Grupa docelowa

Korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników czym jest coaching

Poznanie podstawowych metod , które menedżer może wykorzystać w pracy ze swoim zespołem

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Gdańsk - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Wrocław - 06.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 23.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 29.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie menedżerskie: Lider / szef w roli coacha. Jak budować zaangażowanie i rozwijać pracowników.

Szkolenie menedżerskie: Coaching jako narzędzie menedżerskie

Coaching dla managerów – jak rozwijać potencjał pracowników w zespołach wielopokoleniowych?

Obecne czasy, pełne dynamicznych zmian i pojawiających się coraz to nowszych trudności i przeszkód stających na drodze do prowadzenia biznesu z sukcesem, wymagają natychmiastowych, skutecznych reakcji. Nie ma czasu ani miejsca na nawet najmniejszy błąd – konkurencja tylko czeka na to, by wykorzystać go z zyskiem dla siebie. Pracownicy i ich kompetencje to ogromny potencjał każdej firmy: każda osoba stanowi osobną, niezastąpioną wartość. Jednak sukces można osiągnąć wyłącznie dzięki ich motywacji i poświęceniu się swoim obowiązkom, a także współpracy między poszczególnymi działami. Komunikacja w firmie to najważniejszy element na drodze do osiągania celów. Utrzymanie jej na właściwym poziomie w firmach wielopokoleniowych nie jest jednak zadaniem łatwym.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się o korzyściach płynących z zarządzania coachingowego,
 • poznasz zasady budowania relacji coachingowej,
 • poznasz różnice pomiędzy zarządzaniem coachingowym a zarządzaniem tradycyjnym,
 • udoskonalisz umiejętność zarządzania coachingowego
 • dowiesz się w jakich sytuacjach warto stosować podejście coachingowe
 • poznasz model GROW, OSCAR,LEADS, Coaching Circle
 • nauczysz się w oparciu o modele coachingowe udzielania informacji zwrotnej, komunikowania się w sytuacji kryzysowej oraz prowadzenia rozmowy oceniającej

Coraz częściej wdrażanym rozwiązaniem jest coaching. Czym jest? Kiedy warto go stosować w pracy szefa/managera? Jakie są różnice między coachingiem a doradztwem, treningiem czy mentoringiem? Dlaczego coaching jest tak skuteczny i w jaki sposób wpływa na ludzki umysł? W jakich sytuacjach warto stosować coaching? Na te i wiele innych pytań odpowiada szkolenie Coaching dla managerów – jak rozwijać potencjał pracowników w zespołach wielopokoleniowych? To propozycja skierowana do wszystkich tych, którzy chcą zagłębić tajniki skutecznej komunikacji i rozwijania potencjału swoich pracowników – szczególnie, jeśli są to zespoły wielopokoleniowe. Szkolenie podzielone jest na 8 rozbudowanych modułów, spośród których każdy szczegółowo wyczerpuje zagadnienie.

Coaching dla managerów to szczegółowe wyjaśnienie istoty coachingu, zarówno w teorii, jak i praktyce. Szkolenie obejmuje pełne omówienie następujących kwestii:

 1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu
 2. Istota coachingu – min. czym jest, kiedy warto go wdrażać, założenia coachingowego stylu zarządzania
 3. Manager w roli coacha – min. praktyczne i skuteczne wskazówki dla managera: najważniejsze kompetencje, zasady budowania relacji coachingowej z podwładnymi, uzyskiwanie wzajemnego zaufania, założenia oraz struktura rozmów coachingowych, umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu
 4. Coaching jako proces – min. etapy coachingu
 5. Struktura rozmowy coachingowej – min. model GROW, punkty kontrolne w rozmowie coachingowej
 6. Jak zmotywować zespół poprzez coaching?
 7. Narzędzia coachingowe: min. pokonywanie zwątpienia pracowników, poszukiwanie nowości, metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy
 8. Dyskusja podsumowująca i przećwiczenie poznanych technik, min. dobre praktyki w stosowaniu coachingu, przeprowadzenie próbnego coachingu, planowanie ścieżki dalszego rozwoju u pracowników.
 9. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu. Kiedy należy staosować coaching w pracy szefa. / menedżera
 • Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany?
 • Czym różni się coaching od doradztwa, treningu i mentoringu?
 • Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania?
 • Dlaczego coaching działa i co się dzieje w ludzkim mózgu podczas coachingu?
 • W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera samodzielność i zaangażowanie podwładnego?

