DISC D3 Badanie potencjału kierowniczego

//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/disc-d3-logo.png

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny)

DISC Personality Assessment to test kompetencji online, który bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu, POZIOM KOMPETENCJI LIDERSKICH.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC Personality Assessment?

- Jakie są mocne strony pracownika i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?

- Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?

- Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?

- Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?

- Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?

- Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

Informacja zwrotna w 3 obszarach: Jak sam siebie postrzegam  a jak postrzegam oczekiwania otoczenia oraz czy i jak moje zachowania zmieniają się w STRESIE.

Punktem wyjścia jest POTENCJAŁ pracownika, a następnie wskazanie potencjalnych obszarów
do rozwoju.

DISC D3 Badanie indywidualnego stylu sprzedaży

DISC Personality Assessment

styl komunikacji, poziom decyzyjności, mocne strony, ograniczenia, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

Sekcja dotycząca sprzedaży/obsługi klienta

Twój styl sprzedaży:

- Opis Twojego instynktownego stylu sprzedaży

- Mocne strony w sprzedaży

- Słabsze strony w sprzedaży

- Główny atrybut w sprzedaży

Podnoszenie efektywności sprzedaży:

- Rozpoznanie stylu kupowania Twojego klienta

- Zwiększanie sprzedaży a poszczególne typy klientów – sprawdzone strategie sprzedaży

Dla liderów zespołu sprzedaży:

- Przegląd zarządzania różnymi stylami sprzedawców – jak ich motywować do jeszcze lepszych efektów?

- Najlepsze sposoby kierowania danym style sprzedaży

- Wskazówki dotyczące zarządzania zespołem sprzedaży

TEAMS

To model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Badanie TEAMS wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.
https://szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/modeldisc-opis_2d1-225x225.jpg
https://szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/D3_Teams-225x225.jpg

Poddając badaniu TEAMS wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

  • Kreator (ang. Theorist) – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.
  • Realizator (ang. Executor) – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.
  • Analityk (ang. Analyzer) – jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.
  • Koordynator (ang. Manager) – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.
  • Strateg (ang. Strategist) – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

VALUES

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji. Cztery wartości to:

https://szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/values_e27-280x230.jpg

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, społecznik, wywieranie wpływu, wewnętrzny spokój)

Wykorzystując metaforę góry lodowej, D3™ bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).