Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Akademia nowoczesnego menedżera – intensywny trening menedżerski

Szkolenie otwarte skupia się na doskonaleniu kluczowych kompetencji menedżerskich. Rynek pracownika, nowy układ sił na rynku pracy powoduje to, iż liderzy muszą ciągle się doskonalić i szlifować swoje umiejętności.

Jednocześnie w organizacjach pojawiają się wyzwania, z którymi mierzy się każdy szef :

 1. Jak budować autorytet, gdy zarządza się ekspertami oraz kolegami ?
 2. Jak motywować pracowników, gdy badania pokazują, że w Polsce spada diametralnie poziom motywacji i zaangażowania wśród pracowników ?
 3. Jak delegować zadania, aby pracownicy brali za nie odpowiedzialność
 4. Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, podczas gdy młode pokolenia gorzej radzą sobie z krytyką i informacją zwrotną?
 5. Jak prowadzić szefoskie wystąpienia publiczne?
 6. Jak komunikować zmiany i radzić sobie z oporem pracowniczym wobec zmian?
 7. Jak zarządzać konfliktami w zespole i kiedy lider powinien interweniować?
 8. Jak zarządzać zespołem różnorodnym pokoleniowo?

Podczas szkolenia liderzy otrzymają sprawdzone narzędzia, zaproponujemy kierunek zmian i rozwiązań, który spowoduje, iż każde z 7 wyzwań będzie po prostu prostsze. Jednocześnie zainspirujemy naszych uczestników do pracy nad sobą i swoimi kompetencjami.

Przed szkoleniem :

Każdy uczestnik weźmie udział w badaniu D3, dzięki któremu dowie się jakim jest style liderskim.

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny)

D3™ nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI. Jest narzędziem najbardziej efektywnym kosztowo na rynku – o tym w mojej rozmowie z PulsHR.pl Zdaniem Klientów nasze raporty pisane są językiem zrozumiałym dla badanego, bazują na jego potencjale, pozytywnej informacji zwrotnej! DISC D 3 w szkoleniach biznesowych W naszych szkoleniach wykorzystujemy do pracy z uczestniakmi narzędzie DISC D3.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC Personality Assessment?

 • Jakie są mocne strony pracownika i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

Informacja zwrotna w 3 obszarach: Jak sam siebie postrzegam  a jak postrzegam oczekiwania otoczenia oraz czy i jak moje zachowania zmieniają się w STRESIE.

Punktem wyjścia jest POTENCJAŁ pracownika, a następnie wskazanie potencjalnych obszarów

do rozwoju.

MODUŁ 1: CZY SĄ LUDZIE URODZENI DO BYCIA LIDEREM?- POZNAJ SWÓJ STYL LIDERSKI. PRACA Z WYKORZYSTANIEM METODY DISC D3.

 • Analiza naturalnych stylów liderskich
 • Określenie mocnych i słabych stron dla lidera D, I, S, C
 • Praca na kole kompetencji liderskich
 • Praca na wartościach menedżerskich

MODUŁ 2 : BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA W ZESPOŁACH RÓŻNORODNYCH POKOLENIOWO

 • Budowanie autorytetu szefa z wykorzystaniem tzw. expose szefa
 • Zasady budowania autorytetu szefa opartego na wiedzy
 • Zasady budowania autorytetu szefa opartego na umiejętnościach
 • Zasady budowania autorytetu szefa opartego na doświadczeniu
 • Zasady budowania autorytetu opartego na postawie i cechach lidera według koncepcji Adaira

MODUŁ 3 : BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJA PODCZAS PROCESU DELEGOWANIA ZADAŃ

 • Planowanie i organizowanie pracy własnej oraz zespołu z wykorzystaniem 5 stref delegowania
 • Zasady delegowania zadań w oparciu o algorytm rozmowy delegującej
 • Opory lidera przed delegowaniem versusu korzyści
 • Jak radzić sobie w sytuacji gdy, szef nie ma jeszcze zaufania do członków zespołu
 • Delegowanie zadań do pracowników R1, R2, R3, R4 – wykorzystanie przywództw sytuacyjnego w praktyce menedżerskiej

MODUŁ 4 : PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z  PRACOWNIKAMI – JAK EFEKTYWNIE UDZIELAĆ INFORMACJI ZWROTNEJ DO RÓŻNEGO TYPU PRACOWNIKÓW

 • Zasady przekazywania ifnriamcji zwrotnej różnym profilom spychologicznym – w wykorzystanie DISC w praktyce

 MODUŁ 5 :KOMUNIKOWANIE ZMIAN W ZESPOLE I RADZENIE SOBIE Z OPOREM ZE STRONY PRACOWNIKÓW

 MODUŁ 6 : MEDIACJA SZEFA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI  W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH

 MODUŁ 7 : ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM RÓŻNORODNYM POKOLENIOWO

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.