Szkolenia zamknięte i projekty szkoleniowe w oparciu o nowoczesne gry szkoleniowe

Jako jedna z niewielu firm szkoleniowych w Polsce specjalizujemy się w szkoleniach w oparciu o gry symulacyjne szkoleniowe.

Zapraszamy do realizacji szkoleń w oparciu o potrzeby i cele biznesowe klientów.

Jako firma posiadamy certyfikat MSUES ( (Małopolski Standard Usługi Edukacyjno Szkoleniowej) . Dla Klienta oznacza to , że każde nasze szkolenie jest realizowane w oparciu o standardy jakościowe.

 

Proces realizacji projektu

Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych

etap I
 • Analiza uwarunkowań projektu szkoleniowego
 • Wywiady ze zleceniodawcą
 • Obserwacja pracy uczestników szkolenia (opcja)
 • Wywiad z przełożonymi uczestników szkoleń
 • Ostateczne ustalenia ze zleceniodawcą zawartości szkolenia
 • Ustalenia logistyczne (miejsce, terminy itp.)

Opracowanie dedykowanych programów szkoleniowych i przygotowanie narzędzi

etap II
 • Wybór materiału edukacyjnego
 • Opracowanie programu szkoleniowego
 • Opracowanie business cases
 • Opracowanie manuala dla uczestników
 • Zaprojektowanie zadania wdrożeniowego - (opcja dodatkowa)
 • Konsultacje zespołu trenerskiego • Akceptacja zespołu Trenerów przez Klienta

Przeprowadzenie działań objętych projektem

etap III
 • Przeprowadzenie szkoleń i innych działań
 • Przekazanie indywidualnych zadań wdrożeniowych na zakończenie sesji szkoleniowej – opcja dodatkowa
 • Raporty (z raportu trenerskiego o uczestnikach i z ankiet uczestników)
 • Pre i post testy, obejmujące zakres szkolenia.
 • Inne działania zaplanowane w projekcie

Ocena efektywności projektu szkoleniowego - ewaluacja

etap IV
 • Wypełnienie przez uczestników zadania poszkoleniowego
 • Przesłanie go do trenera i do swojego przełożonego
 • Informacja zwrotna o jakości wykonanego zadania przesłana do uczestnika szkolenia
 • Raport z oceny efektywności projektu szkoleniowego
 • Możliwość konsultacji z trenerem przez okres 6 m-cy od daty szkolenia

Stosujemy Ekspercką strukturę zespołu (na podstawie J. Davidson Frame – „Zarządzanie projektami w organizacjach”)

Struktura hierarchiczna w projekcie – jako proces odpowiedzialności i eskalacji:

1. Trener odpowiedzialny za realizację danego obszaru
2. Manager odpowiedzialny za nadzór nad danym obszarem merytorycznym
3. Dyrektor Merytoryczny , pełniący rolę szefa w projekcie

//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/graf-hierarchia.jpg

Opinie o naszych szkoleniach

Nazwa szkolenia: Perswazja, charyzma, wpływ-trening zaawansowanej komunikacji, sprzedaży (B2B)

Szkolenie oryginalne bardzo angażujące i męczące emocjonalnie.

Cóż nie ma złudzeń każdego da się zmanipulować natomiast warto poznać swoja świadomość by mieć tego świadomość.

Moje wrażenia po odbyciu szkolenia są pozytywne, pozwoliło mi ono dostrzec rzeczy których wcześniej nie dostrzegłem, a także pozwoliło mi dostrzec błędy które popełniałem. Dostarczyło mi również sporo materiałów i przemyśleń do dalszej analizy.

Najciekawsze wg mnie były warsztaty oraz interakcja miedzy uczestnikami.

Najcenniejszą dla mnie rzeczą było komentowanie i ocenianie na bieżąco sytuacji w których zostały popełnione błędy.

Szkolenie „perswazja, charyzma, wpływ-trening zaawansowanej komunikacji, sprzedaży B2B” uważam za cenne i wartościowe doświadczenie w zakresie własnej samooceny i zbudowania większej samoświadomości, zobaczyłem jak się poruszam w grupie, jak się zachowuje i jak jestem odbierany przez obce osoby. Szkolenie w większym stopniu zadziałała na zbudowanie tej

Samoświadomości niż na umiejętności perswazyjne i umiejętność wpływania na innych.

W szkoleniu podobała mi się praktyka podejście do tematu oraz nagrywanie poszczególnych etapów co dało duży feedback.

Zarządzanie zespołami kreatywnymi - wywiad z szefem telewizji Słodki Live, w której Dominika Maciołek prowadzi swój autorski program "Ludzie Hr- u".