AKADEMIA LIDERA – nowoczesne przywództwo w zespołach wielopokoleniowych

Obecnie na rynku pracy funkcjonują przedstawiciele co najmniej trzech generacji, trzech pokoleń. Pokolenie X to osoby urodzone w latach 1970-1984. To pokolenie obecnie najczęściej zarządza zespołami. Przedstawiciele tej właśnie generacji mierzą się z wyzwaniem zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. Młode generacje obecne na rynku pracy to pokolenie milenialsów, czyli obecni 30-parolatkowie. Kolejna generacja, która jest zagadką dla liderów, to pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 2000 roku.

Każda z tych generacji jest inna, posiada charakterystyczne i wyjątkowe potrzeby oraz inny system wartości. Każda z tych generacji wymaga nieco innego podejścia ze strony kadry zarządzającej.

A znasz to powiedzenie „Pracownik rekrutuje się do firmy…a odchodzi od szefa”?

Z badań wynika, iż trzech na czterech milenialsów odchodzących od pracodawcy odchodzi z powodu bezpośredniego szefa. Jednocześnie sami milenialsi, czyli obecni 30-paroletni pracownicy deklarują, iż to nie finanse i benefity decydują o zmianie pracy. Z drugiej strony pracodawcy i menedżerowie twierdzą, że pokolenie milenium jest nielojalne, szybko zmienia pracę i nie angażuje się w wykonywane obowiązki. Ten wniosek potwierdza badanie AON Heowwit, w z którego wynika, iż 52% polskich pracowników jest niezaangażowanych w pracę. Pod tym kątem Polska odstaje od krajów EU aż o 14 %. Koszty rotacji i fluktuacji kadr nigdy nie były tak wysokie jak obecnie. Rynek pracownika i walka o ekspertów powoduje, że zaangażowany i lojalny milenials jest na wagę złota.

Liderzy uważają, iż jest to pokolenie, do którego trudno dopasować styl zarzadzania i swoisty kod dostępu. Sami menedżerowie twierdzą, iż narzędzia i metody stosowane przez nich od lat – wobec milenialsów po prostu już nie działają.

Jak to się jednak dzieje, że są tacy szefowie, którzy po prostu są skuteczni wobec milenialsów? A inni zajmują się ciągłą rekrutacją i rozwiązywaniem konfliktów w zespole, które wynikają w dużej mierze z braku odpowiednich i aktualnych kompetencji po stronie szefa?

Dla współczesnych liderów wyzwaniem nie jest zarządzanie jedną generacją …ale kilkoma na raz. Sztuką jest zbudowanie efektywnego zespołu, który mimo różnorodności pokoleniowej, potrafi grać do jednej bramki.

Zapraszamy Cię na kompleksową Akademię lidera w zespołach (firmach) wielopokoleniowych.

Założenia Akademii Lidera

 • Proces szkoleniowy jest rozłożony na 7 sesji szkoleniowych.
 • Każda sesja szkoleniowa trwa 2 dni warsztatowe.
 • Pomiędzy sesjami każdy uczestnik ma dostęp do platformy wiedzy, na której są udostępniane zadania domowe, webinary i zadania wdrożeniowe.
 • W trakcie akademii pracujemy z wykorzystaniem diagnozy DISC D3.
 • Pomiędzy sesjami szkoleniowymi uczestnicy mogą korzystać z coachingu i mentoringu (7 sesji coachingowych i 4 godziny mentoringu).

Założenie szkolenia Akademi Lidera

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły.

Administratorem Twoich danych osobowych jest GENWHY Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia lub usługi, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem oraz SMS/MMS. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Badanie kompetencji DISC D3 przed rozpoczęciem AKADEMII LIDERA:

DISC Personality Assessment to test kompetencji online, który bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu, POZIOM KOMPETENCJI LIDERSKICH.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC Personality Assessment?

Badanie kompetencji DISC D3 - logo

 • Jakie są mocne strony pracownika i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

Informacja zwrotna w 3 obszarach: jak sam siebie postrzegam, a jak postrzegam oczekiwania otoczenia oraz czy i jak moje zachowania zmieniają się w STRESIE.

