Grupa docelowa

Pracownicy działów HR
Menedżerowie planujący wdrożenie AC i DC jako metody oceny kompetencji

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 21.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: AC/DC jako metoda oceny kompetencji i potencjału pracowników

Praktyczne szkolenie z zasad wdrażania procedury AC i DC w organizacjach.

 

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

 • Co rozumiemy przez kompetencje?
 • Metody określania kompetencji
 • Jak definiować kompetencje?
 • Metody pomiaru kompetencj2.Metoda Assessment Center
 • Cechy metody Assessment Center
 • Zalety i wady metody Assessment Center
 • Zasady konstruowania Assessment Center
 • Co to są wskaźniki behawioralne i jak je mierzyć
 • Metody pomocnicze wobec Assessment Center i Development Center (testy psychologiczne, gry symulacyjne)

3. Przygotowywanie się  Assessment Center

Ćwiczenie podczas którego uczestnicy przygotują się do modułu Assessment Center wedle szczegółowych wskazówek trenera 

 4.Przebieg Assessment Center

Uczestnicy wezmą udział w module Assessment Center. Ćwiczenie będzie miało podział na role. Całość będzie rejestrowana kamerą a następnie szczegółowo omówiona pod kątem pracy asesorów (praktyczne wskazówki):

 • jak prowadzić obserwacje
 • jak notować
 • jak oceniać

 5. Ocena Assessment Center oraz umiejętności asesorów

  • techniki oceny Assessment Center
  • pułapki w jakie „wpadają” asesorzy
  • umiejętności i cechy dobrego asesora

W specjalnie przygotowanym ćwiczeniu Uczestnicy zmierzą się z oceną i opisem rezultatów Assessment Center.

 6. Rozmowa i informacja zwrotna

 • Jak nie stracić szansy, jaką dają metody assessmentu
 • Rozwijanie talentów dzięki metodom assessment

 Krótki wykład/prezentacja  podsumowująca

DRUGI MODUŁ

 

 1. Opracowanie profili kompetencyjnych

W zespołach zadaniowych powstaną szczegółowe profile kompetencyjne wraz z aspektami i wskaźnikami behawioralnymi

2. Przegląd metod AC/DC

 Do opracowanych wskaźników zostaną dobrane najtrafniejsze typy metod (scenki, case study, in basket, itp.); przedyskutujemy wybór pod kątem walorów teoretycznych i  praktycznych zastosowań

3.Wybór najbardziej optymalnych metod

W tym module przedyskutujemy wybór metod do projektowanego AC/DC pod kątem walorów teoretycznych i  praktycznych zastosowań

 4.Warsztaty w grupach – tworzenie zadań AC/DC

Uczestnicy zostaną podzieleni na podgrupy w których przy asyście i wskazówkach trenera opracują konkretne metody AC/DC

5. Prezentacja metod stworzonych w podgrupach

Uczestnicy zaprezentują grupie swoje projekty; zostaną one przedyskutowane

 6. Zaprojektowanie arkuszy oceny

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbędzie się ćwiczenie, którego celem będzie wypracowanie profesjonalnych skal, technik a w rezultacie arkuszy oceny (do zaprojektowanych metod)

7. Dyskusja i poprawki do zaprojektowanych zadań

8. Podsumowanie warsztatów

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.