Team Leader Academy to kompleksowy program menedżerski dla osób awansowanych na stanowisko team leadera.

W wielu firmach młodzi, zdolni i ambitni pracownicy awansują na stanowisko team leadera, czyli kierownika zespołu lub grupy roboczej. Bardzo często awans do takiej roli wiąże się z awansem wewnętrznym, czyli sytuacją w której młodzi liderzy zarządzają swoimi kolegami.

Zapraszamy do wspólnej realizacji Team Leader Academy, Project Manager w cyklu 10 części szkolenia.

Program szkolenia jest poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, z wykorzystaniem metody szkolenia DISC 3. Metoda ta pozwala poznać naturalny styl liderski oraz pozwala ukierunkować plan rozwojowy zgodnie z celami biznesowymi danej organizacji.

W trakcie procesu szkoleniowego, czas trwania każdej sesji szkoleniowej wynosi 4h zajęć szkoleniowych. Przed daną sesją tematyczną uczestnicy otrzymują zadanie pre work ( np. webinar do oglądnięcia) , po danej sesji uczestnik wypełnia PDW ( poszkoleniowe zadanie wdrożeniowe ).

Podczas szkolenia dla liderów rozwijamy następujące kompetencje kluczowe w roli / funkcji team leadera:

 1. Planowanie (uzyskiwanie informacji, określenie i realizacji zadań oraz celu grupy);
 2. Przygotowanie (przedstawienie grupie planu i celów działania, wyjaśnienie ich celowości, ustalenie obowiązujących standardów);
 3. Podział zadań (delegowanie);
 4. Kontrola (dbałość o utrzymanie standardów, tempa pracy, wykonanie zadań zgodnie z wyznaczonym celem, monitorowanie postępów)
 5.  Motywowanie do działania;
 6. Wsparcie (wyrażanie uznania dla członków grupy i ich pracy, zachęcanie, budowanie ducha zespołu, rozładowywanie napięć, wyjaśnianie nieporozumień w zespole;
 7. Komunikacja w trudnych sytuacjach (przekazywanie informacji o zmianie, trudne decyzje, rozmowy dyscyplinujące);
 8. Informacja ( przekazywanie nowych informacji, przyjmowanie informacji i sugestii od grupy);
 9. Ocena (sprawdzanie wykonalności pomysłów, przewidywanie skutków, ocena wyników pracy zespołu);
 10.  Udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco;
 11. Asertywna komunikacja, komunikacji interpersonalnej;
 12. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu

Przebieg procesu rozwojowego z wykorzystaniem indywidualnej diagnozy stylu liderskiego w oparciu o metodę DISC D3.

W ramach TLA zazwyczaj pracujemy o dwie ścieżki specjalizacyjne:

1. SOFT SKILLS

Team Leader to osoba posiadająca umiejętności przywódcze oraz organizatorskie, stojąca na czele danego zespołu. Osoba lidera bierze na siebie odpowiedzialność za osiągnięcia całego zespołu. Osoby, które są przypisane do tej ścieżki rozwojowej w dużej mierze posiadają tzw. twarde kompetencje zarządcze, jednak brakuje im aspektu miękkich umiejętności przywódczych (np. umiejętności zarządzania zespołem, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie ludźmi, inteligencja emocjonalna, wywierania wpływu, systemy zarządzania zespołu produkcyjnego, zarządzanie zespołem sprzedaży, komunikacja i zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, coachingowi styl zarządzania). Na tych obszarach będzie skupiała się właśnie ta ścieżka rozwojowa.

Program tej ścieżki skupia się na postawie, pracy nad przekonaniami oraz kluczowymi kompetencjami miękkimi team leadera (skuteczny lider).

