Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do kobiet biznesu. Na szkoleniu każda z Was dowie się jak odnaleźć się w bardzo męskim świecie biznesu.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Gdańsk - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Poznań - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 14.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 20.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 27.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Charyzmatyczna businesswoman – zarządzanie w kobiecym stylu

Mimo upływu lat sytuacja kobiet w biznesie niewiele się zmienia, a najnowsze badanie PwC pokazuje, że nie ma też perspektyw na znaczącą poprawę. Firma przepytała zarządy 884 firm z indeksu S&P500, w którym figuruje 500 największych firm z amerykańskich giełd: NYSE i NASDAQ.

Jak się okazało, we wszystkich tych firmach tylko jeden na pięciu członków zarządu to kobieta. Reszta (83 proc.) to mężczyźni. Według PwC to podobny odsetek do tego, ile kobiet zajmuje w tych firmach najwyższe stanowiska kierownicze.

Kobiety w biznesie muszą pracować ciężej niż mężczyźni, by dowieść swoją wartość. Kobiety odczuwają nieustanną presję, by nigdy nie popełnić błędu i wciąż udowadniać swoją wartość dla organizacji.

Większość liderów (68%) to nadal mężczyźni; im wyżej w hierarchii, tym większy odsetek mężczyzn . 78% menedżerów najwyższego szczebla, poziom niżej to 67% (tj. menedżerowie wysokiego szczebla, którzy podlegają bezpośrednio tym stojącym najwyżej w hierarchii), i 60% na poziomie trzecim, licząc od góry.

Podobnie większość stereotypów może nas przekonywać, że kobiety liderki celują w takich kompetencjach jak „dbanie” o rozwój innych czy budowanie relacji, a wielu może zaliczyć do tej kategorii także sumienność i samodyscyplinę. We wszystkich czterech przypadkach badania potwierdziły – kobiety uzyskują wyższą punktację niż mężczyźni.

Istnieją obszary, w których kobiety mają przewagę, jednak wcale nie są one związane z tradycyjnym pojmowaniem kobiecych zalet. W rzeczywistości na każdym poziomie kompetencje przywódcze kobiet – opiniowane przez współpracowników, szefów i osoby bezpośrednio im podległe oraz innych pracowników – oceniane są wyżej niż kompetencje mężczyzn.

1. Kobieta a świat zarządzania – czyli z jakim efektem kobiety wkroczyły do wielkiego biznesu

 • Kobiecość – atut czy słabość w biznesie
 • Raport Delloiite : Kobiety i władza w biznesie – Badanie mechanizmów budowania pozycji w organizacji – Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?
 • Na czym polegają różnice między kobietami i mężczyznami menedżerami w wyborze taktyk budowania wpływu i zdobywania władzy w organizacjach (szczególnie dotyczy to menedżerów na najwyższych stanowiskach)
 • Czy kobiety są lepszymi liderami od mężczyzn?
 • Dyskryminacja kobiet w biznesie – jak sobie z tym radzić. Choć kobiety osiągają lepsze wyniki, nadal są dyskryminowane

2. Współczesne koncepcje przywództwa kobiet.

 • Max Scheller – fenomenologia
 • Przywództwo EQ – dlaczego kobietom przychodzi łatwiej
 • przywództwo kobiet szansą rozwoju
 • tworzenie przestrzeni dla siebie i pracownika
 • scenki z zapisem video i analizą

3. Budowanie autorytetu wśród podwładnych:

 • eksperyment Butfler i Geis
 • jakie role możemy przyjąć? Jakie przyjąć warto?
 • model teorii kompetencji kobiet – jak różnicować swoje podejście w zależności od pracownika.
 • męski i kobiecy styl przywództwa
 • mapa osobista: gdzie jesteś?

4. Każdy może się stać mistrzem osobistego magnetyzmu – mit charyzmy. Czy charyzmy można się nauczyć ?

Podczas badań naukowcy dowiedli, że można podnieść lub obniżyć poziom charyzmy u danej osoby . Tezę potwierdziła Olivia Fox Cabane w swojej książce „Mit charyzmy”. Na bazie badań naukowych dowiodła, że charyzmy można się nauczyć.

