Szkolenia dla pracowników sektora mikro, małych i średnich – bez kosztów.

Dlaczego rozwój kompetencji miękkich  jest tak ważny ?

Obecnie przewaga konkurencyjna firmy to nie tylko nowoczesny park maszynowy czy też najnowsza technologia- ale przed wszystkim ludzie. Richard Branson nie bez powodu twierdzi, iż jeśli lider zadba o swoich pracowników to oni zadbają o klientów danej firmy. Plan rozwoju i ścieżki kariery są w dzisiejszych czasach absolutnie niezbędnym elementem polityki personalnej dla firmy mikro, małej i średniej.

Ścieżka kariery jest niezwykle ważna dla młodszych pokoleń na rynku pracy, czyli dla pokolenia milenium ( pokolenia Y) i dla pokolenia Z. Jeśli dany pracodawca chce skutecznie zatrzymać w swoim zespole młodych pracowników, musi systemowo myśleć o ich rozwoju.

Standardem jest iż w korporacjach wszystkie procesy są dość dobrze sprecyzowane. Nowy pracownik na starcie dostaje pakiet szkoleń, dzięki którym może dość szybko dostosować się do kultury organizacyjnej w danej firmie i zaadaptować się do nowej sytuacji zawodowej. Bardzo ważnym procesem na początku pracy jest tzw. on boarding, czyli wdrożenie danego pracownika na nowe stanowisko, pewnego rodzaju adaptacja.

Wraz z rozwojem firmy muszą też rozwijać się pracownicy, kluczem do sukcesu są kompetencje miękkie.

Jakie szkolenia miękkie ( biznesowe) są potrzebne dla firm mikro, małych i średnich ?

Dla mikro i małych firm ważnym obszarem jest doskonalenie umiejętności komunikacji i współpracy z klientem. Część z tych firm to firmy usługowe, które właśnie poprzez wyjątkową obsługę klienta mogą budować swoją przewagę na rynku. Klienci nie wracają już do firm, tylko do konkretnych osób. Kolejnym ważnym obszarem do rozwoju są kompetencje liderskie. Zwłaszcza w małych i średnich firmach jest to istotne, dość często w tych organizacjach eksperci i specjaliści awansują na stanowisko menedżerskie.

Często jednak z uwagi na wysokie koszty szkoleń firmy mikro i małe, ale i też średnie nie szkolą swoich pracowników. Koszty szkoleń są dość wysokie i nie zawsze firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą z nich korzystać.

Istnieją jednak możliwości pozyskania dofinansowania szkoleń nawet do 100 % wartości inwestycji szkoleniowej. Pozwala to pracodawcom optymalizować budżety firmowe, a jednocześnie pracownicy dostają wsparcie w postaci rozwoju kompetencji miękkich.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowania unijne do szkoleń i usług podnoszących kwalifikację mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Z dofinansowania mogą korzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność. gospodarczą z wpisem do CEIDG. Wtedy też dofinasowanie może wynieść nawet do 100% wartości inwestycji.

Jak wygląda proces pozyskania dofinasowania na szkolenia miękkie

Bardzo częstym powodem, dla którego przedsiębiorcy rezygnują z tego typy wsparcia jest biurokracja i zbyt duża ilość czasu poświęcona na przygotowanie niezbędnych dokumentów. Warto ten proces oddać w ręce specjalistów, którzy opracują dokumenty formalne w oparciu o potrzeby szkoleniowego danego przedsiębiorcy. W firmie GENWHY wspieramy i prowadzimy klienta przez cały proces krok po kroku.  Na pierwszym etapie procesu analizujemy dane rejestrowe klienta. Dobieramy odpowiednią instytucję ( operatora), która to  może przyznać dofinasowanie na szkolenia miękkie. W kolejnym kroku konsultant merytoryczny diagnozuję potrzeby szkoleniowe danej firmy. W tym celu spotykamy się z samym pracodawcą jak i z pracownikami, którzy w przyszłości mają wziąć udział w projekcie szkoleniowym. Bardzo ważne jest, aby na tym etapie tak zaplanować szkolenia, aby nie kolidowały z obowiązkami samych uczestników. Nie zawszą są możliwe szkolenia w blokach 2 dniowych, często szkolenia  dla pracowników są organizowane w cyklach 4 godzinnych lub 6 godzinnych.

Po analizie potrzeb szkoleniowych pracodawca otrzymuje przygotowany pod indywidualne potrzeby program szkoleniowy wraz ze wstępnym harmonogramem szkoleń. Następnie konsultant ds. dotacji GENWHY opracowuje dokumenty aplikacyjne, które mailem są dostarczane do klienta. Pracodawca musi takie dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć w miejscu wskazanym przez naszego konsultanta. Około 30 dni kalendarzowych trwa weryfikacja wniosku aplikacyjnego. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie pracodawca podpisuje umowę i w oparciu o harmonogram są realizowane szkolenia miękkie

( biznesowe).

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy pracownicy danej firmy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.

9 KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

  1. Analiza danych rejestrów klienta w celu doboru programu dofinansowania
  2. Badanie potrzeb szkoleniowych klienta
  3. Przygotowanie programu szkoleniowego
  4. Opracowanie przez konsultanta GENWHY dokumentów aplikacyjnych
  5. Złożenie dokumentów przez klienta w odpowiedniej instytucji finansującej ( przy wsparciu konsultanta GENWHY)
  6. Weryfikacja wniosków przez urząd / instytucje finansujące
  7. Podpisanie umowy przez Klienta
  8. Realizacja szkoleń
  9. Rozliczenie umowy przez konsultanta GENWHY

Chcesz dowiedzieć się jak bezpłatnie skorzystać ze szkoleń dla Ciebie i pracowników Twojej firmy ?

Szkolenia miękkie – sprawdź całą ofertę naszej firmy