Grupa docelowa

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu „Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników?

Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
Menedżerowie muszą znać swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
Menedżerowie chętniej angażują się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, a efektywnością pracowników.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie: Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

Program szkolenia menadżerskiego dotyczącego budowania, zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Sprawdź szkolenie dotyczące zarządzania zespołem.

Największą wartością każdej firmy bez wątpienia są jej pracownicy. Suma wszystkich wartościowych jednostek, z ich indywidualnymi cechami i kompetencjami daje silną i mogącą przenosić góry całość. Aby jednostki tworzyły jednak zgrany i silny zespół, muszą ze sobą owocnie współpracować – a podstawą do tego jest motywacja do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Brak odpowiednich bodźców sprawia, że nawet zespół najlepszych specjalistów nie jest wydajny – wystarczy niechęć jednego ogniwa, by ucierpiała na tym cała struktura. Budowanie i utrzymywanie motywacji, a także wzbudzenie motywującego poczucia odpowiedzialności wśród pracowników za zadania, jakie wykonują, to jedne z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za sukces firmy. Jak skutecznie i trwale zaszczepić w pracownikach poczucie zaangażowania i odpowiedzialności? Jak stworzyć zmotywowany zespół z poczuciem obowiązku i odpowiedzialności? Szkolenie Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników to odpowiedź na wszystkie istotne kwestie związane z zagadnieniem motywowania pracowników do sumiennej i odpowiedzialnej pracy. Wyczerpująco porusza kwestie związane z tą problematyką, która dotyczy dużej części zakładów pracy. Szkolenie obejmuje 10 obszarów tematycznych:

 • Satysfakcja z pracy a zaangażowanie pracowników
 • Trzykomponentowy model zaangażowania organizacyjnego wg Meyera i Allena
 • Rodzaje  zaangażowania pracowników wg Meyera i Allena
 • Zachowania  pracowników  świadczące o zaangażowaniu
 • Praktyczne narzędzia menedżera w ocenie  zaangażowania w pracę i zadowolenia z pracy
 • Jak skutecznie  zwiększać zaangażowanie?
 • Tworzenie zaangażowanego i odpowiedzialnego zespołu
 • Praktyczne narzędzia i obszary odpowiedzialności menedżera w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracowników w codziennej pracy z zespołem
 • Narzędzia komunikacyjne służące budowaniu zaangażowania pracowników
 • Rozmowy menedżerskie.

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych praktyków z wieloletnim stażem i oparte jest na ich owocnych doświadczeniach.

 

SATYSFAKCJA Z PRACY, A  ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Czy motywacja to to samo co zaangażowanie?
 • Co to jest zaangażowanie?
 • Czy satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników to to samo?
 • Kluczowe czynniki zaangażowania pracowników
 • Czy zadowoleni z pracy pracownicy, to zawsze zaangażowani pracownicy?
 • Czy zaangażowani pracownicy, to odpowiedzialni pracownicy?

Uczestnicy biorą udział w grze szkoleniowej „Amber Bridge” podczas, której wcielają się w różne role w zespole. Dzięki doświadczeniu z gry symulacyjno szkoleniowej uczestnicy na własnym przykładzie doświadczą:

 • Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracownika
 • Jaka jest rola lidera w tym procesie
 • Jak poznać zaangażowanego pracownika
 • W jakich sytuacji należy wzmacniać zaangażowanie i do czego jest ono potrzebne menedżerom

TRZYKOMPONENTOWY MODEL ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO WG MEYERA i ALLENA

 • Wymiar myślenia
 • Wymiar odczuwania
 • Wymiar działania

RODZAJE  ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW WG MEYERA i ALLENA

 • Zaangażowanie afektywne
 • Zaangażowanie użytkowe
 • Zaangażowanie normatywne

ZACHOWANIA  PRACOWNIKÓW  ŚWIADCZĄCE O ZAANGAŻOWANIU

 • Zachowania pracowników niezaangażowanych
 • Zachowania pracowników obojętnych
 • Zachowania pracowników zaangażowanych
 • Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika na podstawie 5 zachowań?

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA MENEDŻERA W OCENIE  ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ I ZADOWOLENIA Z PRACY

 • Badania opinii pracowników
 • Badania zaangażowania pracowników
 • Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
 • Check lista menedżera: 12 pytań sprawdzających wiedzę o swoim pracowniku w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności

JAK SKUTECZNIE  ZWIĘKSZAĆ ZAANGAŻOWANIE?

 • Czy ja, jako menedżer mam wpływ na zaangażowanie pracownika?
 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – czyli co ja faktycznie mogę robić. Analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Celem modułu jest budowanie u menedżera świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania, jako kluczowego czynnika sukcesu pracy zespołu i sukcesu firmy.

TWORZENIE ZAANGAŻOWANEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZESPOŁU

 • Rozwój zespołu (od grupy do zespołu)
 • Codzienna praca z zespołem

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA W BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W CODZIENNEJ PRACY Z ZESPOŁEM

 • Nagrody i kary
 • Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Twórcze wykorzystywanie błędów
 • Poprzez dobór rodzaju zadania
 • Jasny podział i zakres obowiązków
 • Informacje zwrotne o pracy
 • Pochwały i konstruktywna krytyka
 • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • Odwoływanie się do współzawodnictwa
 • Przywoływanie sukcesów
 • Stymulowanie pracowników do współpracy
 • Jasność celów i misji

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE SŁUŻĄCE BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji
 • Najbardziej efektywne narzędzia komunikacyjne

ROZMOWY MENEDŻERSKIE

 • Rozmowa motywująca z zespołem
 • Rozmowa oceniająca
 • Rozmowa korygująca zachowanie pracownika
 • Pochwała konkretnego pracownika
 • Pochwała zespołu
 • Rozmowa o oczekiwaniach
 • Rozmowa o sugestiach
 • Rozmowa o codziennej pracy

Metody pracy :

-Szkolenie oparte jest na grach szkoleniowych :
-Amber Bridge
-Magneto
-Casy study
-Ćwiczenia indywidualne i grupowe

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.