Jak być liderem po raz pierwszy w rzeczywistości VUCA?

Kompleksowy przewodnik liderstwa- książka #Lider po raz pierwszy 

Książkę „#Lider po raz pierwszy” napisałam na bazie swoich 15-letnich doświadczeń managerskich. Do książki przygotowałam workbook lidera, w którym każdy z Was znajdzie ponad 40 ćwiczeń szkoleniowych. Struktura książki jest przygotowana w taki sposób, iż czytelnik podczas czytania książki ma zamieszczone odnośniki do konkretnych ćwiczeń szkoleniowych. Taka propozycja rozwoju dla liderów pozwala na samodzielne doskonalenie kompetencji liderskich- a nie tylko na zdobywanie wiedzy o tym jak być liderem w czasach VUCA. Główną intencją podczas pisania tej książki, była chęć pokazania procesu podczas którego stajemy się liderem. Nikt nie rodzi się urodzonym przywódcą, świadomie liderstwo to ciągły proces pracy nad sobą. Zmiany pokoleniowe, rzeczywistość VUCA, kryzys, sztuczna inteligencja oraz zmiany technologiczne powodują, że lider musi ciągle uczyć się, zmieniać i pracować nad sobą. Książka odpowiada na pytanie kim jest lider przyszłości zapraszam Cię do pobrania fragmentu książki na www.sklpegenwhy.pl

 

Awans i co dalej?

Część awansów odbywa się na drodze awansu wewnętrznego. Awans z członka zespołu na jego kierownika to sprawdzian dojrzałości dla wszystkich – pracowników oraz lidera. Przed osobą, która ma zostać szefem z awansu wewnętrznego stoi nie lada wyzwanie – jak zbudować relacje z osobami, które wcześniej były kolegami a teraz mają być podwładnymi? Czy ustawienie relacji na nowo jest w ogóle możliwe?

Koło kompetencji liderskich – kluczowe umiejętności

W roli liderskiej niezwykle potrzebne są twarde umiejętności zarządcze, których każdy młody przywódca powinien się nauczyć. Poza tym, kluczową rolę odgrywają tzw. kompetencje miękkie. Jedną z ważniejszych jest motywowanie pracowników oraz delegowanie zadań. Lider musi także umieć rozpoznać na jakim poziomie rozwoju jest jego pracownik. Jednak, aby nowy lider robił to skutecznie i przede wszystkim efektywnie, kluczowe jest poznanie potencjału zespołu, jak i indywidualnych potencjałów poszczególnych pracowników. Różni pracownicy wymagają różnych stylów zarządzania – w swojej książce na konkretnych przykładach wskazuję jak dobrać styl do pracownika.

Lider w obliczu zmiany pokoleniowej

Aktualnie na rynku pracy możemy spotkać cztery pokolenia. Rzadko kiedy zauważamy dysonans między nimi – częściej dostrzeżemy konflikty, które ciężko załagodzić bądź różnice zdań wśród współpracowników. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową to nieodzowny elementem współczesnego liderstwa. – Niekiedy lider zastawia się skąd się biorą konflikty w jego zespole. Odpowiedź może być prosta: iskrzy z powodu różnic w wartościach, zasadach i podejściu do życia. Dla przykładu: uległość i niechęć do konfliktów zaczynają być podważane przez pokolenie Milenium, które poprzez to, że dorastało w innym kodzie generacyjnym nie boi się sporów i skore jest do wyrażania własnego zdania. Co ciekawe, burzenie statusu quo przez Milenialsów jest z kolei jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów wewnątrz organizacji wielopokoleniowych .

Lider dla zespołu rozproszonego

Współczesny lider musi odejść od autokratycznego stylu zarządzania. W firmach coraz częściej pojawiają się zespoły rozproszone to znaczy takie, w których członkowie pracują z różnych miejsc, miast, czy nawet państw. Praca z wykorzystaniem zespołów rozproszonych ma wiele zalet: pozwala na rekrutację profesjonalistów, umożliwia czerpanie z dużo większych zbiorów, doświadczeń i kreatywności oraz pozwala na elastyczną rozbudowę zespołu pod kątem pojawiających się zadań. Nie bez znaczenia pozostaje również dostosowanie się do zmian pokoleniowych współczesnych pracowników.Z drugiej jednak strony należy być świadomym wyzwań, jakie stwarza taka organizacja zespołu, które związane są z jego zarządzaniem. Do największych należą te z obszaru komunikacji, synchronizacji pracy wszystkich członków zespołu oraz bieżącego kierowania, rozliczania i motywowania. W książce odpowiadam na pytanie jak skutecznie zarządzać zespołem zdalnym .

Pakiet #Lider po raz pierwszy ( książka +workbook)

Lider w obliczu kryzysu

Wprowadzając zmiany, które są nieodzownym elementem kryzysu, lider zawsze spotka się z czterema fazami reakcji: zaprzeczenia, oporu, eksperymentowania i zaangażowania. W książce autorka krok po kroku wyjaśnia jak przeprowadzić zespół przez każdy etap kryzysu oraz jaki styl zarządzania dobrać do każdej z faz.

Lider a inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to najważniejsza kompetencja liderstwa przyszłości. Badania jasno wskazują, że sam iloraz inteligencji nie daje nam możliwości osiągnięcia sukcesu. Aby go odnieść, potrzeba jest nam również inteligencji emocjonalnej (EQ). Dawid Goleman uważał, że odpowiada ona za aż 80% sukcesu.– Często mówi się, że ludzie rekrutują się do firmy, a odchodzą od szefa. Mówiąc w skrócie – ludzie angażują się, ponieważ lubią pracować. Ważny jest dla nich dobry klimat w organizacji. Dla współczesnych pracowników znaczące jest to, aby czuli się spełnieni, by mieli odczucie, że ich działanie przynosi wyniki. Zwłaszcza dla młodych pokoleń ważna jest pasja w pracy. Lider inteligentny emocjonalnie potrafi wykorzystać różnorodność pracowników, dostrzec ich talenty i doskonale wie, jak ma je oszlifować. Dostrzega też, z czego wynika spadek wyników u członków zespołu. Dobrą wiadomością jest to, że nad inteligencją emocjonalną można pracować i można ją rozwijać – w książce podpowiem jak to zrobić.