – zadanie
 • Test „zadanie – jednostka – zespół” i omówienie wyników

Zarządzanie zorientowane na rezultaty

Gra „Budowla”

 • odpowiedzialność menedżera w osiąganiu rezultatu. Zespoły mają zrealizować określone cele, liderzy zespołów muszą interweniować – wyznaczać zadania, motywować, dyscyplinować, oceniać itp.

Omówienie i wnioski

 • zasada równowagi: zasoby – procesy – rezultaty
 • odpowiedzialność menedżera – odpowiada zarówno za rezultaty jak i sposób działania swoich ludzi (ich postawę, motywację, efektywność, itp.)

Podsumowanie:

 • różne podejścia do zarządzania
 • odpowiedzialność w zarządzaniu zorientowanym na rezultat

Efektywne zarządzanie pracą

 • Zasada cyklu spotkań z pracownikiem: rozmowy planujące – monitorujące – oceniające

Planowanie

 • Cele i zasoby
 • Określanie celów według reguły SMART
 • Praca w podgrupach – określanie celów dla realnych lub zadanych przypadków
 • Struktura celów

Rozmowa planująca – delegowanie i zlecanie zadań

Ćwiczenie „Sympozjum”

Omówienie:

 • Zasady efektywnego delegowania
 • Efektywna komunikacja i uzgadnianie znaczeń
 • Błąd założonej identyczności
 • Ćwiczenia komunikacyjne: słuchanie, pytania i klaryfikacje

Ćwiczenie rozmowy delegującej

 • Praca w grupach trzyosobowych

Monitorowanie i kontrola

Jak pilnować realizacji celów?

 • Przygotowanie się do Rozmowy Monitorującej z pracownikiem – praca w podgrupach w odniesieniu do sytuacji z życia uczestników
 • Ćwiczenie prowadzenia efektywnych rozmów monitorujących – praca w małych grupach, informacje zwrotne, dyskusja
 • Wnioski: koncentracja na przyszłości (poszukiwanie rozwiązań vs poszukiwanie winnych), nie przejmować odpowiedzialności

Rozmowy oceniające

 • Przygotowanie do Rozmowy Oceniającej z pracownikiem – praca w podgrupach, odniesienie do doświadczeń uczestników
 • Rozmowa Oceniająca – scenka na środku
 • Wnioski – podsumowywać, aby planować rozwój i motywować

Informacja zwrotna w rozmowie oceniającej

 • Modele informacji zwrotnej
 • Ćwiczenie: case video – przygotowanie informacji zwrotnej do serii zabawnych sytuacji filmowych
 • Udzielanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu „Zorro” – ćwiczenie w parach

Menedżer wobec zespołu

 • Gra zespołowa
 • Powołanie zespołów zadaniowych i wybór lidera. Praca w zespołach, osiąganie celu.

Omówienie doświadczenia (gry):

 • nastawienie na rezultaty
 • aktywność lidera i członków grupy
 • istotne elementy w pracy zespołowej oraz wynikające z tego zadania dla kierownika
 • czym jest zespół zadaniowy, zagrożenia dla pracy zespołu

Role w zespole – jak budować efektywny zespół?

 • Omówienie ról zespołowych (w nawiązaniu do gry)
 • Omówienie wyników testu M. Belbina – my jako zespół, moja rola w zespole, potencjał rozwojowy oraz zagrożenia.
 • Analiza własnych zespołów oraz wynikające z tego zadania (wnioski) dla menedżera – praca indywidualna

Współpraca i współdziałanie

 • Dylemat: współpraca a rywalizacja
 • Gra zespołowa oparta o „dylemat więźnia”
 • Omówienie gry i wnioski – czym jest współpraca w realiach organizacji, granice współpracy, taktyka budowania współpracy

Menedżer w obliczu konfliktów

 • Konflikt: szansa czy zagrożenie
 • Test „Style rozwiązywania konfliktów”
 • Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych – ich plusy i minusy

Podsumowanie szkolenia

 • Chwila autorefleksji – moje mocne strony i obszary do rozwoju
 • Podsumowanie i wnioski
 • Ankieta
 • Wręczenie certyfikatów i zakończenie

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.