Grupa docelowa

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu „Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników?

Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
Menedżerowie muszą znać swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
Menedżerowie chętniej angażują się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, a efektywnością pracowników.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 23.04.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.04.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 29.04.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 03.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 10.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 17.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 24.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 27.06.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 01.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 05.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 08.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 12.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 22.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 29.08.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 01.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 07.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 14.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 21.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 24.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 30.10.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 02.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 05.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 12.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.12.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 19.12.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie: Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

Program szkolenia menadżerskiego dotyczącego budowania, zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Sprawdź szkolenie dotyczące zarządzania zespołem.

Największą wartością każdej firmy bez wątpienia są jej pracownicy. Suma wszystkich wartościowych jednostek, z ich indywidualnymi cechami i kompetencjami daje silną i mogącą przenosić góry całość. Aby jednostki tworzyły jednak zgrany i silny zespół, muszą ze sobą owocnie współpracować – a podstawą do tego jest motywacja do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Brak odpowiednich bodźców sprawia, że nawet zespół najlepszych specjalistów nie jest wydajny – wystarczy niechęć jednego ogniwa, by ucierpiała na tym cała struktura. Budowanie i utrzymywanie motywacji, a także wzbudzenie motywującego poczucia odpowiedzialności wśród pracowników za zadania, jakie wykonują, to jedne z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za sukces firmy. Jak skutecznie i trwale zaszczepić w pracownikach poczucie zaangażowania i odpowiedzialności? Jak stworzyć zmotywowany zespół z poczuciem obowiązku i odpowiedzialności? Szkolenie Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników to odpowiedź na wszystkie istotne kwestie związane z zagadnieniem motywowania pracowników do sumiennej i odpowiedzialnej pracy. Wyczerpująco porusza kwestie związane z tą problematyką, która dotyczy dużej części zakładów pracy. Szkolenie obejmuje 10 obszarów tematycznych:

 • Satysfakcja z pracy a zaangażowanie pracowników
 • Trzykomponentowy model zaangażowania organizacyjnego wg Meyera i Allena
 • Rodzaje  zaangażowania pracowników wg Meyera i Allena
 • Zachowania  pracowników  świadczące o zaangażowaniu
 • Praktyczne narzędzia menedżera w ocenie  zaangażowania w pracę i zadowolenia z pracy
 • Jak skutecznie  zwiększać zaangażowanie?
 • Tworzenie zaangażowanego i odpowiedzialnego zespołu
 • Praktyczne narzędzia i obszary odpowiedzialności menedżera w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracowników w codziennej pracy z zespołem
 • Narzędzia komunikacyjne służące budowaniu zaangażowania pracowników
 • Rozmowy menedżerskie.

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych praktyków z wieloletnim stażem i oparte jest na ich owocnych doświadczeniach.

 

SATYSFAKCJA Z PRACY, A  ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Czy motywacja to to samo co zaangażowanie?
 • Co to jest zaangażowanie?
 • Czy satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników to to samo?
 • Kluczowe czynniki zaangażowania pracowników
 • Czy zadowoleni z pracy pracownicy, to zawsze zaangażowani pracownicy?
 • Czy zaangażowani pracownicy, to odpowiedzialni pracownicy?

Uczestnicy biorą udział w grze szkoleniowej „Amber Bridge” podczas, której wcielają się w różne role w zespole. Dzięki doświadczeniu z gry symulacyjno szkoleniowej uczestnicy na własnym przykładzie doświadczą:

 • Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracownika
 • Jaka jest rola lidera w tym procesie
 • Jak poznać zaangażowanego pracownika
 • W jakich sytuacji należy wzmacniać zaangażowanie i do czego jest ono potrzebne menedżerom

TRZYKOMPONENTOWY MODEL ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO WG MEYERA i ALLENA

 • Wymiar myślenia
 • Wymiar odczuwania
 • Wymiar działania

RODZAJE  ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW WG MEYERA i ALLENA

 • Zaangażowanie afektywne
 • Zaangażowanie użytkowe
 • Zaangażowanie normatywne

ZACHOWANIA  PRACOWNIKÓW  ŚWIADCZĄCE O ZAANGAŻOWANIU

 • Zachowania pracowników niezaangażowanych
 • Zachowania pracowników obojętnych
 • Zachowania pracowników zaangażowanych
 • Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika na podstawie 5 zachowań?

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA MENEDŻERA W OCENIE  ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ I ZADOWOLENIA Z PRACY

 • Badania opinii pracowników
 • Badania zaangażowania pracowników
 • Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
 • Check lista menedżera: 12 pytań sprawdzających wiedzę o swoim pracowniku w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności

JAK SKUTECZNIE  ZWIĘKSZAĆ ZAANGAŻOWANIE?

 • Czy ja, jako menedżer mam wpływ na zaangażowanie pracownika?
 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – czyli co ja faktycznie mogę robić. Analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Celem modułu jest budowanie u menedżera świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania, jako kluczowego czynnika sukcesu pracy zespołu i sukcesu firmy.

TWORZENIE ZAANGAŻOWANEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZESPOŁU

 • Rozwój zespołu (od grupy do zespołu)
 • Codzienna praca z zespołem

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA W BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W CODZIENNEJ PRACY Z ZESPOŁEM

 • Nagrody i kary
 • Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Twórcze wykorzystywanie błędów
 • Poprzez dobór rodzaju zadania
 • Jasny podział i zakres obowiązków
 • Informacje zwrotne o pracy
 • Pochwały i konstruktywna krytyka
 • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • Odwoływanie się do współzawodnictwa
 • Przywoływanie sukcesów
 • Stymulowanie pracowników do współpracy
 • Jasność celów i misji

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE SŁUŻĄCE BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji
 • Najbardziej efektywne narzędzia komunikacyjne

ROZMOWY MENEDŻERSKIE

 • Rozmowa motywująca z zespołem
 • Rozmowa oceniająca
 • Rozmowa korygująca zachowanie pracownika
 • Pochwała konkretnego pracownika
 • Pochwała zespołu
 • Rozmowa o oczekiwaniach
 • Rozmowa o sugestiach
 • Rozmowa o codziennej pracy

Metody pracy :

-Szkolenie oparte jest na grach szkoleniowych :
-Amber Bridge
-Magneto
-Casy study
-Ćwiczenia indywidualne i grupowe