Nasz zespół ekspertów przygotował dla Państwa ofertę konsultingową (doradczą) w zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową w podziale na generacje młodsze i starsze. W oparciu o unikatowe know how naszych ekspertów możemy przygotować projekt doradczo konsaltingowy wraz z pełną implementacją do organizacji.

Zarządzanie milenialsami i róznorodnoscią pokoleniową w przedsiębiorstwie

Eksperci dedykowani do działań doradczych:

Nasi eksperci pracują w międzynarodowych projektach doradczych, łączą know how naukowe oraz praktykę biznesową. Bazują na najskuteczniejszych rozwiązań z państw skandynawskich oraz na praktykach hiszpańskich.

Serdecznie zapraszamy do skierowania do naszej firmy zapytania ofertowego na adres:

biuro@szkoleniamaciolek.com

tel: 608-667-938

Dr Joanna Nieżurawska-Zając

Dr Joanna Nieżurawska-Zając

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.

Pomysłodawczyni i autorka projektu ENJOY GENERATION Z! Projekt jest realizowany we współpracy z   Politécnico do Porto ( Portugalia) oraz International School of Economics and Business Administration z Łotwy RISEBA.

Joanna Nieżurawska – Zając jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, międzynarodowym  trenerem z zakresu nauczania międzykulturowego (certyfikat uzyskany w CREFT Institutution w Lisbonie w 2015), specjalistą  z zakresu strategicznych edukacyjnych projektów międzynarodowych (certyfikat uzyskany w Rzymie 2015), jak również trenerem w zakresie nauczania młodych (certyfikat uzyskany w Instytucji Mine Vaganti na Sardynii w 2015).

Za swoją działalność społeczną została uhonorowana w październiku 2016 roku przez Europejską Unię Kobiet wyróżnieniem za pracę na rzecz kobiet.

Główny wykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Conditionings of Knowledge Transfers and Innovative Activity of Enterprises (acronym COTRANS)”na lata 2015 – 2017.

Koordynator na Polskę projektu międzynarodowego  YOU A.C.E! w ramach Programu Erasmus Plus  akcja KA2 na lata 2017 – 2019. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Plymouth University (UK), Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości z Larisa (Grecja), Młodzieżowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości (Litwa) oraz Liderem z Włoch – Alessandro Gariano.

Koordynator projektu międzynarodowego: „Nowoczesne narzędzia IT, w tym gry i grywalizacja wspomagające nauczanie dorosłych jako źródło konkurencyjności Fundacji MIERO, numer umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049161.

Koordynator projektu międzynarodowego, „Enjoy Generation Z!…” Nr Umowy: 2018-1-PL01-KA204-050761) z partnerstwem z  RISEBA UNIVERSITY i PORTO POLITECHNIC.

Ekspert w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział w  Bydgoszczy – ekspert w  zakresie kompleksowych narzędzi diagnostycznych w zakresie diagnozy i analizy potencjału pracowników w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem w ramach projektu „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników”

Trener - Dominika Maciołek

Dominika Maciołek – ekpsert ds. Hr, trener biznesu, coach.

Doświadczony manager i trener biznesu, z ponad 13 letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej i doradczej, praktyk biznesu. Autorka programu telewizyjnego HR pod lupą , pisze autorskie artkuły dla takich marek jak Brief.pl. Autorka vloga na You Tube Trener po godzinach.

Certyfikowany konsultant DISC D3, trener certyfikowany w ramach standardu HRD BP.

Projektuje i wdraża zmiany w firmach na wszystkich szczeblach zarządzania. W ramach konsultingu hr-owego specjalizuje się w budowaniu  i wdrażaniu od podstaw procesów hr- woych. Jako trener pracuje w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe takie jak gry szkoleniowe oraz diagnozę potencjału kierowniczego D3.

W pracy trenerskiej i szkoleniowej specjalizuje się w rozwoju kompetencji menedżerskich i zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z zespołach wielopokoleniowych

( X, Y, Z) . Absolwentka szkoły trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK ( specjalizacja : planowanie strategiczne) . Pracuje w oparciu o brytyjski model uczenia dorosłych NVSQ.

Nasza oferta doradztwa personalnego i konsultingu obejmuje poniższe obszary tematyczne. Jest zbudowana na unikatowych badaniach w zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową.