Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 24.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Gdańsk - 27.02.2020, 2 dni, 1290 zł.
 • Kraków - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie menedżerskie: Budowanie i zarządzanie zespołem

Idealny zespół  charakteryzuje się zaufaniem, regułami i normami oraz  zaangażowaniem. Świetny zespół wyróżnia zobowiązanie, odwaga, skupienie, otwartość i szacunek. Jednak idealny zespół nie powstaje z dnia na dzień. Jest to proces, w którym można wskazać następujące fazy:

 1. Formowanie
 2. Szturm
 3. Normowanie
 4. Działanie

Bruce Tuckman, który w 1965 roku jako pierwszy zaproponował tak wyglądający model, uważał, że fazy budowania zespołu są niezbędne i nieuniknione, aby zespół mógł się rozwijać, przygotować plan pracy i zgodnie z nim realizować cele oraz rozwiązywać pojawiające się problemy. Rolą szefa jest rozpoznać w jakiej fazie znajduje się zespół i dostosować do niej działania, aby lepiej wykorzystać potencjał grupy.

( fragment programu HR pod lupą )

Czasami do pracy zespołu wkradają się tzw. dysfunkcje pracy zespołowej. Patrick Lencioni  – „The Five dysfunctions of a team”, albo “Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie” opisał na przykładzie jednej z organizacji z USA, że podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest zaufanie. 

Zapraszamy na szkolenie, które kompleksowo dostarcza narzędzi do skutecznego budowania i zarządzania zespołem.

 

Program szkolenia menadżerskiego dotyczący budowania i zarządzania zespołem:

Moduł 1: Runda otwarcia – ok. 0,5 h

 • Przedstawienie celów i planu zajęć.
 • Ustalenie reguł współpracy.
 • Poziomy kompetencji i ich wykorzystanie w pracy codziennej.

Moduł 2: Budowanie efektywnego zespołu – fazy rozwoju zespołu

 • Fazy rozwoju zespołu – na jakim etapie znajduje się nasz zespół i co z tego wynika. Poznanie fazy rozwoju naszego zespołu i zastosowanie efektywnych
  technik współdziałania na tym etapie.
 • Teoria rozwoju zespołu
 • Gdzie jesteśmy?
 • Przeprowadzanie zespołu do dojrzałości i współdziałania

Moduł 3: Teoria ról zespołowych według Mereditha Belbina. Nauczą się doceniać różne role i korzystać z różnych perspektyw podczas współdziałania w zespole.

 • Poznanie teorii ról zespołowych.
 • Ćwiczenie: zmień swoje nakrycie głowy
 • Metody: Uczestnicy wcielają się w różne role dzięki czemu uczą się doceniać wartość innych członków zespołu, nabierają do siebie zaufania.
  Efektem ćwiczenia jest również zdiagnozowanie ról niedowrtościowanych i wypracowanie sposobów ich przywoływania.

Moduł 4: Style zarządzania a budowanie efektywnego zespołu 

 • Test: „Jaki jest mój styl zarządczy?”
 • Mądre zarządzanie, czyli reguły i zasady „gry”.
 • Dekalog menedżera – pozytywne zachowania i codzienne błędy.

Moduł 5: Najważniejsze działania w Zespole

 • Expose, czyli zasady pracy. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze.
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę.
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy.
 • Wykorzystanie potencjału zespołu; jak spowodować, aby ludziom chciało się chcieć?
 • Odprawy telefoniczne (telco)
 •  Odprawy dzienne, tygodniowe, miesięczne (operatywki)
 • Konsekwencja w działaniu

 

Moduł 6: Wyznaczanie zadań, celów i priorytetów w pracy kierownika

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Panowanie nad sobą w czasie. Metody zastosowania w praktyce
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego – Trening.
 • Stawianie zadań i celów w układzie SMART.
 • Plany pracy oddziału/zespołu
 • Targety tygodniowe i miesięczne vs informacja zwrotna o obecnym wykonaniu

Moduł 7: Diagnoza delegowania uprawnień, projektów oraz zadań i celów ok. 2,5 h

 • Test autokratyzmu delegującego.
 • Dlaczego nie delegujemy? Praca nad postawą kierowniczą wśród Uczestników
 • Delegowanie bez oporów. Komu i jak?
 • Błędy w delegowaniu. Zagrożenia, jakie z tego wynikają dla Managera.
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu.

Moduł 8: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym – ok . 3,5 h

 • Instrumenty motywacyjne dostępne w firmie – przegląd.
 • Test rozpoznawania czynników motywujących.
 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa.
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora. Sposoby i ich wykorzystanie.
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda. Sposoby i ich wykorzystanie.
 • Narzędzia stymulacji pozytywnej i negatywnej – zasady właściwego zastosowania. (na podstawie narzędzi dostępnych w Firmie)

Moduł 9: Zarządzanie informacją zwrotną

 • Feedback a kontrola wykonania zadań. Podstawowe metody.
 • Wykorzystanie systemów raportujących w banku
 • Wykorzystanie nieformalnych narzędzi oddolnych
 • Rozmowy dyscyplinujące i korygujące, czyli informacja zwrotna – sposoby i techniki
 • Dekalog feedbacku, czyli co robić i w jaki sposób?

Sposoby prowadzenia modułu:

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania
efektywnej informacji zwrotnej w mikro – scenkach warsztatowych.

Moduł 10: 5 dysfunkcji pracy zespołowej

 • Po czym poznać, że w zespole występują dysfunkcje
 • W jaki sposób eliminować poszczególne dysfunkcje ( brak zaufania, obawa przed konfliktem, brak zaangażowania i odpowiedzialności oraz brak wyników i niska jakość pracy)
 • Rola lidera w eliminacji poszczególnych dysfunkcji

Dowiedz się jak wygląda szkolenie zarządzania zespołem w oparciu o model DISC D3.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.