ZARZĄDZANIE „MAŁPAMI” LEKIEM NA NISKĄ EFEKTYWNOŚĆ LIDERA . CZY ZARZĄDZANIE CZASEM TO MIT ?

Dlaczego zarządzanie czasem to mit….

Czas jest najcenniejszym elementem naszego życia – raz utracony jest już nie do odzyskania. Jest to szczególnie istotne, gdy myślimy o swojej pracy. Poczucie przeładowania zadaniami, braku czasu i stres tym spowodowany obniża naszą efektywność, nie mówiąc już o odczuwanej satysfakcji zawodowej. Są to wystarczające powody, żeby poważnie zastanowić się nad wykorzystaniem we własnym życiu zasad zarządzania czasem.

Paradoksalnie, właściwie nie istnieje coś takiego jak zarządzanie czasem, gdyż jedyną rzeczą jaką możemy zrobić, to nauczyć się wykorzystywać czas jaki został nam dany, lepiej i efektywniej. Oznacza to, że poprzez kontrolowanie tego co robimy, zarządzamy samym sobą i to właśnie mamy na myśli mówiąc o zarządzaniu czasem.

Czas jest najcenniejszym dobrem jakie posiadamy, niestety jest dobrem bardzo rzadkim,nie daje się go zaoszczędzić ani zmagazynować, ucieka stale i nieodwracalnie.

Większość z nas bardzo ostrożnie gospodaruje swoimi pieniędzy. Czy podobnie rozważnie obchodzimy się ze swoim czasem?

Lepsze wykorzystanie cennego czasu zapewni nam jedynie świadome i konsekwentne

gospodarowanie czasem.

Zarządzanie małpami w pracy skutecznego lidera. / menedżera / menadżera/kierownika

Problem „spadających” zadań-problemów jest zagadnieniem dobrze znanym każdemu menedżerowi. Zadania dochodzą do nas z różnych stron (od szefa, od współpracownika oraz od pracowników – choć to może wydać się dziwne, możesz być „ofiarą” delegowania w górę) i w różny sposób można sobie z nimi radzić. W problematyce zarządzania używa się czasami pojęcia „zarządzania małpami”.

Przydatnym sposobem radzenia sobie w tego typu sytuacjach są zachowania asertywne

MAŁPA „SPAD” (od szefa)

Przeciwdziałanie 1: Delegowanie

Przeciwdziałanie 2: Prośba

 1. Okaż dobrą wolę współpracy
 2. Nazwij wyraźnie swoje zadania priorytetowe i ich czas realizacji
 3. Poproś o opinię (czy szef się zgadza z Twoją perspektywą priorytetów)
 4. Sformułuj wyraźną prośbę (ew. wskaż inne rozwiązanie)

MAŁPA „SPYCH” (od kolegi, współpracownika) Przeciwdziałanie: Zachowania asertywne

 1. Nazwanie małpy   (nazwij    sytuację,    w   której    się
  znajdujeciesz  odniesieniem  się  do  tego co  powiedział
  kolega, np. … „widzę, że trudno Ci samodzielnie wykonać
  zadanie i chcesz ode mnie pomocy”)
 2. Odmowa (sformułuj odmowę  z  podaniem  prawdziwych
  uzasadnień, stosuj metodę „zdartej płyty”)
 3. Prośba o zaprzestanie „nacisku”
 4. Żądanie, sprzeciw („Nie życzę sobie …”)

MAŁPA „WRZUTKA” (od pracownika) Przeciwdziałanie: Delegowanie, coaching

 1. Co to za małpa (na czym  polega problem, zamień problem na zadanie)
 2. Określ konieczne zasoby (razem z pracownikiem ustal plan działania
  oraz omów szczegółowo poszczególne etapy, określcie wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego wykonania zadania)
 3. Wyznacz czas na realizację i sposób kontroli

Szkolenie zarządzanie czasem – PEŁNA OFERTA