 • Demistyfikacja charyzmy
 • Charyzmatyczne zarządzanie
 • Jak osiągnąć charyzmatyczny stan umysłu
 • Charyzmatyczne pierwsze wrażenie
 • Jak mówić i słuchać z charyzmą

5.Menedżerka w roli coacha

 • coaching jako rozwinięcie kobiecego stylu przywództwa?
 • modele coachingu kobiet
 • automotywacja i samoświadomość – czas na zmiany!
 • jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów,
 • irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,
 • tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,
 • sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,
 • wzmacnianie emocji budujących automotywację.
 • inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6. Postawa charyzmatycznej kobiety – lidera

 • Wpływ postaw na postrzeganie, rozumienie i zachowanie
 • Mechanizmy zmiany postaw
 • Techniki wywierania wpływu na innych
 • Nieskuteczne strategie v. skuteczne strategie wpływania na innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Postawy i heurystyki poznawcze
 • Zmiana postaw – czy jest możliwa?
 • Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Praca w oparciu o studia przypadków, analiza prezentowanego materiału audio-wideo, praca z arkuszami autoanalizy
 • Odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest zmiana postawy
 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za sztywność poznawczą
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie z oporem przed wykonaniem zleconych zadań

7. Asertywność kobiety lidera w biznesie

 • Asertywność NIE jako umiejętność lecz SZTUKA
 • Asertywne – cele, ekspresja i słuchanie
 • Odpowiadanie na krytykę (nie/konstruktywną)
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych .
 • Praca z kamerą wideo, praca z arkuszami autoanalizy przyjrzenie się umiejętności bycia asertywnym jako sztuce wyrażania siebie bez przekraczania granic innych

8. Motywacja liderki

 • Motywacja – definicja – przedstawienie wybranych koncepcji psychologicznych
 • Pobudzenie i kierowanie uwaga a efektywność działania: rodzaje pobudzenia
 • Emocje spójne i niespójne z celem: emocje, stres, motywacja
 • Samoregulacja motywacji: zachowanie i wyznaczanie celów
 • Poczucie własnej wartości, doskonalenie się i kontrola: sukces i samoocena
 • Motywowanie zespołów a motywowanie pracownika– różnice? Szanse i zagrożenia.
 • Spójność postawy menadżera a zachowania w grupie     mini wykład, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku
 • wypracowanie przez uczestników definicji motywacji oraz zapoznanie z kluczowymi teoriami motywacji.
 • poznanie wpływu pobudzenia emocjonalnego na kształtowanie postaw: zmotywowanej do działania oraz demotywowanej
 • analiza wpływu stanów motywacyjnych na dynamikę wyznaczania celów oraz działań by te cele osiągnąć
 • przygotowanie uczestników szkolenia do świadomej pracy w obrębie działań związanych z motywowaniem zespołów pracowniczych oraz zapoznanie z narzędziami coachingu grupowego.

9.Osobowość w zespole – jak radzić sobie z trudnymi osobowościami w zespole

 • Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi osobowości człowieka.
 • Przeanalizować wpływ osobowości na wchodzenie w relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym jak i w miejscu pracy, postrzeganie świata, przyjmowanie wartości jak również przestrzeganie zasad.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją osobowości  i przybliżenie oraz omówienie każdego typu.
 • Przeprowadzenie analizy indywidualnymi struktur osobowości uczestników szkolenia oraz ich szczegółowe omówienie w odniesieniu do wymiarów życia prywatnego i pracy
 • Praca z narzędziami diagnozowania typów osobowości, praca w parach, praca z kamerą wideo
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami psychologii osobowości
 • Autoanaliza oraz zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce prowadzenia rozmów indywidualnych z podwładnymi, dobrem narzędzi pracy, sposobów motywowania i budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju swoich pracowników

10. Wielowymiarowość pracy – Liderka wielowymiarowy

 • Moduł podsumowujący
 • Co to znaczy wielowymiarowe środowisko pracy?
 • Jakie niesie ze sobą wyzwania dla pracowników?
 • Jakie procesy zachodzą, kiedy spotykają się różni ludzie w tym samym miejscu?
 • Wielowymiarowość w odniesieniu do doświadczania siebie i otoczenia w indywidualnie różny sposób.
 • Wskazanie znaczenia indywidualności w budowaniu zespołu jak również roli zespołu w podkreślaniu indywidualności jego członków.
 • Dyskusja, autoanaliza – przybliżenie pojęcia wielowymiarowego środowiska pracy oraz wpływu wielu czynników na zachowania grupowe

Sprawdź pełną ofertę szkoleń menadżerskich.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.