Plan sesji szkoleniowych:

 1. Skuteczna komunikacja i style zachowań – różne typy osobowości (budowanie współpracy): 2 x 4 h
 2. Inteligencja emocjonalna w biznesie: 1 x 4 h
 3. Zarządzanie stresem, zarządzanie projektami: 1 x 4 h
 4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w pracy team leadera: 1 x 4 h
 5. Kreatywność i samodzielne podejmowanie decyzji: 4 h
 6. Wyznaczanie priorytetów i asertywność – zarządzanie celami w pracy team leadera: 1 x 4 h
 7. Zarządzanie konfliktem- rozwiązywanie konfliktów w praktyce: 1 x 4 h
 8. Coaching menedżerski – budowanie zaangażowania pracowników: 1 x 4 h
 9. Motywowanie pracowników i udzielnie informacji zwrotnej: 1 x 4 h
 10. Pewność siebie w relacjach zawodowych – wczoraj kolega dziś szef. Budowanie własnego autorytetu leadera: 1 x 4 h

2. MANAGEMENT SKILLS

 1. Komunikacja liderska  w oparciu o style zachowań DISC: 2 x 4 h
 2. Budowanie autorytetu dobrego lidera – pewność siebie w pracy team leadera.4 h
 3. Wczoraj kolega – dziś szef: 4h
 4. Wyznaczanie celów i priorytetów w pracy team leadera: 4 h
 5. Efektywność osobista w oparciu o model GTD: 4 h
 6. Konsolidacja zespołu oraz budowanie zaangażowania i postawy proaktywnej w oparciu o model ról zespołowych: 4 h
 7. Delegowanie zadań w oparciu o 5 stref delegowania (monitoring I kontrola): 4 h
 8. Motywowanie pozafinansowane w oparciu o model motywacji 3.0: 4 h
 9. Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich oraz komunikacja zwrotna: 4 h
 10. Zaawansowana komunikacja menedżerska z zastosowaniem narzędzi coachingowych: 4h

Team Leader Academy jako kompleksowy cykl szkoleniowy jest wyposażona w narzędzia wspomagające proces przyswajania nowych kompetencji:

Narzędzia wdrożeniowe: (obowiązkowe)

 • Zadania lidera przygotowujące przed szkoleniem
 • Karta celów: uczestnicy otrzymają ją na początek sesji warsztatowej
  • Jest to narzędzie wspierające proces szkoleniowy, przed każdą sesją szkolenia lider (4 h sesją) uczestnik otrzyma kartę celów. Na tym narzędziu zostaną opisane mierzalne cele szkolenia. Uczestnik będzie miał bardzo jasne wytyczne z jakimi kompetencjami wyjdzie ze szkolenia, z jaką wiedzą itd.  W oparciu o kartę celów na poziomie wdrożenia zostaną opisane zmiany behawioralne na stanowiskach pracy.
 • PDW (Poszkoleniowe Działania Wdrożeniowe) – zakres PDW zostanie ustalony na koniec sesji warsztatowej. Narzędzie jest kluczowe w procesie wdrożenia, na tym narzędziu uczestnik będzie w trakcie przerw między sesjami zapisywał postępy we wdrożeniu.
 • 1 zadanie wdrożeniowe

Narzędzia follow up (wsparcie merytoryczne we wdrażaniu treści szkoleń) 

 • Webinar on line – obowiązkowy dla wszystkich uczestników, każdy webinar za pomocą platformy CLIC Meeting zostanie nagrany i załączony do tzw. platformy wiedzy.
  • Proponujemy raz w miesiącu spotkanie on-line poprzez platformę webinarową. Taki webinar może trwać między 1 – 2 h. Na koniec danego szkolenia trener prowadzący daną sesję poda 3 terminy do wyboru, uczestnicy będą się poprzez formularz zapisywać na taki webinar. W trakcie spotkania on-line uczestnicy będą mogli zadawać pytania, omówić bieżące wyzwania we wdrażaniu narzędzi menedżerskich.
  • http://szkoleniamaciolek.com/webinary.html
 • Zamknięty kanał na YouTube z treściami merytorycznymi – kanał będzie dostępny tylko dla uczestników TLA.
 • Platforma wiedzy – dostępna dla uczestników TLA. Na platformie będzie dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, skrypty, filmy edukacyjne, webinary, e-booki itp.

Cykl szkoleniowy możemy przygotować dla grupy szkoleniowej w danej organizacji lub też dla uczestników indywidualnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy również do sprawdzenia naszej pełnej oferty szkoleń menadżerskich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy (adres email, nazwisko, adres) są chronione. Przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies. Strona używa ciasteczek cookies. Wszelkie prawa zastrzeżone.