Punktem wyjścia jest POTENCJAŁ pracownika, a następnie wskazanie potencjalnych obszarów do rozwoju.

Dodatkowo w badaniu uczestnik zostanie zbadany pełnym narzędzie D3.

Moduł TEAMS

To model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Badanie TEAMS wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Moduł VALUES

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji. Cztery wartości to:

Moduł BAI

BAI, czyli wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, społecznik, wywieranie wpływu, wewnętrzny spokój.

Więcej o narzędziu DISC D3 na stronie: genwhy.pl/disc-d3-badanie-potencjalu-kierowniczego/

Plan merytoryczny Akademii

SESJA 1: WSPÓŁCZESNY LIDER – wyzwania związane ze zmianą pokoleniową w firmach i zespołach

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Wyzwania stojące przed nami – nakreślenie sytuacji demograficznej w Europie i Polsce.
 • Prognozy dotyczące charakterystyki zespołów pracowników.
 • Wymiana doświadczeń – jak wygląda to u nas?
 • Wielopokoleniowość – szansa czy konieczność?
  Analiza case studies kilku firm, które w różny sposób podchodziły do kwestii wykorzystania potencjału zespołów wielopokoleniowych. Gdzie jesteśmy?
 • Wzbudzanie świadomości potencjału wielopokoleniowego w organizacji, jako fundament wdrażania strategii.
  • Charakterystyka pokolenia 40+ i 50+ oraz pokolenia Y.
  • Charakterystyka pokolenia Z – wyzwania dla rynku pracy.
  • Wyniki badań nad umysłem osób starszych, czyli dlaczego nie jest prawdą, że starość = demencja?
  • Co wprowadzają do organizacji osoby młode?
  • Szanse i zagrożenia każdej z grup – praca w grupach.
  • Sposoby odnalezienia i wykorzystania potencjału – jak pracować z różnymi pokoleniami?
 • Kim jest współczesny lider i jakie powinien mieć kompetencje i cechy?
 • Koło zarządzania współczesnego lidera.

SESJA 2: Budowanie autorytetu lidera- style nowoczesnego przywództwa w oparciu o koncepcje zarządzania wielopokoleniowego.

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Czym jest autorytet współczesnego lidera
 • Budowanie autorytet w oparciu o naturalny profil lidera – praca na narzędzi DISC D3
 • Jak budować autorytet wśród pokolenia BB, X, Milenium i Z
 • Autorytet oparty na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach – autorytet wynikający z przyjętej postawy
 • Pierwsze najważniejsze działania w roli lidera dla nowego zespołu – czym jest expose szefa
 • Wczoraj kolega dziś szef- jak budować autorytet ..gdy zarządzamy koleżankami i kolegami
 • Style zarządzania w oparciu o koncepcję przywództwa sytuacyjnego
 • Coachingowy i mentoringowy styl zarządzania – kiedy stosować, który styl zarządzania

SESJA 3: Strategiczne wyznaczanie celów – planowanie pracy zespołu i delegowanie zadań w oparciu o centra kompetencyjne. Menedżer w roli coacha.

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Jak wyznaczać cele krótko- i długoterminowe.
 • Planowanie strategiczne w wykonaniu lidera zespołu.
 • Czym nie jest delegowanie – czyli jak budować motywację i zaangażowanie w procesie delegowania.
 • Jakie zadania lider powinien zdelegować – praca w oparciu o 5 stref delegowania.
 • Zasady delegowania zadań – korzyści dla lidera i zespołu.
 • Dlaczego o delegowaniu wiemy prawie wszystko …i jednak nie delegujemy – obawy i bariery przed delegowaniem.
 • Zasady delegowania zadań do pracownika D, I, S, C.
 • Jak delegować mało rozwijające zadania.
 • Efektywność osobista lidera – narzędzia z zakresu zarządzania czasem pracy.
 • Model GTD w pracy lidera.

SESJA 4: Budowanie zaangażowania i motywacji w zespole różnorodnym pokoleniowo.

 • Jak motywować pokolenie BB i X?
 • Pokolenia, co się zmienia – dlaczego milenialsi mają inny model motywacyjny?
 • Inny system wartości pokolenia milenium.
 • Budowanie motywacji i zaangażowania wśród milenialsów z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 • Tworzenie właściwych nagród – nagradzanie odpowiednich rzeczy we właściwy sposób.
 • Jak nagradzać roszczeniowych Milenialsów?
 • Motywowanie poprzez system wartości wyznawany przez milenialsów, czyli:
  1. Wyrażanie siebie.
  2. Poczucie wpływu na rzeczy małe i duże.
  3. Autonomia – połączenie pracy i życia.
  4. Pomysłowość i wyrażanie siebie.
  5. Zabawa w miejscu pracy – motywowanie poprzez grywalizację.

Indywidualny plan budowania zaangażowania w przypadku braku wyników biznesowych – wykorzystanie w praktyce teorii sprawiedliwości ADAMSA:

 • Czym jest, a czym nie jest, sprawiedliwe traktowanie pracownika.
 • Wykorzystanie uzależnienia milenialsów od dopaminy i serotoniny w codziennej pracy.
 • Narzędzia coachingowe szefa – wspólne ustalanie planu naprawczego w sytuacji braku wyników biznesowych po stronie milenialsa.

SESJA 5: Zespół w obliczu zmian – rola lidera w zarządzaniu zmianą. Konflikt w zespole różnorodnym pokoleniowo.

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Fazy rozwoju zespołu według Katzenbacha
 • Rola lidera w poszczególnych fazach budowania zespołu
 • Role zespołowe
 • Psychologiczne aspekty zmiany – rola lidera w zmianie
 • Komunikowanie zmianie i wdrażanie zmiany w zespole wielopokoleniowym
 • Źródła konfliktu – koło Moora (koło konliktu)
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Szef w roli mediatora
 • Konflikt pokoleniowy na tle różnic w wartościach centralnych i peryferyjnych

SESJA 6: Selekcja i rekrutacja pracowników – budowanie efektywnego zespołu

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Jak wygląda rekrutacja na rynku pracownika
 • Planowanie procesu selekcji i rekrutacji i mierzenie jego efektywności
 • Profil kandydata idealnego – do jakiego zespołu planujemy rekrutację
 • Przebieg rozmowy rekrutacyjnej
 • Wywiad behawioralny podczas rozmowy
 • Czego robić i mówić nie wolno podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • Błędy w procesie selekcji i rekrutacji
 • Komunikacja z kandydatami w trakcie całego procesu selekcji rekrutacji

SESJA 7: Trudne rozmowy menedżerskie – ocena pracy i udzielanie informacji zwrotnej.

Podczas sesji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Rozmowy korygujący
 • Rozmowy dyscyplinujące
 • Rozmowy informujące o nałożeniu sankcji – zwalnianie pracowników
 • Rozmowy oceniające
 • Planowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych
 • Rozmowy o ścieżkach kariery z wykorzystaniem modeli coachingowych
 • Trudne rozmowy menedżerskie – interwencja w sytuacjach nietypowych

Dyrektor programowy, trener prowadzący – Dominika Maciołek

Dominika Maciołek - trenerEdukatorka pokolenia Milenium, trener biznesu i właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY. Autorka unikalnej książki „Niepokorne pokolenie Milenium”.

Doświadczony manager i trener biznesu, z ponad 14-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej i doradczej, praktyk biznesu. Pasjonują ją zagadnienia związane z efektywnością biznesową procesów hr-owych i personalnych w organizacjach.

Pracuje z zarządami i wyższą kadrą menedżerską takich spółek jak: Selvita, Borga, Centrum Finansowe Partner, Ardigen, BioCentrum, Urząd Dozoru Technicznego, Grundfos Pompy, Port Lotniczy w Łodzi, Cartamundi i wiele innych.

"Niepokorne Pokolenie Milenium" - książka, okładka

Trener prowadzący, mentor – Anna Staszyszyn

Trener Anna Staszyszyn

Jestem trenerem biznesu z dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i tworzeniu programów autorskich.