Szef coach / Lider coach :

 1. Jest partnerem w relacji szef pracownik, a co za tym idzie szanuje pracownika i docenia
 2. Pozwala na konstruktywne popełnianie błędów, uczy przez doświadczenie i eksperymentowanie i jednocześnie inspiruje pracownika do dochodzenia do własnych wniosków
 3. Pyta i słucha pracownika
 4. Zostawia inicjatywę pracownikowi, jest cierpliwa i powstrzymuje się od udzielania rad, zamiast tego pozwala na to, aby to pracownik sam wypracował rozwiązanie i podczas tego procesu korzystał ze swoich własnych zasobów

1.Czym jest coaching?

 • coaching to nie czołging – czyli czasy się zmieniają – od zarządzania autokratycznego do współuczestniczącego zarządzania
 • coaching a mentoring – kiedy jaki rodzaj wsparcia i rozwoju pracowników
 • po co menedżerowi coaching? – korzyści i zalety,
 • coaching czyli jeden z najbardziej efektywnych sposobów motywowania ludzi,
 • budowanie zespołowej współodpowiedzialności za pracę,
 • menedżer coach jako motywator,
 • założenia coachingowego stylu zarządzania.

2.Menadżer w roli coacha

 • bądź jak pochodnia, czyli podstawowe i najważniejsze kompetencje coacha,
 • zasady budowania relacji coachingowej z podwładnymi,
 • uzyskiwanie wzajemnego zaufania,
 • rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników,
 • budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.
 • jak to zrobić? – założenia i struktura rozmów coachingowych,
 • rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
 • słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania,
 • sztuka zadawania skutecznych pytań,
 • umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu,
 • trudne sytuacje w pracy menedżera a coaching

3.Wprowadzenie do modelu coachingu. Coaching jako proces- od uświadomienia do zmiany.

 • Sześć etapów coachingu – zaplanowanie cyklu dla konkretnego pracownika
 • Etap I Określenie potrzeb i celów coachingu
 • Kontrakt na coaching – symulacja, nagranie video, analiza
  • Etap II Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych pracownika
 • Odniesienie do wymaganych kompetencji i celów biznesowych firmy
  • Etap III Opracowanie szczegółowego planu coachingu.
 • Dobór zadań rozwojowych.
  • Etap IV Kreowanie możliwości
 • Popełnianie błędów jako sytuacja uczenia się – kiedy interweniować, dyskusja w oparciu o case
  • Etap V Udzielanie informacji zwrotnej
 • Modele informacji zwrotnej
 • Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej w parach
  • Etap VI Analiza uczenia
 • Skuteczność coachingu
 • Co się może nie udać na poszczególnych etapach – analiza i wypracowanie rozwiązań

4.Struktura rozmowy coachingowej

 • Model GROW: Goal, Reality, Options, Willl
  • Rozmowa – rozwiązanie konkretnego problemu – symulacje, nagranie video, analiza
 • Punkty kontrolne w rozmowie coachingowej:
  • Wyniki
  • Korzyści
  • Bariery
  • Plan Działania
  • Zasoby
  • Pomiar

5.Jak zmotywować zespół poprzez coaching?

 • automotywacja i samoświadomość – czas na zmiany!
 • jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów,
 • irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,
 • tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,
 • sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,
 • wzmacnianie emocji budujących automotywację.
 • inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6.Narzędzia coachingowe

 • „Sięgaj Dalej” – metody zwiększające wyniki sprzedażowe,
 • Model GROW – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera,
 • Mapa Sukcesu w biznesie,
 • Koło Biznesu,
 • metoda Kurta Vonneguta – czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”,
 • nieograniczone możliwości dzięki technice Walta Disneya,
 • poszukiwanie nowości – magia w przekraczaniu granic,
 • metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy,
 • „Nie da się! Boję się! Nie mogę!” – metody pracy z obawami i przekonaniami,
 • nauka dyscypliny wewnętrznej a coaching menedżerski.

7.Dyskusja podsumowująca oraz praktyczne przećwiczenie poznanych technik:

 • dobre praktyki w stosowaniu coachingu,
 • przeprowadzenie próbnego coachingu przez każdego Uczestnika pod okiem coacha z wieloletnim doświadczeniem,
 • obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy z podopiecznym,
 • planowanie ścieżki dalszego rozwoju u pracowników.

 

 

 

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.