Grupa docelowa

Pracownicy działów HR
Menedżerowie planujący wdrożenie AC i DC jako metody oceny kompetencji

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 06.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 13.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 20.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 23.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 27.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 30.05.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 01.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 08.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 11.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 15.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 18.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 25.07.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 02.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 09.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 16.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 19.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 23.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 26.09.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 04.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 12.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 21.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie: AC/DC jako metoda oceny kompetencji i potencjału pracowników

Praktyczne szkolenie z zasad wdrażania procedury AC i DC w organizacjach.

 

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

 • Co rozumiemy przez kompetencje?
 • Metody określania kompetencji
 • Jak definiować kompetencje?
 • Metody pomiaru kompetencj2.Metoda Assessment Center
 • Cechy metody Assessment Center
 • Zalety i wady metody Assessment Center
 • Zasady konstruowania Assessment Center
 • Co to są wskaźniki behawioralne i jak je mierzyć
 • Metody pomocnicze wobec Assessment Center i Development Center (testy psychologiczne, gry symulacyjne)

3. Przygotowywanie się  Assessment Center

Ćwiczenie podczas którego uczestnicy przygotują się do modułu Assessment Center wedle szczegółowych wskazówek trenera 

 4.Przebieg Assessment Center

Uczestnicy wezmą udział w module Assessment Center. Ćwiczenie będzie miało podział na role. Całość będzie rejestrowana kamerą a następnie szczegółowo omówiona pod kątem pracy asesorów (praktyczne wskazówki):

 • jak prowadzić obserwacje
 • jak notować
 • jak oceniać

 5. Ocena Assessment Center oraz umiejętności asesorów

  • techniki oceny Assessment Center
  • pułapki w jakie „wpadają” asesorzy
  • umiejętności i cechy dobrego asesora

W specjalnie przygotowanym ćwiczeniu Uczestnicy zmierzą się z oceną i opisem rezultatów Assessment Center.

 6. Rozmowa i informacja zwrotna

 • Jak nie stracić szansy, jaką dają metody assessmentu
 • Rozwijanie talentów dzięki metodom assessment

 Krótki wykład/prezentacja  podsumowująca

DRUGI MODUŁ

 

 1. Opracowanie profili kompetencyjnych

W zespołach zadaniowych powstaną szczegółowe profile kompetencyjne wraz z aspektami i wskaźnikami behawioralnymi

2. Przegląd metod AC/DC

 Do opracowanych wskaźników zostaną dobrane najtrafniejsze typy metod (scenki, case study, in basket, itp.); przedyskutujemy wybór pod kątem walorów teoretycznych i  praktycznych zastosowań

3.Wybór najbardziej optymalnych metod

W tym module przedyskutujemy wybór metod do projektowanego AC/DC pod kątem walorów teoretycznych i  praktycznych zastosowań

 4.Warsztaty w grupach – tworzenie zadań AC/DC

Uczestnicy zostaną podzieleni na podgrupy w których przy asyście i wskazówkach trenera opracują konkretne metody AC/DC

5. Prezentacja metod stworzonych w podgrupach

Uczestnicy zaprezentują grupie swoje projekty; zostaną one przedyskutowane

 6. Zaprojektowanie arkuszy oceny

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbędzie się ćwiczenie, którego celem będzie wypracowanie profesjonalnych skal, technik a w rezultacie arkuszy oceny (do zaprojektowanych metod)

7. Dyskusja i poprawki do zaprojektowanych zadań

8. Podsumowanie warsztatów