Pracowałam głównie na stworzonych przez siebie systemach i cyklach szkoleń, połączonych z wprowadzanymi przez siebie procedurami (np. oceny pracowników, rekrutacji i selekcji, system edukacji wewnętrznej) trwających nawet kilka lat.

Moim największym klientem do tej pory była firma GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. Współpracowałam z GSK ponad 10 lat, realizując w tym czasie szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania, negocjacji, prezentacji, autoprezentacji, umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem i wielu innych.

Edycje szkoleń:

Szkolenia będą się odbywać w grupach maksymalnie 12-osobowych. Każda sesja to 2-dniowe szkolenie merytoryczne (zgodnie z planem). Akademia jest uniwersalnym programem dla liderów, jednak uwzględniamy różną specyfikę pracy. Edycja w Krakowie i Poznaniu oraz Warszawie będzie realizowana w ciągu tygodnia. Edycja szkoleń w Szaflarach (40 km od Krakowa, 30 km od Zakopanego) będzie realizowana w trybie weekendowym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a szczegółowy grafik szkoleń przesyłamy w ofercie handlowej.

Edycja wiosna-lato 2019:

Kraków – Hotel Park Inn

Monte Cassino 2,
30-337 Kraków

Poznań – Hotel Park Inn

Szyperska 22,
61-754 Poznań

Gorący Potok

Osiedle Nowe 45
34-424 Szaflary

Metody szkoleniowe stosowane w trakcie Akademii

Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem gier, dzięki czemu osiągamy lepsze efekty szkoleniowe. Posiadamy zespół trenerów, którzy mają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu gier.

Gry symulacyjno-szkoleniowe w sposób szybki i efektywny umożliwiają rozwój istotnych w obecnych czasach kompetencji. Skutecznie wpływają na twórcze myślenie, oddziałują na intuicję, uczenie się na błędach oraz spostrzeganie długoterminowej perspektywy. Mechanizmy gier symulacyjnych dają możliwość warunkowania pozytywnych zachowań, skłaniając do ich ponawiania. Istotne w codziennej pracy zaangażowanie dostrzegamy w uczestnikach gier, którzy tak samo jak podczas zabawy, powinni być aktywni wywiązując się ze swoich obowiązków.

Efektywność wykorzystywania gier symulacyjno-szkoleniowych jest rezultatem koncentracji uczestników na celu gry oraz rozwoju istotnych kompetencji do skutecznego funkcjonowania w pracy.

Mechanizm gier symulacyjnych szkoleniowych zakłada, że każdy kolejny etap jest coraz trudniejszy.

Trudniejszy etap jest dla nas większym wyzwaniem, a nasze umiejętności dalej pozostają takie same. Skutkuje to większym prawdopodobieństwem do popełniania błędów. Podczas gry szkoleniowej, w razie popełnienia błędu od razu dostajemy informację zwrotną na temat tego, jak moglibyśmy działać lepiej. Taki komunikat pozwala nam bezpiecznie podejmować próby, eksperymentować i uczyć się na własnych błędach.

Podczas szkoleń pracujemy na case study, scenkach z kamerą, symulacjach rozmów menedżerskich oraz stosujemy techniki facylitacyjne.

Nasi Klienci

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.

Cena za akademię

7 600 netto plus 23% vat

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą mogą uzyskać nawet do 100% dofinansowania do szkolenia.

Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie

Pracownicy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą pozyskać od 70% do 90 % dofinansowania do programu szkoleniowego.

Cena akademii zawiera:

 • 7 szkoleń dwudniowych
 • Pełne badanie DISC D3
 • Materiały szkoleniowe (skrypt do każdej sesji)
 • Książkę „Niepokorne pokolenie Milenium”
 • Dostęp online do platformy wiedzy
 • 6 sesji coachingowych
 • 4 sesje mentoringowe
 • W trakcie szkoleń zapewniamy ciągłą przerwę kawową oraz obiady

Zobacz również naszą ofertę szkoleń zarządzania różnorodnością pokoleniową w przedsiębiorstwie.